Radní se sejdou v úterý

Radní se sejdou v úterý
Ilustrační foto ber

Dvanáctá schůze Rady města Prostějova se bude konat dnes, v úterý 28. března. Radní opět čeká projednání řady důležitých bodů.

Věnovat se budou, mimo jiné, Valné hromadě obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o., udělení čestných ocenění v roce 2023, dotacemi do vzdělávání a kultury a finančním, organizačním a technickým zajištěním akce Prostějovské léto 2023.

Projednají schválení projektů participativního rozpočtu k realizaci, dotační programy Péče o historické dědictví města Prostějova a Regenerace městských památkových rezervací a zón pro rok 2023 a také V. změnu Územního plánu Prostějov.

Čeká je vyhlášení záměrů prodeje, výpůjčky, pachtu, bezúplatného nabytí pozemků, projednání návrhu narovnání v soudním sporu s Manthellanem, souhlas s užitím znaku města a návrh na pojmenování nové ulice v Prostějově. (red)

Poslat nový komentář