chodníky

Chodníky v Trávnické ulici se budou opravovat do ledna

ilustrační foto

Opravy chodníků v Trávnické ulici v Prostějově započaly 23. 9. 2022. Chodcům bude rekonstrukce komplikovat život do 17. 1. 2023.

„Činnosti zde probíhají na severní a jižní straně ulice, kdy minimální šíře chodníků bude 1,5 metru,“ nastínil náměstek primátora pro stavební rozvoj a investice města Jiří Rozehnal. 

Celkové předpokládané náklady na realizaci akce činí 5.6 milionu korun. (ber)

 

Chodníky podél Vrahovické budou v novém

ilustrační foto MMP

Radní na svém posledním jednání schválili zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Chodníky podél ulice Vrahovická - úsek I“ zadávaného ve zjednodušeném podlimitním řízení. Konkrétně se bude jednat o rekonstrukci chodníků a vjezdů - po severní straně ulice – od mostu přes řeku Hloučelu po most přes Romži - úsek I. Projekt o celkové délce chodníků 689 metrů má pět úseků.

„První část v délce 232 metrů zahrnuje úsek ulice Vrahovická mezi křižovatkami s ulicemi Tovární a Smetanova. Půjde o kompletní vybourání všech stávajících konstrukcí chodníků. Nové kryty chodníků jsou navrženy z betonové zámkové dlažby, vjezdy mimo chodník z betonové zatravňovací dlažby. Dojde i k rekonstrukci veškerých prvků odvodnění. Na křížení s komunikací ulice Smetanova je navrženo místo pro přecházení chodců,“ vysvětlil budoucí práce primátor František Jura.

Chodníky v Trávnické budou v novém

ilustrační foto

Zastupitelé kladně rozhodli o doporučení radních na financování rekonstrukce chodníků v Trávnické ulici.

„Postupně provádíme rekonstrukce chodníků v celém katastru města. Tentokrát se budou práce dotýkat Trávnické ulice. Činnost bude probíhat na severní a jižní straně ulice, kdy minimální šíře chodníků bude 1,5 metru,“ nastínil náměstek primátora pro stavební rozvoj a investice města Jiří Rozehnal.  

Prostějov opraví chodníky. Za miliony

ilustrační foto MMP

V Prostějově pokračují rekonstrukce některých chodníků. Na tyto práce je v rozpočtu vyčleněno celkem 4,3 milionu korun (vč. DPH).

Pracovníci Odboru správy a údržby majetku města vybrali do celoplošných oprav chodníky, které jsou ve špatném stavu a navíc jsou z původní staré dlažby (formát 30 x 30 cm). Vždy posuzují jejich dopravní význam a frekvenci pohybu chodců. 

Opravy chodníků budou i letos pokračovat

ilustrační foto Magistrát města Prostějova

Radní dávají zelenou letošnímu plánu oprav. Z chodníků by tak měla zmizet vyviklaná místa, rozbité dlaždice, popraskaný asfalt a podobné závady.

„K celoplošným opravám byly vybrány chodníky, které jsou ve špatném stavu a jsou z původní staré dlažby formátu 30 x 30 centimetrů nebo z litého asfaltu. U navrhovaných chodníků byl také současně posouzen jejich dopravní význam a frekvence pohybu chodců. Dále bylo řešeno propojení již opravených chodníků a pokračování oprav z roku 2020 nebo návaznost na realizované investiční akce města,“ informoval 1. náměstek primátora Jiří Pospíšil a doplnil, že na celoplošné opravy chodníků půjdou 4 miliony korun (včetně DPH).

Pozor na dopravní omezení v Plumlovské a J. Lady

foto Magistrát města Prostějova

V období od pondělí 24. srpna do 30. listopadu 2020 bude probíhat úplná a částečná uzavírka na ulici J. Lady a ulici Plumlovská v Prostějově. Důvodem je provádění stavby „Cyklistická stezka v ulici Josefa Lady v Prostějově“.

