Vrahovice

Práce na vrahovickém koupališti započaly

Foto ber

V minulých dnech převzala staveniště koupaliště ve Vrahovicích třinecká stavební firma Akvahelp Metal a hned započala s bouracími pracemi. Padesátimetrový bazén s osmi drahami by měl být v provozu před letošní letní sezónou.

"Práce nabraly zpoždění, protože jeden z účastníků výběrového řízení se odvolal. Stavbu jsme tak mohli předat až teď," vysvětlil náměstek primátorky Zdeněk Fišer. Podle jeho slov firma začala s bouracími pracemi na vaně bazénu, čeká ji demolice dalších objektů. Areál by měl být dokončen do konce června. "Dostali jsme tento příslib, postup prací samozřejmě závisí i na počasí," dodal Fišer.

Ve Vrahovicích vznikne nová komunikace. V Jilemnického ulici

Foto MMP

Po jejím vybudování volají obyvatelé ulice Petra Jilemnického. 

„Obdrželi jsme od občanů žádost o vybudování komunikace v ulici Petra Jilemnického ve Vrahovicích. Jedná se o specifickou lokalitu, kde je jedna strana ulice tvořená původní zástavbou a druhá nově vybudovanými rodinnými domy. V minulosti město stavělo komunikace v nově vybudovaných lokalitách pouze za finanční spoluúčasti občanů. Vzhledem k této nestandartní situaci v lokalitě budeme vše řešit z prostředků města,“ uvedl první náměstek primátorky Zdeněk Fišer.

OBRAZEM: Koupaliště Vrahovice. Práce ještě nezačaly

Foto ber, vizualizace Michaela Nášelová

Ačkoli vedení města Prostějova avizovalo, že práce na rekonstrukci koupaliště ve Vrahovicích započnou na podzim roku 2017, opak je pravdou. Radní už v říjnu schválili projektovou dokumentaci a vyhlásili výběrové řízení. Vítěze ale Magistrát dosud nezveřejnil.

„Požadovaný termín zahájení realizace díla je od prosince 2017, kdy se začne s bouráním původního bazénu. Požadovaný termín dokončení realizace díla je nejpozději do 20. června 2018,“ uvedl tehdy náměstek primátorky Zdeněk Fišer s tím, že celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 75 972 000,- Kč (bez DPH), tj.  91 926 000,- Kč (včetně DPH) a stavební práce budou financovány z prostředků města.

„Chodím denně okolo a nic se tam neděje. Jak to chtějí stihnout, když ještě nekopli do země,“ poslal redakci PvNovinek fotografie Jiří N.

Dešťová kanalizace a komunikace Köhlera a Hrázky slouží

Foto MMP

Stavební úpravy uličního prostoru byly realizovány v místní části Vrahovice.

Stavební práce zahrnovaly rekonstrukci stávajících pozemních komunikací a chodníků, vybudována byla také dešťová kanalizace, obnovou prošlo i stávající veřejné osvětlení. Na začátku ulice J. Köhlera vzniklo sedm nových kolmých parkovacích stání. Součástí celé akce byly i zahradnické úpravy, náhradou za odstraněné dřeviny byly vysázeny nové křoviny.

Stavbu realizovala firma COLAS CZ a.s.

Celkové finanční náklady činily 13,4 milionu korun. (Zdroj MMPv)

 

Střelnice ve Vrahovicích. Některým lidem vadí

Foto kvh-prostejov.cz

Lidem ve Vrahovicích vadí hluk ze střelnice, kterou využívají policisté, vojáci, myslivci i členové střeleckého klubu. Místní si stěžují na neúměrný hluk ze střelby, obzvláště během víkendů, kdy má být podle vyhlášky města dbáno na klid. Stížnosti se řeší už od roku 1990, teprve nyní radnice podniká konkrétní kroky.

„Od rady města jsem dostal úkol, abych se při řešení obrátil na instituce, které se touto problematikou zabývají. Na základě požadavků města i občanů Vrahovic jsem tedy zajistil zpracování hlukové studie, která nám ukáže, zda stížnosti lidí bydlících zejména v blízkosti střelnice jsou oprávněné či nikoliv. Jakmile budeme znát výsledky studie, jednak je okamžitě zveřejníme a jednak samozřejmě rovněž učiníme příslušná opatření,“ sdělil po posledním jednání Rady statutárního města Prostějova její uvolněný člen Jaroslav Šlambor. 

