Vrahovice

Vrahovické koupaliště se veřejnosti otevře v polovině srpna

ilustrační foto

Exkluzivní informaci získaly PvNovinky dnes odpoledne od náměstka primátorky Prostějova Zdenka Fišera. Týkají se otevření koupaliště ve Vrahovicích.

"Koupaliště bude pro veřejnost otevřeno v polovině srpna," uvedl Fišer. Důvodem momentálního zpoždění je pomalé napouštění bazénu. Vodárny totiž nepovolily zvýšený průtok, podle nich by totiž způsobil jednak znečištění bazénu kalem, druhak problémy ve vrahovických domácnostech. "Týden bude trvat napouštění, další týden zkušební provoz. O ten už se bude starat Domovní správa," dodal Fišer s tím, že bazén již se napouští. 

OBRAZEM: Dnešní pohled na koupaliště ve Vrahovicích

Foto MMP

Zkolaudovat, předat dílo, dokončit terénní úpravy, položit travní koberec, napustit vodu. Koupaliště ve Vrahovicích finišuje. 

První náměstek primátorky Zdeněk Fišer dnes (1. 8. 2018) stavbu prošel a zůstává optimistou ve zprovoznění bazénu ještě v průběhu letošního léta. (red)

 

OBRAZEM: Výstavba koupaliště ve Vrahovicích finišuje

Foto ber

Výstavba zbrusu nového bazénu a zázemí na koupališti ve Vrahovicích se blíží do finále. Stavba za více než 90 milionů korun měla být zprovozněna v červenci, jejího otevření se veřejnost ale zřejmě v nejbližších dnech nedočká. 

Demolice původních objektů a bazénu, výstavba nových budov a bazénu a v neposlední řadě parkoviště. To je jen část prací, které firma měla provést do 30. července 2018. Jenže místo v prosinci 2017 začala s výstavbou o tři měsíce později. Důvodem zpoždění bylo odvolání jednoho z účastníků výběrového řízení.  

O koupaliště ve Vrahovicích se bude starat Domovní správa

ilustrační foto studie

V současnosti běží výstavba padesátimetrového bazénu ve Vrahovicích. Po jeho dokončení bude provoz zajišťovat společnost Domovní správa Prostějov. S ohledem na blížící se termín dokončení této akce a zahájení provozu areálu je třeba smluvně ošetřit jeho užívání a to formou pronájmu za zdaněný nájem.

Rada města Prostějova tento krok schválila za následujících podmínek:

a) doba nájmu – neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou,

b) výše nájemného – 1.000 Kč (bez DPH) ročně,

c) nájemného bude každoročně navyšováno o míru inflace.

Most ve Vrahovické ulici čeká obnova

ilustrační foto mapy

Rada města odsouhlasila pro projektovou dokumentaci využít nabídku společnosti Stavby a Statika spol, s r.o., Třinec.

„Stavba řeší převedení pěší dopravy přes vodní tok Hloučela novou jednotrámovou konstrukcí z předpjatého betonu. V průběhu stavby ovšem vznikl požadavek na rozšíření původní projektové dokumentace o dopracování detailů pro provádění stavby. Původní projektová dokumentace se tedy rozšíří o předpokládaný náklad 37 tisíc korun,“ uvedl první náměstek primátorky Zdeně Fišer.

V rozpočtu města Prostějova na rok 2018 jsou na předmětnou akci vyčleněny finanční prostředky ve výši 4 milionů korun, z toho 3.98 milionu korun činí náklady na samotnou realizaci stavby. (red)

 

OBRAZEM: Práce na stavbě koupaliště ve Vrahovicích jedou naplno!

Foto MMP

S otevřením areálu s padesátimetrovým koupalištěm se počítá v půli prázdnin. Pracuje se také o víkendu.

