Eva Zatloukalová

V Cenách kraje za přínos v oblasti životního prostředí uspěli dva zástupci z Prostějovska

Foto Olomoucký kraj

Životní prostředí, to je voda, vzduch, půda, veškerá fauna a flóra, krajina. Životní prostředí je všudypřítomné, a přesto nebo právě proto, je občas přehlíženo. Jenže čistý vzduch, dostatek vody, životodárná půda, či rozmanitost živočichů a rostlin nejsou samozřejmostí. O to víc je potřeba ocenit ty, kteří si toto všechno uvědomují a své myšlenky mění v činy. V Olomouckém kraji je lidé letos mohli podpořit hlasy v pěti kategoriích. Z našeho regionu to byly rovnou tři.Dva z nich uspěli a dosáhli mety nejvyšší.

O Cenu za významný počin v ochraně životního prostředí (právnická osoba) bojoval Bělecký Mlýn s.r.o.. Zemědělský a lesnický podnik zaměřený na agroturistiku hospodaří na 95 ha půdy. Maso živočišné výroby je využíváno pouze ve vlastních restauračních provozech. V oboře (105 ha) farma chová jelena Dybowského a daňka skvrnitého, ve vlastní honitbě (1.000 ha) černou zvěř a srnčí. Farma je součástí výletiště Bělecký Mlýn. V lesích klade důraz na meliorační zpevňující dřeviny, došlo k vymýcení smrků, krajová pásma lesů jsou zpevněna keřovými porosty.