sokolovna

Před sto deseti lety byla otevřena prostějovská sokolovna!

Foto Hana Bartková

Zajímavou stavbou našeho města je budova sokolovny na Skálově náměstí. V těchto dnech uplynulo sto deset let od jejího otevření. Svým umístěním a architekturou vhodně dotváří tuto část města.

Sokol založený v roce 1869 patřil k významným spolkům Prostějova. Sehrál významnou roli v oblasti vzdělávací, národnostní i osvětové. Měl velkou členskou základnu, řadu nadšených vedoucích, prapor, ale citelně mu chyběla tělocvična. Odbor pro její výstavbu byl založen už v roce 1884. Finanční prostředky potřebné pro stavbu se podařilo shromáždit až po roce 1900.  Byly získány ze sbírek, členských příspěvků a půjček od města a městské spořitelny. 

Sokolovna v Čechovicích opět slouží

Foto MMP

Špatný stav sokolovny v Čechovicích trápil sportovce léta. Práce na obnově se dotýkaly přístavby hlavního sálu a první etapy rekonstrukce.

Budova se začala stavět v roce 1938, dokončená ale byla až po válce. Od té doby se do ní mnoho neinvestovalo, probíhala jen běžná údržba. Například nosná konstrukce hlavního sálu a rozvody ústředního topení byly v havarijním stavu,“ řekl předseda TJ Sokol Čechovice Josef Velešík. Jeho slova potvrdil i první náměstek primátorky města Prostějova Zdeněk Fišer.

Dotaci na památky polkne sokolovna

Foto Sokol.cz

 

Dvousettisícovou dotaci ze státního rozpočtu na regeneraci městské památkové zóny navrhla rada města rozdělit mezi TJ Sokol I a na drobné opravy zámku a radnice. Navrhla i odpustit pokuty za pozdní vyúčtování příspěvků na obnovu kulturních památek, které město poskytlo právě Sokolům a  Českomoravské provincii Hospitálského řádu sv. Jana z Boha - Milosrdných bratří.

 

Z rozpočtu města v roce 2013 šlo na obnovu kulturních památek 400 tisíc korun. Milosrdní bratři obdrželi tři sta tisíc na restaurování fresek v kostele sv. Jana Nepomuckého. TJ Sokol I využil stotisícovou dotaci na opravu sokolovny. "Ani jeden z žadatelů nesplnil podmínku vyúčtování veřejné finanční podpory do 15. července, oba se zpozdili o několik dní kvůli zdržení rekonstrukčních prací.