Jaký je plán oprav chodníků v Prostějově na tento rok?

Jaký je plán oprav chodníků v Prostějově na tento rok?
ilustrační foto MMP

Rada města Prostějova dala zelenou novému plánu oprav chodníků. „K celoplošným opravám povrchu jsme vybrali chodníky, které jsou ve špatném stavu a jsou z původní staré dlažby formátu 30x30 centimetrů nebo z litého asfaltu. Posuzovali jsme také dopravní význam a frekvenci pohybu chodců, pochopitelně i propojení již opravených chodníků nebo návaznost na investiční akce města,“ uvedl náměstek primátorky Jiří Pospíšil.

Jak velké finance do oprav poputují? Dle Smlouvy pro správu, opravy a údržbu místních komunikací ve městě Prostějov ze dne 21. 10. 2016 uzavřené se společností FCC Prostějov, s.r.o. je na opravu chodníků dlážděným krytem (dlažba 20x10 cm – celoplošné opravy) rozpočtováno 1,028 milionu korun (včetně DPH). Další finanční prostředky ve výši 2,030 milionu korun jsou určeny k opravám uvolněné dlažby a k lokálním opravám chodníků na území celého města. Tyto finance byly v rozpočtu města na rok 2018 navýšeny o 3 miliony korun k realizaci dalších celoplošných oprav chodníků. Na celoplošné opravy chodníků je celkem určeno 4,028 milionu korun (včetně DPH).

„Seznam navrhovaných chodníků jsme konzultovali s Odborem rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova a se správci inženýrských sítí (VaK, innogy, E.ON, atd.) tak, aby nedošlo k opravě chodníku v lokalitě, kde je plánovaná investiční akce, případně výkopové práce správců inženýrských sítí,“ doplnil náměstek Pospíšil.

V tabulce níže uvádíme seznam chodníků, navrhovaných k provedení celoplošné opravy povrchu, včetně jejich plochy a předpokládané ceny.

Celoplošné opravy chodníků:

ulice upřesnění úseku chodníku                                                                  celková plocha (m2)  předpokládaná cena v Kč s DPH

Lidická od ul. Dobrovského a ul. Šárka po ul. Okružní                                  350                                           420 000

Poděbradovo nám. od ul. Brněnská po ul. Žeranovská                                 230                                          360 000

Jezdecká před bytovým domem 6a – 6b od ul. Studentská po parkoviště    240                                          400 000

Újezd od ul. Sádky po autobusové zastávky                                                 708                                       1 060 000

Krasická jižní strana od kruhové křižovatky po bytový dům č. 43                  560                                          670 000

Libušinka dokončení napojení na ul. Brněnská                                               70                                           140 000

kpt. Nálepky od ul. Tovární po ul. Smetanova                                                 450                                          550 000

Smetanova pokračování opravy k ul. kpt. Nálepky                                          150                                          200 000

rezerva na případné vícepráce                                                                                                                        228 000

CELKEM:                                                                                                                                                       4 028 000

Lokální opravy chodníků: celý Prostějov lokální opravy chodníků na území celého města v průběhu roku 2018 (včetně rezervy na případné havarijní stavy v průběhu roku) dle potřeby 2 030 380. (red)

 

 

Poslat nový komentář