chodníky

Žitná ulice v Čechovicích se dočká chodníku

ilustrační foto MMP

Rada města Prostějova schvaluje rozpočtové opatření na zpracování projektové dokumentace na investiční akci „Chodník ulice Žitná, Čechovice“. Jedná se o finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení za účelem zpevnění krajnice od obchodu po mostek a vybudování přechodu pro chodce u obchodu v ulici Žitné v Čechovicích.

„Lidem v tamní oblasti komplikuje život chybějící chodník v trase od obchodu po mostek a absence přechodu pro chodce. Co se týče chodníku, jde o stejnou situaci, kterou jsme nedávno řešili ve Vrahovicích. Problémem je nedostatek prostoru na vybudování klasického chodníku. Proto přistoupíme ke speciálnímu řešení, které se zde nabízí, a to ke zpevnění krajnice, která chodník nahradí,“ uvedl první náměstek primátorky Zdeněk Fišer. V současné době je dokončena projektová dokumentace ve stupni pro územní rozhodnutí.

Chodníky v Trávnické jen tak nebudou. Nepomůže ani petice

ilustrační foto ber

Chodníky v Trávnické ulici jsou podle jejích obyvatel v katastrofálním stavu. Bohužel, k nápravě nepomůže ani sepsání petice. Revitalizace je v plánu, termín ale není znám.

„Jak mám dosáhnout toho, aby byly v Trávnické ulici vybudovány nové chodníky? Jsou v katastrofálním stavu, již několikrát jsem na to upozorňoval příslušný úřad. Je tu velký pohyb chodců, nejčastěji starších lidí, kvůli poliklinice. Chodníky jsou prosáklé, dlažba se viklá, hrany dlažby trčí několik centimetrů. Obrubníky jsou zamačkané a vyviklané, jak po nich jezdí s traktůrky a sekačkami technické služby. Bylo mi odpovězeno, že se s tím vůbec do deseti let nepočítá,ž e na to nejsou peníze. To se čeká, až se tady někdo zraní, upadne a poláme se?

Opravy chodníků pokračují. Tentokrát v Kostelecké

ilustrační foto archiv PvNovinky.cz

Vedení města Prostějova naplánovalo další z řady oprav chodníků. Práce se dotknou vnitrobloku ulice Kostelecká. Popraskané asfaltové chodníky se zde už brzy stanou minulostí. Jejich obnova v délce 560 metrů čtverečných je připravena na první týden v listopadu 2015.

„Chodníky už jsou nevyhovující. Chůze po prasklinách a asfaltových výdutích je nepohodlná a zdraví ohrožující. Proto jsme tuto lokalitu vybrali a určili k obnově,“ uvedl náměstek primátorky Jiří Pospíšil. Město vyhlásilo veřejnou zakázku a oslovilo pětici firem.

Nově opravené chodníky? Již brzy

ilustrační foto archiv PvNovinky

 

Uvolněné dlaždice, nerovnosti a díry v chodnících. To vše bude minulostí po opravách jejich povrchů, které v současné době probíhají na několika úsecích města Prostějova.

„V Jungmannově ulici se pracuje podél Základní a mateřské školy Jana Železného a Kolářových sadů. Jedná se o návaznost na parkovací zálivky a nově budovanou cyklostezku. Ve Vrahovické ulici mohou lidé sledovat práce podél tamní Základní školy Majakovského, okolo zálivek pro nástup a výstup žáků. Chodníky by měly být v novém do konce letních prázdnin,“ upřesnil jeden z náměstků primátora. Podle jeho slov si opravy vyžádají v prvním případě 1.058.674 Kč a v ulici Vrahovická 690.000 Kč s DPH.

OBRAZEM: Obyvatelé Fanderlíkovy se oprav zřejmě dočkají

Foto čtenář

 

Před nedávnem PvNovinky informovaly o stížnostech obyvatel domů 39- 41 ve Fanderlíkově ulici v Prostějově, které  se týkají stavu komunikace a chodníku. Pozemek ale není města, nýbrž družstva GALAXIT z Brodku u Konice. Magistrát se i přesto pokusí zjednat nápravu.

