Město chce vykoupit další pozemky. Milion investuje do zeleného jižního prstence

Město chce vykoupit další pozemky. Milion investuje do zeleného jižního prstence
ilustrační foto Rozvíjíme Prostějov

Rada města Prostějova svým usnesením doporučila zastupitelům schválit výkup pozemku o výměře 2002 m2 v katastrálním území Krasice. Milion a jednu korunu chce investovat do realizace jižního prstence.

„Problematikou výkupu pozemků na vytvoření rozsáhlého pásu zeleně na jihu města, který má za cíl adaptaci na probíhající klimatické změny formou zadržování vody v krajině a zlepšování hygienických podmínek této části města, včetně zvýšení rekreačních možností místních obyvatel, se zabýváme dlouhodobě, už od roku 2019. Řešené území je ohraničené ze západu ulicí Čechovická, z východu ulicí Brněnská. Postupně činíme kroky k výkupu přibližně 12 ha potřebných pozemků rozdělených do tří etap“, shrnuje 1. náměstkyně primátora Milada Sokolová, která má na starosti nakládání s majetkem města.

„Po dalších jednáních je nyní možné vykoupit další pozemek v lokalitě poblíž krasického hřbitova, který je součástí třetí etapy. Jeho vlastník souhlasí s navrženou kupní cenou ve výši 500 Kč/m2, tedy za 1.001.000 Kč. Doporučujeme tedy zastupitelům výkup předmětného pozemku schválit,“ dodala Sokolová. (red)

Komentáře

To si nemyslím nemáš kopačky tak nic neznamenáš ????

Jó super, tak třeba se jednou opravdu dočkáme a povalí práce na potřebném zeleném prstenci, jak na prostějovském fotbalovém stadiónu????.

Poslat nový komentář