Radní budou jednat v úterý

Radní budou jednat v úterý
ilustrační foto Magistrát města Prostějova

Další, již 77., schůze Rady města Prostějova se bude konat toto úterý. Radní čeká projednání řady důležitých bodů.

Na stole budou mít zprávu o činnosti MP Prostějov a analýzu stavu veřejného pořádku za rok 2020, zřízení pracovní skupiny pro udělení Cen města Prostějova 2020, soutěž pro studenty středních škol o grafický návrh uvítacích tabulí a projednají petici „Chemické postřiky v Prostějově nechceme“.

Jednat budou o finančním, organizačním a technickém zajištění akce Prostějovské léto 2021, oplocení psí loučky v Plumlovské ulici, prodeji, směně, nabytí a pronájmu pozemků, žádostech o prominutí nájemného v souvislosti s epidemií COVID-19.

Schvalovat budou pacht přivaděče vody do průmyslové zóny, dotace do sociální a zdravotní oblasti a dotaci pro Azylové centrum a také poskytnutí peněžitého daru na zakoupení sportovního kola handbike pro osoby zdravotně postižené.

Zabývat se budou rovněž přípravou zasedání Zastupitelstva města Prostějova. (red)

Poslat nový komentář