„V současnosti se bazén obkládá nerezovými plechy. Po dohotovení se budou provádět zkoušky těsnosti a napouštět voda. Ta musí projít kontrolou hygieniků a úpravou Ph. Následovat budou úpravy okolí, pokládka dlažby, setí trávy a uložení travnatých koberců. V areálu jsou již rozeznatelné sportovní plochy hřišť. Šatny, bufet a technologické budovy jsou v hrubé stavbě hotové. Na řadě je zde nyní vylévání podlah, odláždění a omítky. Před areálem již vzniká parkoviště,“ popsal první náměstek primátorky Zdeněk Fišer. (red)

 

Obyvatelé Vrahovic získají nový chodník k autobusové zastávce

ilustrační foto MMP

Dojde tak ke zvýšení bezpečnosti chodců a cestujících. Cílem této investiční akce je vybudovat nový chodník u prodejny potravin ve Vrahovicích, který navazuje na již vybudované nástupiště pro městskou hromadnou dopravu.

Odbor rozvoje a investic proto zadal prostřednictvím PPE SYSTÉMU výběrové řízení na dodavatele stavebních prací na akci „Zvýšení bezpečnosti přechodů pro chodce - zastávky Vrahovice, chodník“.

„Ve výběrovém řízení byla jako ekonomicky nejvýhodnější vyhodnocena cenová nabídka společnosti FCC Prostějov, s.r.o a to ve výši téměř 307 tisíc korun (vč. DPH). Další finance bude třeba vynaložit Správě silnic Olomouckého kraje za pronájem pozemků při výstavbě. Půjde o částku zhruba 20 tisíc korun,“ uvedl k financím první náměstek primátorky Zdeněk Fišer. (red)

Koupaliště Vrahovice možná otevře podle radních v srpnu

ilustrační foto vizualizace koupaliště Vrahovice

Ačkoli vedení města Prostějova avizovalo, že práce na rekonstrukci koupaliště ve Vrahovicích započnou na podzim roku 2017, stalo se tak až v březnu letošního roku. Důvodem zpoždění bylo odvolání jednoho z účastníků výběrového řízení. Koupaliště tak zahájí sezonu zřejmě až v polovině prázdnin.

„Požadovaný termín zahájení realizace díla je od prosince 2017, kdy se začne s bouráním původního bazénu. Požadovaný termín dokončení realizace díla je nejpozději do 20. června 2018,“ uvedl na podzim náměstek primátorky Zdeněk Fišer. 

Koupaliště ve Vrahovicích dostává novou podobu

Foto ber

Starý bazén je vybourán, stejně, jako demolici neunikly původní objekty. Nové koupaliště s padesátimetrovým bazénem ve Vrahovicích by mělo být dokončeno v půli června letošního roku. 

„V rámci stavebních prací byly odstraněny všechny stávající objekty včetně bazénu. Ten nahradí nový nerezový o rozměrech 50 x 20 metrů. Součástí areálu bude i nový dětský bazén, nové dětské hřiště, nová vstupní budova se zázemím včetně občerstvení. Pochopitelně upravíme i stávající zpevněné plochy, plochy hřišť a vybudujeme nové parkoviště, včetně plochy pro úschovnu kol,“ vyjmenoval první náměstek primátorky Zdeněk Fišer.

Celkově by si stavba měla vyžádat 85 milionů korun. (ber)

Koupaliště Vrahovice již prochází rozsáhlou proměnou

Foto ber, plán MMP

Těžká technika, která nedávno vyjela na pozemek koupaliště ve Vrahovicích, již demolovala staré budovy, vybourala betonové konstrukce starého bazénu a připravuje plochu pro nové padesátimetrové městské koupaliště. 

„Jak jsme již několikrát informovali, v rámci stavebních prací budou odstraněny všechny stávající objekty včetně bazénu. Ten nahradí nový nerezový o rozměrech 50 x 20 metrů. Součástí areálu bude i nový dětský bazén, nové dětské hřiště, nová vstupní budova se zázemím včetně občerstvení.