nominace

Kraj chystá Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu

Ilustrační foto ber

Ceny jsou vyhlašovány již od roku 2018 a již od prvního ročníku soutěže jsou vyhlašovány jako ceny veřejnosti. Ceny jsou udělovány na základě výsledku hlasování veřejnosti pro některého z nominovaných v kategoriích stanovených návrhovou komisí tvořenou zástupci z odvětví cestovního ruchu.

„Návrhová komise pro každý ročník soutěže navrhne celkem 5 kategorií, které jsou každoročně minimálně zčásti obměňovány za účelem zachování pestrosti rozsahu kategorií i dotčených oblastí cestovního ruchu. Komise zároveň v každé kategorii určí 5 nominovaných subjektů. V roce 2023 bude do průběhu soutěže ještě více zapojena veřejnost, a to ve fázi sběru návrhů na nominace do kategorií,“ informovala Milada Sokolová, uvolněná členka zastupitelstva pro oblast vnějších vztahů a cestovního ruchu.

Nominujte osobnosti na Ceny města Prostějova!

ilustrační foto Magistrát města Prostějova

Do konce února 2023 mohou občané, organizace nebo spolky nominovat na toto ocenění jakoukoli významnou osobnost nebo kolektiv, jejichž práce znamená přínos pro město Prostějov.

„Osobnosti a kolektivy, které výrazně napomohly ke zvýšení prestiže města v jakékoli oblasti své činnosti, si zaslouží naše uznání. Oceňované obory činnosti nijak nevymezujeme, abychom tím nezúžili výběr nominovaných. Cena města Prostějova byla poprvé udělena za rok 2005. Za tu dobu byla udělena mnoha osobnostem, jejichž práce je velmi rozmanitá. Od šíření demokracie, přes celoživotní práci v divadelnictví až třeba po činnost literární, hudební či sportovní,“ uvedl primátor města František Jura.

Znáte lidi, kteří pomáhají zdravotně postiženým? Nominujte je na cenu hejtmana!

ilustrační foto Olomoucký kraj

Již počtrnácté se letos bude udělovat Cena hejtmana za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením. Dlouhá tradice svědčí o tom, že v Olomouckém kraji žije dost lidí se srdcem na správném místě a ochotou pečovat o jiné. 

„Letos poprvé bude tato cena udělena ve dvou kategoriích. Oceníme profesionála, který se problematikou osob se zdravotním postižením zabývá v rámci svého povolání, a také dobrovolníka, jenž tak činí bez nároku na honorář,“ řekl hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.

Cenu mohou získat například ti, kteří s lidmi se zdravotním postižením pracují, stejně tak i sponzoři, již na začleňování těchto osob do společnosti přispívají nebo třeba autoři tematicky zaměřených publikačních prací.

Suchánková, Dolívka, Novák, Pacholík. Známá jména i tváře

Foto Karel Novák, Fotoklub Prostějov

 

V těchto dnech odesílá prostějovský magistrát na adresu Olomouckého kraje své nominace na Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2013. O udělení cen bude rozhodovat na základě vyhodnocení obdržených návrhů krajské zastupitelstvo. O Ceně veřejnosti Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury rozhodne svým hlasováním prostřednictvím internetu veřejnost. Výzva k hlasování bude zveřejněna včetně všech potřebných informací 10. února.

Kulturní komise nominovala kandidáty do všech kategorií. „Cena za celoživotní přínos v oblasti kultury (dvorana slávy) podle nás patří hned třem lidem. Evě Suchánkové za celoživotní přínos v oblasti dramatické pedagogiky, Josefu Dolívkovi za celoživotní přínos v oblasti výtvarného umění, za výstavní činnost doplněnou editorskou a vydavatelskou činností a Bobu Pacholíkovi za celoživotní přínos v oblasti fotografie v dokumentaci života prostějovského regionu,“ sdělila PvNovinkám členka komise a radní Milada Sokolová.