rada

Babička křečkuje. Co s tím, ptá se Magda

Ilustrační foto pixabay.com

Se svým příběhem se PvNovinkám svěřila čtenářka Magda. Máme v rodině babičku, která přehnaně lpí na věcech a celkem hromadí. Není ještě typickým příkladem nemoci Diogenův syndrom, syndrom hromadění, křečkování – tedy ještě to nedošlo tak daleko, že by měla vyšlapané cestičky v harampádí, ovšem skříně se nedají zavřít, na policích už není žádné místo a úklid je poměrně komplikované záležitost.

Zdravotně na tom není úplně nejlíp, špatně chodí, ale co mě trápí víc – snadno padá do špatné nálady. Mohou tam být i jiné faktory, ale myslím, že na její psychiku má značný vliv byt. Vidím to sama na sobě, po hodině v tom bytě mám strašnou chuť utéct – malý prostor, obrovské množství vizuálních vjemů aneb záplava serepatiček a taky zatuchlina.

Radní budou jednat v úterý

ilustrační foto Magistrát města Prostějova

Další, již 77., schůze Rady města Prostějova se bude konat toto úterý. Radní čeká projednání řady důležitých bodů.

Na stole budou mít zprávu o činnosti MP Prostějov a analýzu stavu veřejného pořádku za rok 2020, zřízení pracovní skupiny pro udělení Cen města Prostějova 2020, soutěž pro studenty středních škol o grafický návrh uvítacích tabulí a projednají petici „Chemické postřiky v Prostějově nechceme“.

Jednat budou o finančním, organizačním a technickém zajištění akce Prostějovské léto 2021, oplocení psí loučky v Plumlovské ulici, prodeji, směně, nabytí a pronájmu pozemků, žádostech o prominutí nájemného v souvislosti s epidemií COVID-19.

Radní se sejdou v úterý. Už po pětasedmdesáté

foto Magistrát města Prostějova

Rada města Prostějova se k jednání sejde v úterý 12. 1. 2021. Radní čeká projednání dvanácti bodů.

Radní se budou, mimo jiné, zabývat názvem nového parku v Okružní ulici, investicemi, změnou územního plánu, dotacemi projektů prevence kriminality, schválením plánu oprav a údržby DSP s.r.o.  a prodejem pozemků. (red)

Rada je schválena. Zastupitelstvo kraje se sejde v pátek

Foto FB Pravý hlas pro Olomoucký kraj

Zástupci koalice PIRÁTI a STAROSTOVÉ, SPOJENCŮ – Koalice pro Olomoucký kraj a ODS představili složení nové krajské rady. Novým hejtmanem Olomouckého kraje se stane lídr koalice PIRÁTI a STAROSTOVÉ Josef Suchánek. V širším vedení kraje nebude chybět ani zástupce Prostějovska, protože Milada Sokolová z ODS bude mít na starosti oblast cestovního ruchu a vnějších vztahů.

Nové složení rady Olomouckého kraje bude následující:

Josef Suchánek (PIRÁTI a STAROSTOVÉ) hejtman – finance, majetek, krizové řízení

Ivo Slavotínek (SPOJENCI – Koalice pro Olomoucký kraj) náměstek hejtmana – sociální věci, záležitosti seniorů

Dalibor Horák (ODS) náměstek hejtmana – zdravotnictví

Jan Šafařík (SPOJENCI – Koalice pro Olomoucký kraj) náměstek hejtmana – regionální rozvoj, územní plánování a rozvoj venkova

Michal Zácha (ODS) náměstek hejtmana – doprava, sport a volný čas

Radní budou rokovat i o možnosti jednání zastupitelstva

ilustrační foto jednací síň rady

Jednapadesátá schůze Rady města Prostějova se bude konat v úterý 7. dubna 2020. Radní budou, mimo jiné, jednat o možnosti svolání a jednání Zastupitelstva. Zastupitelé by se měli sejít 28. dubna.

