cyklostezka

OBRAZEM: Stavba cyklostezky v Letecké finišuje

Foto Jakub Bureš

Do konce srpna bude uzavřen chodník v ulici Dolní a Letecká z důvodu stavby cyklostezky.

Rekonstrukcí prochází stávající chodník, který se mění na smíšenou cyklostezku. Přeloženo bude i veřejné osvětlení. Práce v hodnotě 2,3 milionu korun budou dokončeny nejpozději do konce měsíce srpna. (ber)

OBRAZEM: Cyklostezka v Letecké se rýsuje

Foto ber

Až do konce měsíce srpna bude uzavřen chodník v ulici Dolní a Letecká z důvodu stavby cyklostezky.

Chodník bude uzavřen do 31. srpna, komunikace pro vozidla jsou průjezdné v obou směrech, místy jsou mírně zúžené. Délka uzavírky je cca 200 m. (ber)

OBRAZEM: Stavba cyklostezky Letecká

Foto Jakub Bureš

V měsíci květnu byly zahájeny práce na akci s názvem „Cyklistická stezka Dolní – Kralická, úsek Letecká“.

„Dojde k rekonstrukci stávajícího chodníku na smíšenou cyklostezku a přeložku veřejného osvětlení. Lze očekávat, že v průběhu prací bude muset být omezen jak příjezd, tak i přístup k jednotlivým nemovitostem,“ uvedl již před dříve vedoucí Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova Antonín Zajíček. Práce budou dokončeny nejpozději do konce srpna 2016. Práce budou probíhat v úseku dlouhém 350 metrů. Cena je 2,3 milionu korun včetně DPH. (red)

Stavbu cyklostezky v Letecké doprovází částečná uzavírka

ilustrační foto MMP

Až do konce měsíce srpna bude uzavřen chodník v ulici Dolní a Letecká z důvodu stavby cyklostezky.

Komunikace je uzavřena od 18. července do 31. srpna. Komunikace pro vozidla budou průjezdné v obou směrech, budou jen mírně zúžené. Délka uzavírky je cca 200 metrů.

Po dobu částečné uzavírky veškerá doprava včetně vozidel hasičů a záchranné služby využijí volný jízdní pruh. (red)

Pozor, stavba cyklostezky uzavře silnici do Žešova. Částečně

Foto MMP

Stavba cyklostezky částečně omezí dopravu v trase od Prostějova do Žešova. Opatrnost je na místě.

Silnice II/433 v úseku od Prostějova k Žešovu bude částečně uzavřena od 25. 7. 2016 do 30. 9. 2016. Jeden jízdní pruh zůstane volný, přičemž pracovníci stavby budou řídit provoz. (red)

V Letecké se začne stavět cyklostezka. Už brzo

ilustrační foto MMP

V druhé polovině měsíce května 2016 budou zahájeny práce na akci s názvem „Cyklistická stezka Dolní – Kralická, úsek Letecká“.

„Dojde k rekonstrukci stávajícího chodníku na smíšenou cyklostezku a přeložku veřejného osvětlení. Lze očekávat, že v průběhu prací bude muset být omezen jak příjezd, tak i přístup k jednotlivým nemovitostem. Žádáme proto obyvatele tamní oblasti o vstřícnost při řešení problémů,“ uvedl vedoucí Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova Antonín Zajíček. Práce budou dokončeny nejpozději do konce srpna 2016. Práce budou probíhat v úseku dlouhém 350 metrů. Cena je 2,3 milionu korun včetně DPH. (red)

Parkoviště a nová cyklostezka už slouží

Foto MMP, po a před výstavbou

Zbrusu nová silnice, cyklostezka a parkoviště. Vše o zhruba 40 dní dříve, než bylo plánováno. To je ukončená investiční akce s názvem "Cyklistická stezka, komunikace včetně parkovacích míst, Anglická – Holandská, Prostějov".

„Stavební práce na této akci byly dokončeny, stavba byla předána a převzata s drobnými vadami a nedodělky, které ovšem nebrání užívání. Tyto nedodělky, což znamená provedení sadových úprav a výsadba trávníků, budou odstraněny nejpozději do konce letošního července a to dle klimatických podmínek,“ nastínil první náměstek Zdeněk Fišer a doplnil, v čem stavební práce spočívaly.

Cyklostezka na Skálově náměstí bude neprůjezdná

ilustrační foto ber

Ve dnech 16.5.- 30.9.2016 bude uzavřena cyklostezka na Skálově náměstí.

„Důvodem jsou stavební práce na budově sokolovny,“ informuje prostějovský magistrát. (red)

Cyklostezka do Bedihoště bude kompletní. Získá-li město dotaci

ilustrační foto MMP

K dokončení cyklostezky z Prostějova do Bedihoště zbývá posledních 400 metrů v Letecké ulici. Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit finanční náklady na její výstavbu ve výši 3 milionů korun.

„Je zde možnost, že získáme dotační finance na vybudování tohoto bezpečného propojení cyklistické sítě,“ uvedl první náměstek primátorky Zdeněk Fišer. Předpokládané finanční náklady na realizaci činí 3 miliony korun, skutečná cena bude známa až po výběrovém řízení na zhotovitele stavby.

„Provedení stavby je ale podmíněno získáním dotace z Olomouckého kraje,“ připomenul Fišer. (ber)

 

Dotace SFDI na další dvě etapy výstavby cyklostezky do Žešova

ilustrační foto MMP

Státní fond dopravní infrastruktury vyhlásil příspěvkové programy pro rok 2016. Obce mohou mimo jiné žádat o příspěvky na výstavbu a údržbu cyklistických stezek. Město Prostějov hodlá využít této možnosti a požádá o dotaci na další dvě etapy výstavby cyklostezky do Žešova. Rozhodla o tom poslední rada města.

„Výše dotace činí maximálně pětaosmdesát procent celkových uznatelných nákladů akce a podmínkou je její realizace v roce 2016. Termín pro podávání žádostí je do 20. ledna 2016,“ uvedl radní Jaroslav Šlambor. Druhá etapa cyklistické stezky navazuje na již realizovanou první etapu v úseku od začátku zahrádkářské kolonie k výjezdu z čerpací stanice o délce cca 321 m. Tato etapa je stavebně povolena. Předpokládané náklady etapy činí 2,3 mil. Kč. Předmětem třetí etapy je úsek od výjezdu z čerpací stanice po odbočení do místní části Žešov. Délka činí cca 734 m.