rekonstrukce

Základní školy čekají stavební úpravy za miliony

ilustrační foto

Základní škola E. Valenty a Reálné gymnázium a základní školu Otto Wichterleho projdou opravami. Projektová dokumentace popisuje rozšíření jejich pavilonů.

„U Základní školy E. Valenty jde o rozšíření dvou ze čtyř stávajících pavilonů o nadstavbu, která by umožnila rozšířit prostor pro činnost školní družiny, multimediální učebny, zázemí pro pedagogické pracovníky včetně zázemí a příslušenství, které toto rozšíření bude potřebovat. V rámci těchto prací počítáme i s vybudováním venkovního atletického hřiště s atletickou rovinkou, umělým trávníkem, volejbalovým hřištěm, workoutovou cvičící sestavou a komunikačními zpevněnými plochami,“ popsal budoucí změny náměstek primátora Jiří Rozehnal.

Řidiči, pozor. Rekonstrukce Wolkerovy začala!

ilustrační foto ber

V pondělí 14. března začíná oprava ulice Wolkerova s jednosměrnou uzavírkou. V průběhu první etapy bude provedeno vložkování kanalizace a kompletní přeložky plynovodu a vodovodu nezbytné vzhledem ke stáři a technickému stavu. Trvat bude do 30.6.2022.

Od 14. 3. 2022 do 30.6.2022 je částečně uzavřena silnice II/150 ul. Wolkerova, a to ve směru od ul. Brněnské k okružní křižovatce na Petrském nám. Ul. Lidická a Tylova budou slepé (vjezd od ul. Studentská). Objízdná trasa pro směr od ul. Brněnské k Petrskému nám. je vedena po silnicích II/150 a II/150A (Palackého, Blahoslavova, Vápenice, Újezd). (red)

Stavbaři se ve Vrahovické činí, libuje si náměstek Rozehnal

Foto ber

Od 14. února započala poslední etapa rekonstrukce Vrahovické ulice, která je ve vlastnictví Krajského úřadu Olomouckého kraje a je financována z dotace. Město Prostějov se podílí na financování prací mimo silniční těleso.

Jedná se úsek od Janáčkovy ulice po náměstí Padlých hrdinů. Přilehlé jednosměrné ulice Přemyslovka a Třebízského byly zaslepeny, ale zároveň jsou obousměrné. "Na stavbě se pracuje intenzivně od prvního dne. Byla obroušena a odvezena asfaltobetonová vrstva, odstraněna a odvezena původní vrstva ze žulových kostek (kočičí hlavy) a nyní probíhá sanace nosných vrstev (tzv. kufr), budou položeny nové obruby a podobrubníkové dešťové vpusti, vjezdy, atd.," sdělil PvNovinkám náměstek primátora Jiří Rozehnal s tím, že uzavírka bude trvat do června 2022.

Hlavní brána hřbitova projde rekonstrukcí. Uzavře se v dubnu

ilustrační foto MMP

1. března 2022 budou zahájeny práce na akci „Městský hřbitov – úprava hřbitova včetně vstupní brány a předprostoru“. Stavba bude realizována od 1. března do 30. září 2022. Hlavní vstup do městského hřbitova bude uzavřen od 4. dubna 2022. Vstup do hřbitova bude stávajícím bočním vchodem a z tohoto důvodu bude vybudována provizorní autobusová zastávka blíže k bočnímu vchodu.

Předmětem akce je sanace vlhkosti a rekonstrukce vnějšího pláště objektů, včetně navazujících nutných vnitřních úprav. Jedná se o objekt domu správce, zvonici, hlavní vstupní bránu a přilehlou hřbitovní zeď.

V předprostoru bude provedena rekonstrukce betonového chodníku podél zdi hřbitova, navazujících úseků smíšené stezky a posun stávající nástupní plochy autobusové zastávky.

OBRAZEM: Rekonstrukce Dobrovského je v plném proudu

Foto ber

Projekt regenerace sídliště Brněnská, Okružní a Tylova řeší úsek Brněnská 29-55, Okružní 119-131, Dobrovského 8-16 a Tylova 32-42.  Vznikají zde nová parkovací místa, opravou projde stávající komunikace, veřejné osvětlení, kontejnerové stání, budou provedeny sadové úpravy ve vnitrobloku sídliště. Součástí jsou i vynucené přeložky inženýrských sítí.

„Realizace probíhá ve 2 etapách – od září do prosince 2021 a dále od března do srpna 2022,“ sdělil PvNovinkám náměstek primátora Jiří Rozehnal s tím, že I. etapa byla dokončena ve stanoveném termínu.

