Hejtman ocenil nejlepší pedagogy

Hejtman ocenil nejlepší pedagogy
Foto kr-olomoucky.cz
Další fotky: 
Hejtman ocenil nejlepší pedagogy
Hejtman ocenil nejlepší pedagogy
Hejtman ocenil nejlepší pedagogy
Hejtman ocenil nejlepší pedagogy

Cílem slavnostního aktu, který proběhl už pošesté, nebylo jen ohodnocení dlouholeté náročné a záslužné práce učitelů. Měl také upozornit širokou veřejnost na významnou úlohu pedagogů v naší společnosti.

Ocenění Pedagog Olomouckého kraje získalo patnáct učitelů a pedagogických pracovníků. Mezi nimi i zástupci Prostějova - Blanka Čechová ze Střední školy designu a módy, Josef Melka ze strojírenského učiliště a Jana Nedbalová ze Základní umělecké školy v Plumlově.

Cenu náměstka hejtmana za  celoživotní přínos v regionálním školství převzal Jiří Prudký, muž, který prostějovské hvězdárně věnoval čtyři desítky let svého života.

Odborníci z řad ředitelů škol a školských zařízení a Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Olomouckého kraje vybírali ty nejlepší z pedagogů středních, vyšších odborných, speciálních a základních uměleckých škol. Dále také z dětských domovů, pedagogicko-psychologických poraden i domů dětí a mládeže, které sídlí v Olomouckém kraji. (red)

Poslat nový komentář