Zaměstnanci Magistrátu absolvovali bezpečnostní seminář s Policií České republiky

Zaměstnanci Magistrátu absolvovali bezpečnostní seminář s Policií České republiky
Foto Magistrát města Prostějova
Další fotky: 
Zaměstnanci Magistrátu absolvovali bezpečnostní seminář s Policií České republiky

Zaměstnanci Magistrátu města Prostějova se zúčastnili bezpečnostního semináře vedeného Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje.

Statutární město Prostějov společně s Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje v úterý 14. března zrealizovali v prostorách kina Metro70 bezpečnostní metodický seminář „Ozbrojený útočník“ pro téměř 200 zaměstnanců Magistrátu města Prostějova. Obdobné semináře zacílené na školní prostředí město společně s policií realizovali v předchozích letech také v některých prostějovských základních školách pro pedagogický a nepedagogický personál, bez přítomnosti žáků těchto škol.

Policisté přiblížili zaměstnancům magistrátu problematiku ozbrojených střelců, vysvětlili, čím je specifický útok ozbrojených útočníků, jak se zachovat v situaci útoku a co dělat, když na místo útoku dorazí bezpečnostní složky. V prezentaci nechyběly ani případy útoků aktivních střelců, včetně videí. Důležité byly také informace v podobě vodítek vedoucích k identifikaci potencionálního útočníka. Dále nechyběly rady a doporučení na přijetí systémových a technických opatření, která by v případě reálného útoku minimalizovala možné škody a usnadnila práci složek IZS.

Zaměstnanci Magistrátu města Prostějova měli možnost také identifikovat střelbu dlouhou zbraní, aby si uvědomili, jak takový výstřel může uvnitř budovy znít. Střelba probíhala se slepými náboji. 

V rámci semináře se dozvěděli, že při útoku tzv. aktivního útočníka je důležité řídit se doporučením U S B: UTÍKEJ, SCHOVEJ SE, BOJUJ.

Akce byla pro zaměstnance zajištěna Odborem sociálních věcí a Odborem vnitřní správy Magistrátu města Prostějova. Díky dlouholeté spolupráci Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje i Územního odboru Prostějov Policie ČR, Městské policie Prostějov a Odboru sociálních věcí, oddělení sociální prevence Magistrátu města Prostějova se daří realizovat různé preventivní akce spojené s programem prevence kriminality ve městě Prostějově. (red)

Poslat nový komentář