návrhy

Speed Marathon 2024 se blíží. Navrhněte místa pro radary policejních hlídek!

ilustrační foto Policie ČR

Stejně jako v předchozích letech se policisté v Olomouckém kraji budou neustále věnovat situaci na silnicích a dálnicích. Také letos se proto připravují na svoji účast v celostátní dopravně preventivní akci s názvem SPEED MARTATHON.

Každý rok dopravní experti vyhodnocují rok předešlý a vytvářejí dopravně bezpečnostní plány pro daná teritoria. Součástí těchto expertiz je také určování rizikových míst z hlediska překračování nejvyšší povolené rychlost. Kromě dopravních expertů však mohou i sami občané aktivně vytipovat riziková místa a upozornit na ně v internetovém hlasování. V měsíci březnu sami občané píší, kde by podle nich měli být nejčastěji policejní hlídky, a v jakých úsecích by měli vykonávat dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu.

Ostrov, model města, cyklostezka, zkratky i 3D hřiště. Známe návrhy participativního rozpočtu!

Foto rozvijimeprostejov.eu

„Vy rozhodujete, my financujeme“, to je princip participativního rozpočtu. Nápad, který může zlepšit Vaše okolí k lepšímu, jste do něj mohli navrhnout od 1. listopadu do 31. prosince. Sešlo se jich celkem dvacet!

A my vám je ve zkratce představíme.

Návrh číslo jedna se týká našeho zámku. Autor Richard Kočí navrhuje zámek zpřístupnit a zahájit v několika etapách postupnou proměnu v důstojné a moderní muzejní sídlo. Umístil by do ní třeba expozici výsadkových a průzkumných jednotek od jejich vzniku až po moderní současnost.

Druhý návrh Richarda Kočího se zaměřil na životní prostředí, potažmo drozdovický rybník. Rád by v něm viděl účelový ostrůvek, kde by vodní ptactvo získalo nové bezpečné místo pro hnízdění a celá lokalita pak na zajímavosti a atraktivitě. .