Radní se sejdou v úterý. Ve firmě Mubea

Radní se sejdou v úterý. Ve firmě Mubea
Ilustrační foto ber

Už 111. schůze Rady města Prostějova se bude konat v úterý 22. března 2022. v jednací místnosti firmy MUBEA v Prostějově.

Radní, mimo jiné, projednají udělení čestných ocenění, udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky č. 10/2009 při pořádání akce „Pernštejnové v Prostějově“ a obecně závaznou vyhlášku Požární řád.

Čeká je rokování o dotacích do oblasti sportu a vzdělávání, dotační programy Péče o historické dědictví města Prostějova a Regenerace městských památkových rezervací a zón pro rok 2022 a schválení projektů participativního rozpočtu 2021.

Budou rozhodovat o nákupu, prodeji, výkupu a výpůjčce pozemků, dotacích do sociální a zdravotní oblasti a dotačním programu prevence kriminality na místní úrovni 2022 MV ČR a také o pronájmech bytů a nebytových prostor.

Pověří rovněž člena Zastupitelstva města Prostějova k provádění sňatků. (red)

Poslat nový komentář