Libor Marčan: Učitel a včelař, který bojuje za rozšíření botanické zahrady

Libor Marčan: Učitel a včelař, který bojuje za rozšíření botanické zahrady
Foto Libor Marčan

Víte, že v Prostějově máme botanickou zahradu? Jejím velkým a neúnavným propagátorem je mladý prostějovský ekolog Libor Marčan, který přes svůj nízký věk už čtyři roky předsedá městské komisi pro životní prostředí. „Trochu jsme zariskovali a Libora Marčana jsme do čela komise jmenovali ještě jako studenta oboru ekologie na olomoucké univerzitě. Sázka ale vyšla, protože přinesl do oblasti ochrany životního prostředí v Prostějově opravdu mnoho nových nápadů,“ popisuje jeho netradiční jmenování náměstkyně primátora právě pro oblast životního prostředí Milada Sokolová.

Budoucnost Hloučely

„Za cíl jsem si vytkl odstartovat řadu aktivit, které mají pomoci dalšímu ozelenění Prostějova a vůbec silnější přítomnosti přírody v ulicích města. Zmínit mohu například tisíce metrů květnatých luk, nové trvalkové záhony, desítky stromů ve městě či významné rozšíření krajinné zeleně,“ popisuje svou dosavadní činnost Libor Marčan, při níž se mimo jiné podílel na zpracování plánu péče o lesopark Hloučela, který počítá s dosazováním dalších dřevin do tohoto cenného přírodního území tak, aby nám Hloučela nezestárla a nehrozilo, že zde kvůli stáří stromů v jednu chvíli bude mnohem méně hustý porost než teď. „Nemůžeme zde připustit situaci, kdy budeme muset jednou odstranit staré dřeviny a jejich náhradu budeme teprve sázet,“ vysvětluje Libor Marčan.

Za katedrou i v televizi

Péče o přírodu a její poznání obklopuje Libora Marčana v životě ze všech stran. Jeho hlavní profesí je dnes učitelská dráha na Gymnáziu Jiřího Wolkera, kde učí biologii. Ve volných chvílích se zase rád věnuje svým pětadvaceti včelstvům nebo zajde na ryby. Přes své mládí je vystudovaný ekolog Libor Marčan už dnes považován za odborníka, který například vystupuje v pořadu České televize Toulavá kamera, kde představuje přírodní zajímavosti naší Hané, a spolupracoval také na několika dalších úspěšných dokumentárních pořadech. Popularizaci přírody se věnuje i ve spolupráci s prostějovským

ekocentrem a botanickou zahradou. S odborným výkladem například provází na vycházkách pořádaných Ekocentrem Iris a úspěšná byla i jeho komentovaná vycházka o současnosti a budoucnosti

Hloučely.

Botanická zahrada

v Jezdeckých kasárnách Jeho srdeční záležitostí je ale prostějovská Botanická zahrada Petra Albrechta v Lidické ulici. Dlouhodobě se věnuje její propagaci mezi prostějovskou veřejností a usiluje o prosazení

jejího rozšíření. „Na ploše Jezdeckých kasáren chci kromě bydlení i park, a hlavně rozšíření botanické

zahrady,“ představuje Libor Marčan jeden z hlavních důvodů, proč nyní kandiduje do městského zastupitelstva za občanské demokraty a nezávislé osobnosti města Prostějova, a hned přidává další:

„Rád bych také přispěl k tomu, aby na jihu města vznikla chybějící síť biocenter a biokoridorů propojujících stávající zelené prvky. Takový zelený protipól Hloučely v jižní části města sníží prašnost a do krajiny tím vrátíme život. Nechtěl bych ale zapomenout ani na plán vybudovat na Husově náměstí

plnohodnotný park s dostatkem stromů i moderním vybavením.“ Libor Marčan hýří nápady, jak rozšířit přítomnost přírody v ulicích města a v jeho bezprostředním okolí. Navíc to ale dělá způsobem, který je skutečně realizovatelný.

Podobný hlas rozumné ekologie by byl v prostějovském zastupitelstvu opravdovým přínosem. (PR)

Poslat nový komentář