peníze

Jsem doma na procentech. Ale vyžít se z toho nedá, říká Simona

ilustrační foto archiv PvNovinky.cz

Je jí čtyřiadvacet a pracuje jako dělnice pro firmu kousek za hranicemi prostějovského okresu. Ta ale den ze dne zavřela provoz a pracovníkům poskytla kompenzaci ve výši 60 procent platu. Řada z nich se teď potýká s nedostatkem financí. A řeší ho třeba brigádami.

„Víc než polovinu výplaty dám za nájem. Takže mi z výplaty zůstane nula nula nic. Něco našetřeno mám, ale nemohu se vydat ze všech peněz, člověk musí mít nějakou korunu, kdyby bylo nejhůř. Tak jsem si sehnala brigádu,“ říká Simona.

Několik let pracovala v obchodě, kam její kroky vedly jako první. „Během týdne bylo všechno obsazeno, žádný z velkých obchodů už nikoho nepřibírá, i když ještě začátkem března mi z jednoho volali, jestli bych nemohla nastoupit,“ vysvětluje.

Brigádníky neberou ani úklidové firmy, o jejichž služby je nyní menší zájem.

Město hledá vedoucího Odboru dotací a veřejných zakázek!

ilustrační foto

Tajemnice Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice na dobu neurčitou vedoucí Odboru dotací a veřejných zakázek Magistrátu města Prostějova.

Podmínkou pro uchazeče je vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu a praxe v řídící pozici min. 2 roky, znalost zákona o zadávání veřejných zakázek, zákona o obcích, zákona o úřednících,  zákoníku práce a občanského zákoníku a  znalost problematiky zpracování žádostí o dotace z veřejných rozpočtů, strukturálních fondů EU a dalších mimorozpočtových zdrojů.

Výhodou je zaměření studijního programu na Právo a právní věda, obor právo nebo oboru veřejné ekonomiky a správy  praxe min. 1 rok ve veřejné správě.

Magistrát hledá dva zaměstnance

ilustrační foto

Tajemnice Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na dvojici pracovních míst.

Zájemce o pozici referent/ka správních činností na Odboru občanských záležitostí MMPv musí mít střední vzdělání s maturitní zkouškou. Výhodou je praxe ve veřejné správě a orientace v právních předpisech vztahujících se k výkonu agendy přestupkového oddělení. Jde o plný pracovní úvazek na dobu neurčitou. Termín pro podání přihlášky je do 11. 3. 2020, předpokládaný nástup duben 2020, příp. dle možností vybraného uchazeče.

Město hledá vedoucího Odboru sociálních věcí

ilustrační foto radnice

Tajemnice Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice na dobu neurčitou vedoucí Odboru sociálních věcí Magistrátu města Prostějova.

Podmínkou je vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu se zaměřením na sociální práci, praxe v řídící pozici min. 2 roky, praxe min. 1 rok ve veřejné správě, znalost zákona o obcích, zákona o úřednících, zákoníku práce, zákona o sociálních službách a občanského zákoníku. Výhodou je pak zkouška odborné způsobilosti pro správní činnost na úseku sociálně-právní ochrany dětí nebo při výkonu opatrovnictví nebo v sociálních službách.

Magistrát hledá referenta odboru Obecní živnostenský úřad!

ilustrační foto

Tajemnice Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou referent odboru Obecní živnostenský úřad Magistrátu města Prostějova.

Podmínkou je střední vzdělání s maturitní zkouškou, výhodou obor veřejná správa a vyšší odborné vzdělání, znalost živnostenského zákona a správního řádu a praxe ve veřejné správě. 

K přihlášce uchazeč připojí strukturovaný životopis, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než tři měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Magistrát hledá zaměstnance!

ilustrační foto

Tajemnice Magistrátu města Prostějova vyhlásila výběrové řízení na tři pracovní pozice. 

První je na pracovní pozici referent/ka sociálních věcí na oddělení sociálně-právní ochrany dětí Odboru sociálních věcí Magistrátu města Prostějova. Jde o plný pracovní úvazek na dobu neurčitou.

Druhá pracovní pozice na dobu neurčitou je referent/ka registru obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů na Odboru občanských záležitostí Magistrátu města Prostějova.

Třetím výběrovým řízením chce tajemnice obsadit pracovní místo Vedoucí oddělení řidičů, právník na Odboru dopravy Magistrátu města Prostějova. Jde o plný úvazek na dobu neurčitou.

Magistrát hledá referenta!

ilustrační foto

Tajemnice Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou referent/ka oddělení ochrany přírody a lesnictví  na Odboru životního prostředí Magistrátu města Prostějova.

O práci úředníka se může zajímat ten, kdo má za sebou vysokoškolské vzdělání ve studijním programu zaměřeném na přírodní obory, zemědělství nebo lesnictví a orientuje se v legislativě životního prostředí. 

Pracovní poměr je plný pracovní úvazek na dobu neurčitou. Termín pro podání přihlášky 26. 4. 2019, předpokládaný nástup červen 2019, příp. dle možností vybraného uchazeče.

Hospicová péče Caritas přijímá do svého týmu nové členy

ilustrační foto

Charita rozšiřuje poskytování domácí hospicové péče v Olomouckém kraji. Do nově se tvořícího multidisciplinárního týmu služby Hospicové péče Caritas přijímá nové členy týmu. Cílem je poskytnout kvalitní zdravotní péči lidem trpícím v důsledku nevyléčitelných nemocí, tišit jejich bolest až do samého konce a umožnit tak nemocnému prožít poslední dny života co nejkvalitněji v kruhu nejbližších. Péči zajišťuje Charita 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dnů v roce na území celého Olomouckého kraje.

Hospicová péče Caritas, jinými slovy „mobilní hospic“, nabízí podporu a pomoc nemocným, kteří se nacházejí v závěrečném stádiu života, a pečujícím osobám, jimiž jsou především rodinní příslušníci. V ošetřování nemocných mají charitní služby mnohaleté zkušenosti, protože se rozvíjí již od počátku 90. let, kdy začaly postupně vznikat služby domácí péče. „Zajištění a provoz služby mobilního hospice je po odborné, profesní i finanční stránce náročné, ale pro nás je důležité tuto službu, která vychází z kořenů a praxe samotné církve, poskytovat jako jednu z prioritních charitních služeb.

Magistrát hledá správce informačních technologií!

ilustrační foto

Tajemnice Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení po pozici Správce informačních technologií na Odboru informačních technologií MMPv.

Zájemce musí mít vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání, výhodou je obor vzdělání informatika. Musí mít znalost správy serverů na operačním systému MS Windows Server 2012, 2016 (Active directory, DNS, DHCP atd., znalost samostatné systémové činnosti v oblasti výpočetní techniky, znalost operačního systému Windows 7, Windows 10 a kancelářského SW MS Office a znalost problematiky síťového provozu a správy zařízení - firewall, router, switch atd. 

Magistrát hledá kontrolora. Na živnostenský úřad!

ilustrační foto

Tajemnice Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou kontrolor Odboru obecní živnostenský úřad Magistrátu města Prostějova.

Podmínkou přijetí  je mimo jiné vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání a znalost živnostenského zákona, správního řádu, zákona o projednávání přestupků, znalost kontrolního řádu výhodou. 

Termín pro podání přihlášky je do 10. 2. 2019, předpokládaný nástup březen 2019, příp. dle dohody.

Bližší informace o pracovním místě naleznete na úřední desce města a podá je Antonie Orálková, vedoucí odboru obecní živnostenský úřad MMPv, tel. č. 582 329 500 nebo Zdeňka Bendová, personalistka MMPv, tel. 582 329 162.