V Podhradském rybníku bude příští rok opět kvalitní voda

V Podhradském rybníku bude příští rok opět kvalitní voda
ilustrační foto

Státní podnik Povodí Moravy ukončil těžbu sedimentů z Podhradského rybníka v Plumlově. Ze dna zmizelo více než 59 tisíc kubíků nánosů z hloubky až půl metru, které skončily na bývalé skládce města Plumlova. Nyní bude následovat povápnění ze speciálního stroje a opětovné napouštění na jaře příštího roku. Rybník doplní v příštím roce na přítoku také sedimentační nádrž a mokřadní pásmo ke snížení zanášení a přísunu živin, obsažených ve vodě.

Odbagrování dna Podhradského rybníka je součástí projektu Čistá Hloučela a vodní nádrž Plumlov. Náklady dosáhly 23,1 milionu korun bez DPH. „Minulý týden jsme nechali posekat a odvézt porost biomasy ze dna. Na radu odborníků z Centra pro cyanobakterie a jejich toxiny Botanického ústavu Akademie věd ČR bude dno rybníka stabilizováno povápněním,“ uvedl generální ředitel Povodí Moravy s.p. Radim Světlík. Vzhledem k nedostupnosti dna pro těžkou techniku se při aplikaci vápna počítá s použitím speciální odlehčené rolby se širokými pásy. Akce bude zahájena v prosinci s doporučenou dávkou 200 kilogramů vápenného hydrátu na hektar. Případné dostupné živiny pro sinice by měly zmineralizovat přes zimu a rybník bude napouštěn z jarních vod v roce 2012.

Kromě odbagrování sedimentů byla na Podhradském rybníku provedena také rekonstrukce výpustného objektu, loviště a kádiště a obnovily se i hlavní a vedlejší odvodňovací příkopy v rybniční zátopě. Nyní ještě probíhají drobné dokončovací práce.

V příštím roce se počítá s realizací projektu revitalizace konce vzdutí rybníka, jejímž cílem je odbourání živin na přítoku a zamezení jejich dalšího nadměrného přísunu do nádrže. Součástí stavby bude i sedimentační nádrž s litorálním pásmem Povodí Moravy podalo žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí a získalo příslib financování.

Na základě investičního záměru provozu Přerov (Povodí Moravy, s.p.) vznikla na Podhradském rybníku i rekreační lokalita, takzvaná koupací zóna. Jde o částečné oddělení zálivu u přilehlé pláže autokempu Žralok hrázovým tělesem. To má bránit zanášení zóny sedimentem zejména při povodňových stavech. Lokalita pláže byla vyspádována kvůli možnosti výlovů ryb a pro příjemný vstup do vody sem byl navezen vytěžený říční štěrkopísek.

Při průběžném vyhodnocování účinnosti čištění nádrží v povodí Hloučely opakovali odborníci nutnost navazujících akcí, které umožní udržet kvalitní jakost vody. V polovině listopadu město Plumlov zahájilo poslední část výstavby kanalizace, což by mělo vodám ulehčit od dalšího vnosu volně dostupných živin pro sinice.  Akce přijde na 31,5 milionu korun, z toho téměř polovinu tvoří dotace z Ministerstva zemědělství. Město Plumlov plánuje výstavbu kanalizace také v místních částech Soběsuky, Žárovice a Hamry, projekt má připravený také obec Vícov.    (red)

Poslat nový komentář