peníze

Magistrát hledá právníka!

ilustrační foto radnice

Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa PRÁVNÍK/PRÁVNIČKA ODBORU KANCELÁŘ PRIMÁTORA Magistrátu města Prostějova.

Podmínkou pro uchazeče je, mimo jiné, ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu Právo a právní věda, obor Právo, praxe v právní oblasti podmínkou – a to s ohledem na náplň práce dané pozice, která zahrnuje právní poradenství pro vedení města a účast na jednáních orgánů města (rada a zastupitelstvo města) a znalost a orientace v právních předpisech:

- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

- zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění

Magistrát hledá zaměstnance!

ilustrační foto

Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou vedoucí oddělení veřejných zakázek Odboru dotací a veřejných zakázek Magistrátu města Prostějova.

Požadavkem je, mimo jiné, vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu, výhodou obor vzdělání zaměřený na právo, ekonomii nebo obor vztahující se k problematice veřejných zakázek, znalost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění; zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění; zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, praxe v řídící činnosti a ve veřejné správě, orientace v zadávání veřejných zakázek spolufinancovaných z fondů EU a umění jednat s lidmi (dobré komunikační schopnosti).

Magistrát hledá památkáře!

ilustrační foto ber

Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou PAMÁTKÁŘ/KA Odboru územního plánování a památkové péče Magistrátu města Prostějova.

Požadavkem je, mimo jiné, magisterské vysokoškolské vzdělání v oboru památkové péče, dějin umění, historie nebo pozemního stavitelství nebo v oboru blízce příbuzném, výhodou schopnost čtení a interpretace stavebních výkresů a orientace v příslušných právních předpisech (zvláště zákony č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a zákon č. 500/2004 Sb., správní řád) a základní znalost památkového fondu Prostějova.

Termín pro podání přihlášky je do 11. 5. 2023, předpokládaný nástup od 1. 6.2023, příp. dle možností vybraného uchazeče.

Pamatujete? Vkladní knížka

Foto ber

Ačkoliv jsou v dnešní době vkladní knížky spíše připomínkou minulosti, za dob společného státu se Slovenskem byly u vkladatelů velmi oblíbené.

Já svou první dostala před mnoha lety od prarodičů. Dnes je jí 21 let a je fakt památeční. 4 % už vám dnes nikdo nedá. (ber)

Město hledá technický dozor

ilustrační foto radnice

Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou technický dozor na oddělení realizace Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova.

Požadavkem je, mimo jiné, vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání stavebního směru. Výhodou pak orientace v projektové dokumentaci staveb, autorizace v oboru pozemní stavby nebo dopravní stavby, zkušenosti v oblasti přípravy a povolování investičních staveb a zkušenosti v oblasti technického dozoru investora.

Jde o plný pracovní úvazek na dobu neurčitou. Termín pro podání přihlášky je do 13.2.2023, předpokládaný nástup březen/duben, příp. dle možností vybraného uchazeče.

Město hledá vedoucího oddělení dotací a projektového řízení 

ilustrační foto radnice

Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice na dobu neurčitou vedoucí oddělení  dotací a projektového řízení Odboru dotací a veřejných zakázek Magistrátu města Prostějova. Jde o plný pracovní úvazek na dobu neurčitou.

Termín pro podání přihlášky je do 10. 2. 2023, předpokládaný nástup březen 2023, případně dle možností vybraného uchazeče. Bližší informace o pracovním místě podá Lenka Rašková, vedoucí Odboru dotací a veřejných zakázek MMPv, tel. č. 582 329 123 nebo Zdeňka Bendová, personalistka MMPv, tel. 582 329 162. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. (red)

Magistrát hledá referenta Odboru dopravy

ilustrační foto MMP

Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou referent/ka oddělení dopravy a komunikací Odboru dopravy Magistrátu města Prostějova.

Podmínkou je vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu anebo vyšší odborné vzdělání, výhodou pak, mimo jiné, vzdělání v oblasti dopravy, stavebnictví nebo veřejné správy, praxe ve veřejné správě a orientace v projektové dokumentaci dopravních staveb.

Termín pro podání přihlášky je do 7. 2. 2023, předpokládaný nástup březen 2023, příp. dle možností vybraného uchazeče.

Bližší informace o pracovním místě podá Jan Vejmělek, tel. č. 582 329 800 nebo Zdeňka Bendová, personalistka, tel. 582 329 162.

Magistrát hledá zaměstnance na odbor dopravy

ilustrační foto MMP

Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou na pozici Vedoucí oddělení dopravy a komunikací  Odboru dopravy Magistrátu města Prostějova.

Termín pro podání přihlášky je do 22. 12. 2022. Předpokládaný nástup leden/ únor 2023, případně dle možností vybraného uchazeče.

Město hledá vedoucího Odboru dotací a veřejných zakázek!

ilustrační foto ber

Tajemnice Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice na dobu neurčitou vedoucí Odboru dotací a veřejných zakázek Magistrátu města Prostějova.

Podmínkou pro uchazeče je vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu a praxe v řídící pozici min. 2 roky, znalost zákona o zadávání veřejných zakázek, zákona o obcích, zákona o úřednících, zákoníku práce a občanského zákoníku a znalost problematiky zpracování žádostí o dotace z veřejných rozpočtů, strukturálních fondů EU a dalších mimorozpočtových zdrojů.

Výhodou je zaměření studijního programu na Právo a právní věda, obor právo nebo oboru veřejné ekonomiky a správy praxe min. 1 rok ve veřejné správě.

Magistrát hledá vedoucí(ho) oddělení dotací a projektového řízení

ilustrační foto ber

Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou vedoucí oddělení dotací a projektového řízení Odboru dotací a veřejných zakázek Magistrátu města Prostějova.

Vznik pracovního poměru je podmíněn splněním předpokladů, kdy fyzická osoba je státním občanem České republiky, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk.