Rychlostní limity v obcích řidiči moc nedodržují

Rychlostní limity v obcích řidiči moc nedodržují
ilustrační foto Policie ČR

V pátek 19. ledna se dopravní policisté v celém Olomouckém kraji v rámci celorepublikové dopravně bezpečnostní akce zaměřili především na dodržování rychlostních limitů v obcích i mimo ně. Zkontrolovali celkem 234 motorových vozidel a zjistili celkem 80 přestupků, z toho 72 vyřešili na místě uložením pokut v celkové výši 99 200 Kč. Zbylých 8 přestupků postoupili k dořešení příslušným správním orgánům.

„Nejčastějším přestupkem bylo překročení maximální povolené rychlosti v obci, a to v 38 případech, rychlostní limit mimo obec pak překročilo 8 řidičů. Mimo to policisté také v 16 případech zjistili, že kontrolovaný vůz má propadlou technickou prohlídku. Řešili ale i jiné přestupky, např. nesprávný způsob jízdy, telefonování za jízdy, nezaplacené dálniční poplatky apod.," konstatovala policejní mluvčí Marie Šafářová.

Policisté z dálničního oddělení navíc během akce u čtyř řidičů zjistili, že mají evidovány nedoplatky na pravomocných pokutách za přestupky podle zákona o silničním provozu, zákona o silniční dopravě nebo zákona o pozemních komunikacích. Tyto nedoplatky v celkové výši 26 500 Kč řidiči na místě uhradili.

Podobného hříšníka, tj. řidiče s nedoplatkem na pravomocných pokutách, zastavili a kontrolovali dálniční policisté na dálnici D35 v neděli 21. ledna. Vozidlo policisté původně zastavili, protože nemělo zaplacený dálniční poplatek. Při kontrole však nakonec vyšlo najevo, že vůz je od poplatku osvobozen. Při lustraci řidiče už ale vše v pořádku nebylo, jeho nedoplatek na pokutách činil 14 400 Kč. „Řidič nejprve odmítal dluh zaplatit. Pak požadoval vypsání složenky s tím, že dluh zaplatí dodatečně. Když mu ale policisté sdělili, že pokud nedoplatek na místě neuhradí, jsou oprávněni zadržet registrační značky vozidla nebo zabránit vozidlu v další jízdě přiložením technického prostředku, tzv. botičky, řidič s uhrazením dluhu souhlasil a tento na místě zaplati," doplnila mluvčí. (red)

Poslat nový komentář