chodníky

Opravy chodníků budou i letos pokračovat

ilustrační foto Magistrát města Prostějova

Radní dávají zelenou letošnímu plánu oprav. Z chodníků by tak měla zmizet vyviklaná místa, rozbité dlaždice, popraskaný asfalt a podobné závady.

„K celoplošným opravám byly vybrány chodníky, které jsou ve špatném stavu a jsou z původní staré dlažby formátu 30 x 30 centimetrů nebo z litého asfaltu. U navrhovaných chodníků byl také současně posouzen jejich dopravní význam a frekvence pohybu chodců. Dále bylo řešeno propojení již opravených chodníků a pokračování oprav z roku 2020 nebo návaznost na realizované investiční akce města,“ informoval 1. náměstek primátora Jiří Pospíšil a doplnil, že na celoplošné opravy chodníků půjdou 4 miliony korun (včetně DPH).

Pozor na dopravní omezení v Plumlovské a J. Lady

foto Magistrát města Prostějova

V období od pondělí 24. srpna do 30. listopadu 2020 bude probíhat úplná a částečná uzavírka na ulici J. Lady a ulici Plumlovská v Prostějově. Důvodem je provádění stavby „Cyklistická stezka v ulici Josefa Lady v Prostějově“.

Částečná uzavírka bude v ulici Josefa Lady v místě přechodu pro chodce u restaurace ŠNYT. Úplná uzavírka chodníků pak na ulici J. Lady v úseku mezi okružními křižovatkami Plumlovská a K. Svolinského, ulici J. Lady v prostoru okružní křižovatky K. Svolinského a úplná uzavírka chodníků v ulici Plumlovská v prostoru okružní křižovatky Plumlovská x Josefa Lady. (red)

Jaký je plán oprav chodníků v Prostějově na tento rok?

ilustrační foto MMP

Rada města Prostějova dala zelenou novému plánu oprav chodníků. „K celoplošným opravám povrchu jsme vybrali chodníky, které jsou ve špatném stavu a jsou z původní staré dlažby formátu 30x30 centimetrů nebo z litého asfaltu. Posuzovali jsme také dopravní význam a frekvenci pohybu chodců, pochopitelně i propojení již opravených chodníků nebo návaznost na investiční akce města,“ uvedl náměstek primátorky Jiří Pospíšil.

Jak velké finance do oprav poputují? Dle Smlouvy pro správu, opravy a údržbu místních komunikací ve městě Prostějov ze dne 21. 10. 2016 uzavřené se společností FCC Prostějov, s.r.o. je na opravu chodníků dlážděným krytem (dlažba 20x10 cm – celoplošné opravy) rozpočtováno 1,028 milionu korun (včetně DPH). Další finanční prostředky ve výši 2,030 milionu korun jsou určeny k opravám uvolněné dlažby a k lokálním opravám chodníků na území celého města. Tyto finance byly v rozpočtu města na rok 2018 navýšeny o 3 miliony korun k realizaci dalších celoplošných oprav chodníků.

V Komenského a v Partyzánské se budou opravovat chodníky

ilustrační foto čtenář

Ve dnech 18.10.-30.11.2017 budou uzavřeny chodníky Komenského 10 -18 a Partyzánská 34, a to z důvodu jejich rekonstrukce.  

Opravu provádí společnost FCC Prostějov s.r.o., odpovědná osoba Z. Pořízka, telefonní číslo: 737 242 156.

Ve dnech 20.10. - 27.10.2017 bude částečně omezen provoz na ulici Luční 15 z důvodu napojení vodovodní přípojky rodinného domu. Stavbu provádí Petr Konečný, tel. 776643635. (red)

Upozorňujeme na uzavírku chodníků!

ilustrační foto MMP

Ve dnech 5.9.-31.10.2017 bude probíhat revitalizace náměstí Odboje a Neumannova náměstí v Prostějově.

Z tohoto důvodu budou uzavřeny chodníky v daných lokalitách a omezeno parkování na komunikacích.

