Vrahovice

Nepovolenou aktivitu mládeže navrhuje primátorka zlegalizovat

Foto PvNovinky

Před časem si u hřiště ve Vrahovicích postavila parta dětí vlastní hřiště. Pár skokánků a bouda ale stojí na městském pozemku. Buď se zlegalizuje, nebo zmizí.

"Byl jsem se tam podívat na základě žádosti obyvatel nedalekých domů, které rušil hluk. Zjistil jsem, že překážky, na kterých děti trénují, nejsou zrovna bezpečné. Protože ale stojí na pozemku města, je nutno je legalizovat. Pokud se tak nestane, budou muset děti místo uvést do původního stavu," sdělil redakci předseda Osadního výboru Jiří Rozehnal.

Vrahovice čekají další uzavírky. Hned dvě

ilustrační foto autoškola podorlicko

Z důvodu opravy železničního přejezdu bude uzavřena od 25. do 26. května silnice III/4357 ve Vrahovické ulici, následně pak rekonstrukce železničního přejezdu zavře 26. května ulici Majakovského. 

První uzavírka potrvá od 25.5.2016 od devatenácti hodin do 26.5.2016 pěti hodin, její délka je cca 20 metrů.

Délka objížďky je cca 4000 metrů. Vede po silnici II/150 ul. Vrahovická, Svatoplukova, Újezd, po II/367 ulici Dolní, Kralická, dále po místní komunikaci Průmyslová a zpět.

26.5.2016, od 1 do 7 hodin bude uzavřena ulice Majakovského v Prostějově z důvodu rekonstrukce železničního přejezdu. Objížďka je stanovena po silnici II/150 ul. Čs. armádního sboru směr Čechůvky, dále po silnici III/3677 směr Vrbátky, silnici III/4354, III/4357 Vrahovice a zpět. (red)

Vrahovickou požární zbrojnici čeká rekonstrukce

Foto MMP

Požární zbrojnici ve Vrahovicích čeká nová přístavba a celková rekonstrukce. Rada města Prostějova proto odsouhlasila vyhlásit výběrové řízení na vypracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení.

"Prostřednictvím elektronického PPE systému jsme zadali výběrové řízení na vypracování projektové dokumentace pro akci s názvem „Přístavba a rekonstrukce požární zbrojnice Vrahovice“. Jako ekonomicky nejvýhodnější byla nakonec vyhodnocena cenová nabídka společnosti Ing. Ivana Hynková z Prostějova, a to ve výši 162 tisíc korun bez DPH,“ vysvětlil první náměstek primátorky Zdeněk Fišer. Podle jeho slov následovaly další čtyři cenové nabídky a to v rozsahu od 194 do 580 tisíc korun, bez DPH. Na realizaci předmětné projektové dokumentace je třeba 200 tisíc korun. (red)

Sokolové dostali svolení. Vrahovické koupalitě prodají městu

ilustrační foto MMP

V pátek dostali prostějovští radní dobrou zprávu. Nejvyšší orgán Sokola v Praze schválil prodej areálu koupaliště ve Vrahovicích. Město hodlá areál vykoupit a zrekonstruovat. 

Zastupitelé by nyní měli schválit samotnou koupi, na kterou jsou v rozpočtu města vyčleněny finanční prostředky. „Odbor rozvoje a investic již vypsal výběrové řízení na projekt. Náklady na rekonstrukci by neměly přesáhnout 20 milionů, nějaké finance bychom mohli získat z dotací,“ uvedl náměstek Zdeněk Fišer. Pozemek je podle něj napůl města a napůl Sokola, římskokatolická církev vlastní jen malou část pod nynějšími šatnami. „Pokud pozemek nebude chtít prodat, zůstane jim. Na chod koupaliště to rozhodně nebude mít vliv,“ dodal Fišer.

Vrahovičtí, pište výboru!

ilustrační foto

S novou kontaktní adresou přichází Osadní výbor Vrahovice.