Pro město regeneraci realizuje společnost STRABAG a.s., která ve výběrovém řízení předložila nabídku s celkovou cenou 40 950 791 Kč. (ber)

Rekonstrukce Vrahovické. Den první

Foto ber

Hodně řidičů zapomnělo, že od pondělí 14. února je uzavřen úsek Vrahovické ulice od náměstí Padlých k Janáčkově ulici. Ráno motoristy obraceli městští strážníci, následně už si museli poradit sami.

Objízdná trasa pro tranzit a nákladní dopravu je stanovena po ulici Průmyslová a Dolní. Objízdná trasa pouze pro osobní vozidla vede po ulici Janáčkova a Svatoplukova. Přemyslovka je slepá, ale pro zajištění přístupu do supermarketu je zprůjezdněna obousměrně. (ber)

Vodní se bude rekonstruovat

Ilustrační foto ber

Rada města Prostějova schválila rozpočtové opatření ve výši 110 tisíc korun na zpracování projektové dokumentace k rekonstrukci ulice Vodní.

„Ulice Vodní je v nedobrém technickém stavu a vyžaduje již kompletní rekonstrukci. Půjde tedy o celoplošnou opravu a na jakou částku tato oprava přijde, by mělo být zřejmé z projektové dokumentace. Ta by měla být zpracována do května letošního roku,“ uvedl náměstek primátora Jiří Rozehnal. (red)

Pavilon netopýrů v ZOO Olomouc prochází rekonstrukcí. Otevře v březnu

foto ZOO Olomouc

Pavilon netopýrů prochází svou rekonstrukcí. Postaven byl v roce 1999 a v těchto dnech vrcholí poslední práce.

Došlo k výměně střešní krytiny, podhledů, výměně parkosů, skel, světel a nové výmalbě. Prozatím se do něj navrátil klokánek králíkovitý, kaloně rodriguezské čeká přesun příští týden. Pro návštěvníky se dveře otevřou již od března a nově se uvnitř setkají s kdysi původními obyvateli kusu liščími. Fenci najdou nový domov na vrstevnicové cestě a budou k vidění tedy i ve venkovním výběhu. To pro ty návštěvníky, kterým se do společnosti kaloňů příliš nechtělo a mrzelo je, že fenky nevidí,“ uvádí zooložka Jitka Vokurková.

Městský hřbitov se dočká dalších oprav

ilustrační foto Magistrát města Prostějova

Rada města Prostějova projednala postup dalších oprav Městského hřbitova za Brněnskou ulicí. Opravy budou mimo jiné spočívat v sanaci vlhkosti hřbitovní zdi, rekonstrukci vnějšího pláště zvonice, navazujícího objektu, kterým je vstupní brána a objektu domu správce. Předpokládaná cena byla projektové dokumentace něco přes 8 milionů korun včetně DPH. Odbor veřejných zakázek již vysoutěžil dodavatele této investiční akce.

„Nejvýhodnější nabídku předložila společnost REDAL AKTIV s.r.o., z Napajedel,“ vysvětluje náměstek primátora Jiří Rozehnal. Výše cenové nabídky je zhruba o milion vyšší, než předpokládala projektová dokumentace, tedy něco přes 9 milionů včetně DPH. Rezerva pro případný technický dozor, autorský dozor a odborný biologický dozor činí cca 140.000, -- Kč. Celkové náklady na realizaci akce tedy činí 9.400.000, -- Kč,“ dodává Rozehnal.

Vrahovická se otevře zřejmě již v pondělí

ilustrační foto ber

Radostnou zprávu sdělil PvNovinkám náměstek primátora Jiří Rozehnal. Týká se plného zprůjezdnění Vrahovické ulice. Ta by se motoristům měla otevřít nejpozději v pondělí 20. prosince.

"Ve čtvrtek byla dokončena pokládka finální vrstvy vozovky, nyní probíhá instalace dopravního značení, dokončování chodníků, zpevněných ploch, montáž zábradlí na mostní římse," uvedl Rozehnal s tím, že klimatické podmínky v minulém týdnu neumožnily práce urychlit, navíc zpoždění zhotovitelů z jarních měsíců se již nedalo dohnat. "Na druhou stranu musím ocenit, že práce v posledních týdnech probíhaly o víkendech a bez ohledu na počasí. Po prohlídce dotčených orgánů státní správy bude komunikace uvedena do provozu nejpozději v pondělí 20.12.2021," dodal.