Stavbu provádí STRABAG a.s., Tovární 3, Brno, odpovědná osoba Tomáš Staněk, tel. 602 704 968. (red)

 

Ve vnitrobloku J. Zrzavého a ulice Kpt. Jaroše budou nové chodníky. Kopírují zkratky

ilustrační foto MMP

Vedení města Prostějova  slyší na stížnosti obyvatel sídliště Hloučela a naplánovalo proto stavbu chodníků v trasách přirozených „zkratek“.

„Chodníky ve vnitrobloku Jana Zrzavého a ulice Kpt. Jaroše jsme naplánovali ze zámkové dlažby. Tento způsob provedení zajistí, že lidé nebudou chodit blátivými stezkami. Ve vnitrobloku Jana Zrzavého půjde o chodník v šířce jeden metr o celkové ploše asi padesát metrů čtverečných. Propoj mezi vnitroblokem Jana Zrzavého a ulicí Kpt. Jaroše také dostane zámkovou dlažbu, a to v délce 1,70 metru což je plocha asi pětadevadesát metrů čtverečných,“ uvedl náměstek primátorky Jiří Pospíšil a doplnil, že vše je dle pravomocně povoleného projektu „Chodníky na sídlišti Hloučela“.

Aukce snížila cenu chodníků a komunikace v Čechovicích o víc než milion

ilustrační foto MMP

Zastupitelé na svém nedávném jednání odsouhlasili finance na vybudování  komunikace a chodníků v Čechovicích. Elektronická aukce snížila jejich cenu o 1,1 milionu korun.

V Čechovicích se bude stavět hned dvakrát. Bude vybudováno nové komunikační propojení a chodník, plus veřejné osvětlení, které povede od Plumlovské od okružní křižovatky u obchodního domu „Albert“, po Luční. Délka komunikace je 160 metrů. „Druhou akcí je vybudování chodníku a veřejného osvětlení, který vede podél ulice Plumlovské, od okružní křižovatky u obchodního domu „Albert“, po ulici Čechovickou.

Fotopostřeh: Kopem a kopem!

Foto čtenář

"Vím, že sladit všechny zemní práce není jednoduché. Ale aby za rok byl chodník u našeho domu rozkopaný čtyřikrát po sobě, to je moc," připsala k fotografii pořízené v ulici Karlov v Prostějově obyvatelka jednoho z domů.

Když se na to podíváme selským rozumem, je škoda pořád dokola platit dlaždiče. Páska prostě přijde levněji. (red)

Původní plán oprav chodníků na rok 2016 radní rozšířili

ilustrační foto MMP

Rada města Prostějova se zaměřila na další plán oprav chodníků a odsouhlasila návrh na jeho rozšíření.

Před nedávnem jsme informovali o opravách chodníků, které jsou naplánovány pro letošní rok. „Odbor správy a údržby majetku města předložil radním návrh na rozšíření „Plánu oprav chodníků v Prostějově v roce 2016“o další trasy, k provedení celoplošné opravy jejich povrchů. V tabulce je uveden seznam dalších chodníků navrhovaných k opravám, včetně jejich plochy a předpokládané ceny,“ uvedl náměstek primátorky Jiří Pospíšil.

ulice

upřesnění úseku chodníku

Plán oprav chodníků v Prostějově v roce 2016 je schválen

ilustrační foto MMP

Rada města Prostějova schválila plán oprav na rok 2016. V rozpočtu jsou vyčleněny tři miliony korun na provedení celoplošných oprav chodníků, které nejsou vázány na stávající smlouvu se společností .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o.

„V průběhu měsíce února jsme zaměřili skutečné plochy jednotlivých chodníků pro stanovení předběžné ceny opravy. Předkládáme tabulku, v níž máme uveden seznam chodníků navrhovaných k provedení celoplošné opravy povrchu, včetně jejich plochy a předpokládané ceny. Seznam obsahuje také chodníky, kde byla v loňském roce poradou vedení Magistrátu města Prostějova schválena jejich oprava na základě žádostí bytových družstev nebo společenství vlastníků,“ vysvětlil náměstek primátorky Jiří Pospíšil.