Jste obyvatelé Vrahovic a rádi byste se zapojili do dění? Máte nápady, připomínky a návrhy na změny? Osadní výbor nabízí cestu ke komunikaci a zveřejňuje svou e-mailovou adresu: osadnivyborvrahovice@seznam.cz. Zde můžete psát své poznatky ze života Vrahovic, komunikovat s členy osadního výboru a ovlivňovat dění v této místní části Prostějova. (red)

Cukráři zvou na sraz. Do Vrahovic

Foto Marie Starobová

Zítra, v sobotu 23. dubna, se koná V. sraz amatérských cukrářek a cukrářů. Mistři přes sladké se sejdou v klubovně hasičské zbrojnice Vrahovice.                                                                                                   

Sraz začne v 9 hodin a nabídne nejrůznější sladkosti.

Akce se koná za finanční podpory Statutárního města Prostějova. (red)  

Nové ulice ve Vrahovicích ponesou jména prostějovských rodáků

Foto MMP

Město Prostějov se rozrůstá a s výstavbou tak v jeho katastru vzniká řada nových ulic. Rada města Prostějova proto doporučuje zastupitelům schválit názvy dvou ulic ve Vrahovicích. Obě ponesou jména prostějovských rodáků.

Obě ulice, vzniklé výstavbou nových rodinných domů, jsou kolmé k Tovární ulici. „Pro jejich pojmenování doporučujeme zachovat stávající způsob pojmenování inspirovaný geograficky nebo třeba vlastenecky. Jedna bude Alfréda Jánského, druhá Jaroslava Stuky.

Alfréd Jánský (31. května 1914, Olomouc - 11. listopadu 2015, Prostějov)

Vrahovice budou mít nové subcentrum

Foto MMP

Vrahovice budou mít nové subcentrum. Počítá s tím studie, kterou nechalo vypracovat město Prostějov. Podmínkou jeho vybudování je směna pozemků s církví.

„Jde o prostor mezi ulicemi Jano Köhlera a Hrázky. Zde je navrženo subcentrum a u studie bude kladen důraz na dopravní řešení v souvislosti s vybudováním hromadných garáží. Kromě domů zde bude i park a sportoviště,“ uvedl první náměstek primátorky Zdeněk Fišer. Podle jeho slov je nejvážnějším problémem směna pozemků, které patří církvi. Ta, stejně jako v případě vrahovického koupaliště, nestojí o finanční vyrovnání. „Požadují jiné pozemky, město ale momentálně žádné vhodné nemá,“ vysvětlil náměstek.

Rekonstrukce koupaliště ve Vrahovicích se blíží

ilustrační foto MMP

V rozpočtu města je zařazena investiční akce Koupaliště Vrahovice po získání do majetku města. Rada města Prostějova schválila rozpočtové opatření pro zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci stávajícího koupaliště. V rozpočtu města je proto zařazena investiční akce „Koupaliště Vrahovice po získání do majetku“. Na projektovou dokumentaci je vyčleněna částka 800 tisíc korun.

„Uvedenou částku považujeme za dostatečnou pro zahájení projekčních prací. Mohou být zahájeny až po ujasnění, jakou formou má být rekonstrukce provedena. Tedy jaký bude rozsah, vyjasnění budoucích majetkoprávních vztahů, přestavba na koupací biotop, způsob odkanalizování,“ uvedl první náměstek primátorky Zdeněk Fišer. Podle jeho vyjádření se nejprve začne jednat o nabytí areálu koupaliště od Tělocvičné jednoty Sokol Vrahovice do vlastnictví Statutárního města Prostějova. "Část pozemků vlastní Sokol, část církev a část město Prostějov.

Rada bude jednat o koupalištích. O čem přesně, prozradí až následně

ilustrační foto iprostejov.cz

Dva body v jednání Rady města Prostějova, které se uskuteční v úterý 1. března, se budou týkat i prostějovských koupališť. Oč ale jde, prozradí radnice až po jednání.

V bodu 17. Záležitosti Odboru rozvoje a investic naleznete následující informace. Jedna se týká upuštění města od záměru realizace stavby a vyřazení neupotřebitelných projektových dokumentací - Plavecký bazén a koupaliště za Kosteleckou ulicí a druhá rekonstrukce koupaliště ve Vrahovicích.

„Informace podáme až po jednání rady, která z něj učiní výstup,“ sdělila dnes redakci mluvčí magistrátu Jana Gáborová.

Jednou z možností je, že projekt stavby plaveckého bazénu na Kostelecké padl a město bude investovat do Vrahovic. (ber)