OBRAZEM: Ve Vrahovicích U Lípy se vzpomíná na řezbáře Josefa Dostála

Foto

Josef Dostál spojil celý svůj život s Vrahovicemi. Byl známý nejen díky působení v místním fotbalovém klubu, ale především coby umělec, který dokázal ze dřeva vyřezat prakticky cokoliv. Pověstné se staly zejména jeho vánoční betlémy, do nichž se mu podařilo vtisknout i nezaměnitelný smysl pro humor. Josef Dostál zemřel po těžké nemoci letos koncem dubna. Vrahovičtí mu věnují vzpomínku v podobě výstavy jeho betléma a dalších výtvorů. K vidění bude do konce prosince v hospodě U Lípy. 

Josef Dostál se vyučil zámečníkem, načež pracoval jako svářeč, řezbářství se věnoval posledních více jak dvacet let svého života. Byl autorem celé řady betlémů. Na tom největším z nich jsou k vidění místní fotbalisté, hasiči, štamgasti s celou hospodou i sami jednotliví obyvatelé, ač jsou třeba zašifrovaní do postaviček vodníků či jiných roztodivných bytostí.  Kromě betlému vyřezal hastrmana, který hlídá místní arboretem, i velkoplošné znaky místních hasičů, sokolů a rybářů. Ty visí právě na stěnách vrahovické hospody, kam Josef Dostál nejraději docházel pro své nápady. 

Vrahovické trápí mosty. Jsou kraje

Foto ber

Oba mosty, které vedou přes Hloučelu a Romži na hlavní komunikaci ve Vrahovicích, jsou dlouhodobě v havarijním stavu. Obyvatelé si na tuto skutečnost stěžují. 

"Oba mosty jsou ve vlastnictví Olomouckého kraje a údržbu na nich provádí SSOK, středisko JIH.

Město Prostějov v zastoupení Odborem správy a údržby majetku města vyzvalo společnost SSOK, aby provedla opravu chodníků na prvním mostě od města," odpověděla za magistrát mluvčí Jana Gáborová. (ber)

 

OBRAZEM: Vrahovické trápí mosty

Foto ber

Oba mosty, které vedou přes Hloučelu a Romži na hlavní komunikaci ve Vrahovicích, jsou dlouhodobě v havarijním stavu. Obyvatelé si na tuto skutečnost stěžují. 

"Zkuste po tom prvním od města, přes Hloučelu, jít v botách s podpatkem. Určitě to bez klopýtání nezvládnete," sdělil redakci pan Martin. Jak jsme se dnes na místě přesvědčili, jakási snaha o nápravu zde je a polovina chodníku je uzavřena. Dotaz, jaké práce se zde budou provádět, zasíláme na Magistrát města Prostějova.

Jenže stejně dezolátní je i chodník na mostě přes nedalekou Romži. I on by si zasloužil opravu. Také na toto se ptáme radnice. (ber)

 

Základní škola ve Vrahovicích se dočká opravy školního hřiště

ilustrační foto mapa

Radní obnovu hřiště svěřili, formou výzvy jednomu zájemci, společnosti INSTA Olomouc. Práce by zde měly začít ještě letos a proto, pro urychlení legislativních kroků, si nechalo město udělat elektronický průzkum trhu. K podání cenových nabídek byla vyzvána pětice firem. Cenovou nabídku na provedení opravy sportovního hřiště podaly dvě.

„Obnovou projde běžecká dráha s antukovým povrchem. Dále pak hrací plocha s asfaltovým povrchem, kde budou umístěny kotevní prvky pro osazení hracích sítí. V neposlední řadě se v západní části areálu opraví oplocení, které bude mít na výšku šest metrů,“ nastínil smluvní práce první náměstek primátorky Zdeněk Fišer.

Vizualizace podoby koupaliště ve Vrahovicích? Je tu

Vizualizace: Ing.arch. Michaela Nášelová

Radní schválili zahájení zadávacího řízení otevřené podlimitní veřejné zakázky na stavební práce při celkové rekonstrukci koupaliště. Při hodnocení nabídek bude dáván hlavní důraz na ekonomickou výhodnost nabídky. Dalším aspektem, ke kterému bude při výběru dodavatele stavby přihlíženo, bude délka záruky za jakost provedení stavebních prací.

„Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce při celkové rekonstrukci objektů koupaliště. Čeká nás také demolice stávající objektů včetně bazénu. Vzniknou nové budovy sloužící pro bezproblémový provoz areálu koupaliště. Konkrétně jde o vstupní halu, šatny, bufet, provozní zázemí, technologie bazénu, bazén a oplocení. Areál bude nově napojen na přípojky inženýrských sítí,“ uvedl první náměstek primátorky Zdeněk Fišer. Podle jeho slov proběhne také rekonstrukce stávajícího parkoviště.

Projektovou dokumentaci zpracovala společnost Stavoprojekt Olomouc a.s. Olomouc.