Používání zábavné pyrotechniky má svá pravidla, připomínají policisté

Používání zábavné pyrotechniky má svá pravidla, připomínají policisté
Ilustrační foto pixabay.com

K oslavám konce roku tradičně patří také odpalování ohňostrojů a obecně používání zábavné pyrotechniky. Předpokládáme, že tento rituál je zažitý tak důkladně, že ani v letošním, celosvětovou pandemií poznamenaném roce, si ho mnoho lidí neodpustí.

Proto jako každý rok přicházíme s preventivními radami, jak se zábavnou pyrotechnikou zacházet, abyste se nestali objektem nechtěného zájmu policistů, případně nevyvolali jinou aktivitu záchranných složek:

 

· V žádném případě nepoužívejte podomácku vyrobenou pyrotechniku, zakoupenou se nesnažte vylepšovat.

· Nekupujte zboží, na kterém chybí návod v českém jazyce, označení výrobce nebo dovozce, označení třídy nebezpečnosti, číslo povolení k prodeji a datum použitelnosti.

· Zábavnou pyrotechniku nakupujte v kamenných prodejnách, nikoli u stánků na tržišti. Přestože takové zboží může splňovat všechny podmínky k prodeji, povětrnostní vlivy ho mohou poškodit a znehodnotit. Ze stejného důvodu zakoupenou pyrotechniku uchovávejte v suchu.

· Výrobky kupujte jen v původních uzavřených obalech.

· Při používání se vždy řiďte návodem.

· S pyrotechnikou nemanipulujte v opilosti ani pod vlivem drog.

· Pyrotechniku nesvěřujte do dětských rukou a děti poučte, že se jí nesmí dotýkat ani po odeznění efektu.

· Dobře vyberte místo k odpálení – pevnou vodorovnou plochu, s dostatečným odstupem od hořlavých materiálů, jiných osob, případně zvířat. Mějte na paměti, že zvířata tuto naši kratochvíli nesou obzvláště těžce a při poplašení může dojít až k jejich úhynu.

· Před iniciací pyrotechniky si připravte kbelík s vodou a pracovní rukavice pro případ selhání výrobku.

· Při manipulaci s pyrotechnikou nemiřte na sebe ani na druhé.

· Po skončení ohňostroje ihned nemanipulujte se zbytkem výrobku. Ideálně ho zalijte vodou.

Uvedená pravidla nepodceňujte. Při lehkovážné a neopatrné manipulaci se zábavnou pyrotechnikou může dojít ke zranění osob či vzniku hmotných škod. Okolnosti takových případů pak musí prošetřovat policisté a začínat nový rok výslechem, případně čelit trestnímu stíhání by byla škoda. Policisté se s vámi v novém roce budou potkávat raději při běžné hlídkové službě a při preventivních či prezentačních akcích.

Před použitím zábavné pyrotechniky by si měl každý zjistit také místní pravidla, která se k tomuto vážou. Mnoho měst či obcí má vyhláškou stanovená omezení míst a časů, kdy lze zábavnou pyrotechniku odpalovat.

Ke specifikům tohoto specifického roku pak patří také povinnost řídit se vyhlášenými opatřeními vlády, mezi něž patří hlavně povinnost zakrývat si dýchací cesty, omezení sociálního kontaktu a zákaz nočního vycházení. Ten v době tvorby tohoto textu (22. 12. 2020) platí od 23:00 do 4:59 hodin následujícího dne. S ohledem na nedobrý vývoj situace však lze očekávat, že vládní omezení se budou spíše zpřísňovat.

„Policisté Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje všem občanům přejí klidné prožití vánočních svátků i oslav konce roku a v roce 2021 hodně štěstí, zdraví a osobních i pracovních úspěchů,“ doplnil policejní mluvčí František Kořínek.  (red)

Komentáře

Cigáni vám na nějaká pravidla z vysoka házejí stolici!!!

Poslat nový komentář