Hejtmanství ocenilo učitele. Mezi nimi i pedagogy z Prostějova

Hejtmanství ocenilo učitele. Mezi nimi i pedagogy z Prostějova
Foto kr-olomoucky.cz

Ocenění náročné a záslužné práce i připomenutí významné úlohy učitelů ve společnosti – to jsou hlavní cíle slavnostní akce, jejímž prostřednictvím hejtmanství pravidelně vyjadřuje uznání vybraným pedagogickým pracovníkům z regionu. Letos je Olomoucký kraj vyznamenal již poosmé. 

„Oceňujeme vybrané pedagogy středních, vyšších odborných, speciálních a základních uměleckých škol. Dále také pedagogické pracovníky z dětských domovů, pedagogicko-psychologických poraden i domů dětí a mládeže, které mají sídlo v Olomouckém kraji. Chceme jim tímto způsobem poděkovat za jejich náročnou a záslužnou práci,“ řekl náměstek hejtmana pro oblast školství Ladislav Hynek.

Olomoucký kraj ocenil minulý týden celkem patnáct pedagogických pracovníků. Mezi nimi byli i pedagogové z Prostějova - Renata Moudrá z GJW, Pavel Porteš ze Švehlovy střední školy polytechnické a Alice Švalbová ze Střední školy designu a módy. Cenu náměstka hejtmana obdrželi další tři pedagogové, mimo jiné i ředitel GJW Prostějov Michal Šmucr za mimořádné práce spojené s rozvojem středního školství v Olomouckém kraji. Nominace do soutěže zasílali sami ředitelé školních institucí. (Zdroj kr-olomoucky.cz)

Poslat nový komentář