Radní projednají také doporučení Komise pro dopravu – prioritní akce v oblasti dopravy, dotace Zdravého města na rok 2020, návrh obecně závazné vyhlášky o regulaci hlučných činností, dotace na rok 2020 do oblasti kultury, vzdělávání, sociální a zdravotní a sportu. (red)

104. schůze Rady města Prostějova se uskuteční v úterý

ilustrační foto

104. schůze Rady města Prostějova se uskuteční v úterý 3. února 2018.

Radní čeká mimo jiné projednání záležitostí komisí Rady města Prostějova, příprava zasedání zastupitelstva města, delegování zástupců města Prostějova na řádnou valnou hromadu společnosti FTL– First Transport Lines, a.s., zadávací řízení veřejné zakázky „Oprava Národního domu v Prostějově“ - informace o průběhu řízení a návrh na výběr dodavatele, konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele ZŠ Prostějov, E. Valenty a ředitele Sportcentra – DDM, dotace pro oblast kultury a sportu, informace o vyhlášení 80.

Dnes bude jednat Rada města Prostějova

ilustrační foto

Další jednání rady začne dnes od jedenácti hodin v zasedací místnosti radnice. Radní mají na programu šestnáct bodů.

Budou se zabývat mimo jiné doporučeními komisí životního prostředí, pro bezpečnost a prevenci kriminality a pro rozvoj města a podporu podnikání, vyhodnotí Akční plán Strategie rozvoje zeleně ve městě Prostějově na rok 2018 a za rok 2017, budou se zabývat též návrhem rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2018, analýzou možnosti postupu vrácení dotace poskytnuté LHK Jestřábi, spolek, sazebníkem úhrad za poskytování informací, změnou výše příspěvku pro nákup věcných darů pro jubilanty města Prostějova, vyřazením projektových doku

Rada města Prostějova bude jednat. V úterý

ilustrační foto

Jednání Rady města Prostějova se uskuteční v úterý dne 21. března 2017. Radní mají na programu řadu bodů.

Budou se připravovat na zasedání zastupitelstva města, zabývat se návrhem na udělení Cen města Prostějova za rok 2016 a udělením čestných ocenění, dotacemi pro kulturu, sport, sociální oblast a oblast ochrany životního prostředí, zadávacím řízením veřejné zakázky „Regenerace sídliště Brněnská, ulice Tylova, úsek Tetín – Okružní, v  Prostějově“ – informace o posouzení nabídek a návrh na výběr dodavatele. Proberou pořízení III. změny Územního plánu Prostějov, projektový námět Cyklistická stezka Žešov IV.

V úterý bude jednat Rada města Prostějova

ilustrační foto

Sedmašedesátá schůze Rady města Prostějova se bude konat v úterý 7.3.2017. Radní opět čeká náročný program.

Projednají mimo jiné rezignaci člena Komise pro kulturu a cestovní ruch, rezignaci člena Komise pro regeneraci MPZ, personální záležitosti tajemníka Magistrátu města Prostějova, dotace 2017, zhájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce DDM Vápenice – tělocvična“, zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Komunitní dům pro seniory v Sušilově ulici v Prostějově“, zadávací řízení veřejné zakázky „Pořízení mobilních tribun – Sportcentrum Prostějov“ - zrušení rozhodnutí o výběru dodavatele, návrh obecně závazné vyhlášky o regulaci provozování hazardních her, projektový námět Ob

Blíží se další jednání rady města

ilustrační foto

V úterý dne 29.3.2016 od 13:00 hodin se v zasedací místnosti primátorky bude konat další jednání Rady města Prostějova.

Program zasedání rady má osmnáct bodů a je následující:

P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení programu

2. Přehled úkolů ze schůzí rady města a zpráva o plnění úkolů ke dni 29.3.2016

3. Příprava zasedání zastupitelstva města

4. Rámcová smlouva mezi OlK a statutárním městem Prostějov o spolupráci při přípravě

a realizaci významné dopravní stavby „Silnice II/366 Prostějov – přeložka silnice“

v programovém období Evropských strukturálních a investičních fondů 2014-2020

(dále jen Smlouva o spolupráci)