„K chodníku a komunikaci na ul. Fanderlíkova č. 39-41 sdělujeme, že současný stav nově prošetříme. Zároveň prověříme možnosti případné lokální opravy chodníku a komunikace nebo jiné možnosti domluvy s vlastníkem,“ sdělila dnes redakci mluvčí magistrátu Jana Gáborová. (ber)

Radní výrazně navýšili rozpočet celoplošných oprav chodníků

ilustrační foto

 

Vedení města vyšlo vstříc žádostem bytových družstev a společenství vlastníků o celoplošné opravy chodníků. Na poslední schůzi Rada města rozhodla o navýšení položky oprav chodníků o 1,29 mil. Kč z rezervy pro rozpočtová opatření. Opraveny budou chodníky ve Šmeralově ulici, na Sídlišti svobody a v Havlíčkově ulici.

Ve Šmeralově ulici bude opraven přístupový chodník vedle bloku č. 21-23. Celková rekonstrukce komunikací pro pěší včetně přístupových chodníků ke vchodům bude provedena na Sídlišti svobody před blokem č. 18. „V prvním případě jsou náklady odhadovány na přibližně 170 tisíc korun, ve druhém pak činí 640 tisíc korun,“ vyčíslil Jiří Pospíšil, náměstek primátora. 

Za finance ušetřené díky elektronickým aukcím opraví město další chodníky

ilustrační foto archiv PvNovinky.cz

 

Téměř 500 tisíc korun uspořilo město Prostějov díky elektronickým aukcím na celoplošných opravách chodníků. Opraví za to další.

V rozpočtu města byla pro letošní rok zařazena částka 3 miliony korun. Elektronické aukce však srazily předpokládanou cenu zakázky na 2.504.700 Kč včetně DPH. „Rozhodli jsme se proto, že rozšíříme původní zakázku na opravy chodníků o chodník na Sídlišti svobody před blokem č. 1. Tento chodník bude navazovat na nově opravované chodníky na ul. Jungmannova a dále na investiční akci Odboru rozvoje a investic při budování nové cyklostezky a chodníku na ulici B. Šmerala směrem k ulici Anenská.

Město vypíše veřejnou zakázku na opravu chodníků

ilustrační foto archiv PvNovinky.cz

 

Porada vedení města schválila na svém posledním jednání vyhlášení veřejné zakázky na opravu chodníků. Pokud umíte dláždit, neváhejte. Jde o solidní sumu.

„Jde mimo jiné o chodníky v Palackého a Krokově ulici. Vyčleněny máme v rozpočtu 3 miliony, počítáme s cenou zhruba o půl milionu nižší,“ uvedl náměstek primátora Jiří Pospíšil. Práce by měly být provedeny v době od 18. května do 31. srpna letošního roku. „Veřejná zakázka bude vyvěšena i na webu města,“ dodal Pospíšil. (ber)

I komunikace a chodníky v Žešově se dočkají opravy

ilustrační foto

 

Rada města Prostějova na své poslední schůzi rozhodla zadat vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení Komunikace a chodník v Žešově – U Palírny formou výzvy jednomu zájemci – Dopravní projektování spol. s r.o., Olomouc.

Společnost byla zpracovatelem dokumentace pro územní rozhodnutí. „Zvítězila ve výběrovém řízení v režimu malé zakázky prostřednictvím elektronické aukce. Odbor rozvoje a investic oslovil stejného projektanta o předložení cenové nabídky na projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně rozpočtu a inženýrské činnosti.

Rada schválila plán oprav chodníků na letošní rok

ilustrační foto ber

 

Rada města na poslední schůzi schválila plán oprav chodníků v Prostějově v roce 2015. V rozpočtu města Prostějova byly pro letošní rok ponechány na kapitole 90 – správa a údržba majetku města 3.000.000 Kč na provedení celoplošných oprav chodníků. Dle platné Smlouvy pro správu, provoz a údržbu městského majetku a zajišťování dalších veřejně prospěšných služeb uzavřené se společností .A.S.A. TS Prostějov, je na kapitole 90 – správa a údržba majetku města, na položce č.8 – oprava dláždění, rozpočtováno 4.700.000 Kč s DPH.

„Na celoplošnou opravu chodníků připravujeme zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s použitím elektronické aukce. Použitím elektronické aukce předpokládáme výraznou úsporu nákladů jako v minulých letech, kde se průměrná cena za celoplošnou opravu chodníku pohybovala okolo 750 – 850 Kč/m2 s DPH,“ uvedl Jiří Pospíšil, náměstek primátora. „V roce 2015 se zaměřujeme na celoplošné opravy velmi frekventovaných chodníků před základními a středními školami, tj. na ul.