Částečná uzavírka bude v ulici Josefa Lady v místě přechodu pro chodce u restaurace ŠNYT. Úplná uzavírka chodníků pak na ulici J. Lady v úseku mezi okružními křižovatkami Plumlovská a K. Svolinského, ulici J. Lady v prostoru okružní křižovatky K. Svolinského a úplná uzavírka chodníků v ulici Plumlovská v prostoru okružní křižovatky Plumlovská x Josefa Lady. (red)

Jaký je plán oprav chodníků v Prostějově na tento rok?

ilustrační foto MMP

Rada města Prostějova dala zelenou novému plánu oprav chodníků. „K celoplošným opravám povrchu jsme vybrali chodníky, které jsou ve špatném stavu a jsou z původní staré dlažby formátu 30x30 centimetrů nebo z litého asfaltu. Posuzovali jsme také dopravní význam a frekvenci pohybu chodců, pochopitelně i propojení již opravených chodníků nebo návaznost na investiční akce města,“ uvedl náměstek primátorky Jiří Pospíšil.

Jak velké finance do oprav poputují? Dle Smlouvy pro správu, opravy a údržbu místních komunikací ve městě Prostějov ze dne 21. 10. 2016 uzavřené se společností FCC Prostějov, s.r.o. je na opravu chodníků dlážděným krytem (dlažba 20x10 cm – celoplošné opravy) rozpočtováno 1,028 milionu korun (včetně DPH). Další finanční prostředky ve výši 2,030 milionu korun jsou určeny k opravám uvolněné dlažby a k lokálním opravám chodníků na území celého města. Tyto finance byly v rozpočtu města na rok 2018 navýšeny o 3 miliony korun k realizaci dalších celoplošných oprav chodníků.

V Komenského a v Partyzánské se budou opravovat chodníky

ilustrační foto čtenář

Ve dnech 18.10.-30.11.2017 budou uzavřeny chodníky Komenského 10 -18 a Partyzánská 34, a to z důvodu jejich rekonstrukce.  

Opravu provádí společnost FCC Prostějov s.r.o., odpovědná osoba Z. Pořízka, telefonní číslo: 737 242 156.

Ve dnech 20.10. - 27.10.2017 bude částečně omezen provoz na ulici Luční 15 z důvodu napojení vodovodní přípojky rodinného domu. Stavbu provádí Petr Konečný, tel. 776643635. (red)

Upozorňujeme na uzavírku chodníků!

ilustrační foto MMP

Ve dnech 5.9.-31.10.2017 bude probíhat revitalizace náměstí Odboje a Neumannova náměstí v Prostějově.

Z tohoto důvodu budou uzavřeny chodníky v daných lokalitách a omezeno parkování na komunikacích.

Stavbu provádí STRABAG a.s., Tovární 3, Brno, odpovědná osoba Tomáš Staněk, tel. 602 704 968. (red)

 

Ve vnitrobloku J. Zrzavého a ulice Kpt. Jaroše budou nové chodníky. Kopírují zkratky

ilustrační foto MMP

Vedení města Prostějova  slyší na stížnosti obyvatel sídliště Hloučela a naplánovalo proto stavbu chodníků v trasách přirozených „zkratek“.

„Chodníky ve vnitrobloku Jana Zrzavého a ulice Kpt. Jaroše jsme naplánovali ze zámkové dlažby. Tento způsob provedení zajistí, že lidé nebudou chodit blátivými stezkami. Ve vnitrobloku Jana Zrzavého půjde o chodník v šířce jeden metr o celkové ploše asi padesát metrů čtverečných. Propoj mezi vnitroblokem Jana Zrzavého a ulicí Kpt. Jaroše také dostane zámkovou dlažbu, a to v délce 1,70 metru což je plocha asi pětadevadesát metrů čtverečných,“ uvedl náměstek primátorky Jiří Pospíšil a doplnil, že vše je dle pravomocně povoleného projektu „Chodníky na sídlišti Hloučela“.