učitelé

Prostějovští učitelé převzali ocenění

foto Magistrát města Prostějova

V divadelním sále prostějovského Národního domu proběhlo tradiční oceňování nejlepších pedagogů Prostějova.

Ocenění v roce 2022 bylo uděleno těmto pedagogům:

Liliana Pospíšilová, Cyrilometodějské gymnázium, ZŠ a MŠ v Prostějově

Zuzana Somrová, ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov

Lenka Horáková, MŠ Prostějov, Šárka 4a

Irena Adámková, DD a ŠJ Prostějov

Pavlína Přikrylová, ZUŠ Vladimíra Ambrose Prostějov

Iveta Vykydalová, ZŠ Prostějov, Dr. Horáka 24

Olomoucký kraj ocení učitele, kteří nejlépe zvládli online výuku. Nominujte!

ilustrační foto Olomoucký kraj

Už více než rok probíhá výuka většiny žáků distančním způsobem. Uzavření škol loni na jaře a následný okamžitý přechod k výuce na dálku způsobil ve školách mnoho problémů. Spustil ale také vlnu improvizace, vynalézavosti a mimořádného nasazení jak ze strany vedení škol a jejich zřizovatelů, tak zejména učitelů.

Olomoucký kraj a tým projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání (KAP) se nyní rozhodl ocenit mimořádné počiny v online výuce vyhlášením ankety Nejlepší učitel výuky na dálku v Olomouckém kraji.

„Především díky úsilí a nápaditosti učitelů se i přes veškeré obtíže a specifika tohoto způsobu výuky daří krajskému školskému systému distanční výuku zvládnout se ctí. Jsem přesvědčen, že učitelé si za to zaslouží naše poděkování a ti nejlepší také ocenění,“ uvedl krajský radní pro oblast školství Aleš Jakubec, který nad akcí převzal záštitu.

Hejtmanství ocenilo učitele. Mezi nimi i pedagogy z Prostějova

Foto kr-olomoucky.cz

Ocenění náročné a záslužné práce i připomenutí významné úlohy učitelů ve společnosti – to jsou hlavní cíle slavnostní akce, jejímž prostřednictvím hejtmanství pravidelně vyjadřuje uznání vybraným pedagogickým pracovníkům z regionu. Letos je Olomoucký kraj vyznamenal již poosmé. 

„Oceňujeme vybrané pedagogy středních, vyšších odborných, speciálních a základních uměleckých škol. Dále také pedagogické pracovníky z dětských domovů, pedagogicko-psychologických poraden i domů dětí a mládeže, které mají sídlo v Olomouckém kraji. Chceme jim tímto způsobem poděkovat za jejich náročnou a záslužnou práci,“ řekl náměstek hejtmana pro oblast školství Ladislav Hynek.

Nejlepší kantoři se dočkali ocenění

ilustrační foto

Cenu Pedagog Olomouckého kraje a ocenění pro nejlepší učitele si kantoři převzali v Šumperku a Prostějově. Cílem slavnostní události nebylo jen ohodnocení náročné a záslužné práce učitelů. Měla také upozornit širokou veřejnost na významnou úlohu pedagogů v naší společnosti.

„V současné době, kdy je školství zatíženo neustálým zaváděním novinek a změn, si musíme o to více vážit učitelů, kteří kromě vědomostí předávají dětem i něco navíc,“ řekl hejtman Ladislav Okleštěk během slavnostního aktu, který se uskutečnil 28. března v Divadle Šumperk.

Ocenění Pedagog Olomouckého kraje získalo celkem patnáct učitelů a pedagogických pracovníků. Z Prostějova to jsou:

Jan Lázna – Střední zdravotnická škola Prostějov

Michal Marek – Gymnázium Jiřího Wolkera Prostějov

Hejtman ocenil nejlepší pedagogy

Foto kr-olomoucky.cz

Cílem slavnostního aktu, který proběhl už pošesté, nebylo jen ohodnocení dlouholeté náročné a záslužné práce učitelů. Měl také upozornit širokou veřejnost na významnou úlohu pedagogů v naší společnosti.

Ocenění Pedagog Olomouckého kraje získalo patnáct učitelů a pedagogických pracovníků. Mezi nimi i zástupci Prostějova - Blanka Čechová ze Střední školy designu a módy, Josef Melka ze strojírenského učiliště a Jana Nedbalová ze Základní umělecké školy v Plumlově.

Cenu náměstka hejtmana za  celoživotní přínos v regionálním školství převzal Jiří Prudký, muž, který prostějovské hvězdárně věnoval čtyři desítky let svého života.

Je to bonbonek na konci mé kariéry, říká vítězka soutěže Zlatý Ámos

Foto PvNovinky.cz

 

V pátek večer se v sále prostějovského divadla uskutečnil slavnostní večer, při kterém byly oceněny na tři desítky prostějovských pedagogů. V rámci Dne učitelů byli oceněni pedagogové z mateřských, základních a středních škol.

Cenu za mimořádný přínos v oblasti rozvoje prostějovského školství převzal z rukou primátora města Prostějova PhDr. Václav Kolář.  

Dalšího významného titulu se dnes dostalo chemikářce prostějovského Gymnázia Jiřího Wolkera. V konkurenci 55 pedagogů z celé republiky se jí podařilo zvítězit v  21. ročníku soutěže Zlatý Ámos. Ivanka Hájková přesvědčila porotu mimo jiné originálním vystoupením, ve kterém se svými žáky představila prvek Hájkonium.