peníze

Magistrát hledá referenta odboru dopravy!

ilustrační foto

Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou REFERENT/KA ODDĚLENÍ DOPRAVY A KOMUNIKACÍ (výkon agendy speciálního stavebního úřadu) na Odboru dopravy Magistrátu města Prostějova.

Požadavkem je, mimo jiné, stavební vzdělání nebo vzdělání v oblasti dopravy nebo veřejné správy, orientace v projektové dokumentaci dopravních staveb, výhodou znalost následujících právních předpisů a jejich prováděcích předpisů: - zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění - zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění - zákon č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění - zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění - zákon č.

Magistrát hledá vedoucího oddělení údržby majetku města!

ilustrační foto radnice

Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ÚDRŽBY MAJETKU MĚSTA Odboru správy a údržby majetku města Magistrátu města Prostějova.

Požadavkem na uchazeče je, mimo jiné, vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu, výhodou obor vzdělání technického zaměření nebo v oblasti ekonomie či hospodářské správy, praxe v řídící pozici, praktické zkušenosti z oblasti údržby majetku, orientace v zákonech o obecním zřízení (č. 128/2000 Sb.) a Občanském zákoníku (č. 89/2012 Sb.), praxe ve veřejné správě a  umění jednat s lidmi (dobré komunikační schopnosti).

Pamatujete? Peníze našeho dětství

Foto FB

Žádné monopoly, malované bankovky a podobně.

My jsme si v dětství při hře na obchod úplně vystačili s listím. (ber)

Magistrát hledá referenta/ku přestupkového oddělení

ilustrační foto radnice

Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou REFERENT/REFERENTKA PŘESTUPKOVÉHO ODDĚLENÍ na Odboru občanských záležitostí Magistrátu města Prostějova.

Požadavkem je, mimo jiné, vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu, výhodou pak vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole v České republice, znalost následujících právních předpisů a jejich prováděcích předpisů: - zákon č. 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů - zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů - zákon č.

Město hledá vedoucího oddělení rozpočtu a evidence majetku

ilustrační foto radnice

Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ROZPOČTU A EVIDENCE MAJETKU na Finančním odboru Magistrátu města Prostějova.

Požadavkem je, mimo jiné, vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu a ekonomického směru a znalost problematiky sestavování rozpočtu. Výhodou praxe ve veřejné správě a schopnost analytického a koncepčního myšlení. Pro výkon pozice bude nutné složit zkoušku zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků.

Magistrát hledá referenta oddělení dopravy a komunikací

ilustrační foto MMP

Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou REFERENT/KA ODDĚLENÍ DOPRAVY A KOMUNIKACÍ Odboru dopravy Magistrátu města Prostějova.

Požadavkem je, mimo jiné, vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu anebo vyšší odborné vzdělání, výhodou vzdělání v oblasti dopravy, stavebnictví nebo veřejné správy a praxe ve veřejné správě.  

Termín pro podání přihlášky je do 12. 2. 2024, včetně. Předpokládaný nástup ihned po ukončení VŘ, případně dle možností vybraného uchazeče. Bližší informace o pracovním místě podá Jan Vejmělek, tel. č. 582 329 800 nebo Zdeňka Bendová, personalistka, tel. 582 329 162.

Magistrát hledá referenta/ku veřejných zakázek. Je to snad práce pro vás?

ilustrační foto radnice

Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou REFERENT/KA VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Odboru vnitřní správy Magistrátu města Prostějova.

Požadavkem je, mimo jiné, vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu a obor vzdělání zaměřený na právo nebo ekonomii, výhodou pak praxe v administraci veřejných zakázek malého rozsahu.  

Termín pro podání přihlášky je do 23. 1. 2024, předpokládaný nástup březen 2024, případně dle možností vybraného uchazeče.

Bližší informace o pracovním místě podá Matyáš Vojáček, vedoucí odd. veřejných zakázek MMPv, tel. č. 582 329 757 nebo za personální oddělení Zdeňka Bendová, tel. 582 329 162.

Drzý podvodník. Připravil ženu o peníze a poslal ji na policii

ilustrační foto pixabay.com

Falešný bankéř včera připravil jednašedesátiletou ženu ze Šumperska o 450 tisíc korun. Poté co splnila jeho instrukce a vložila peníze na určený bankovní účet, poslal ji na policii.

Oznamovatelka policistům uvedla, že ji v úterý 9. ledna kolem půl desáté dopoledne zavolal neznámý muž, který se představil jako pracovník banky. Volal jí z důvodu, že zaznamenal podezřelou platbu necelých tří tisíc korun, která přišla z jejího účtu. Udivená žena odpověděla, že žádnou takovou platbu neprováděla. Volající ženě sdělil, že ji bude kontaktovat jiný pracovník banky. Ten volal za čtyři minuty. Představil se jako pracovník banky, který má na starosti kybernetické útoky na bankovní účty.

O peníze a doklady mládenec nepřišel. Díky poctivé nálezkyni

ilustrační foto Policie ČR

Ve čtvrtek v podvečer se na služebnu Městské policie Prostějov dostavila žena a odevzdala strážníkům nalezenou peněženku i s finanční hotovostí a doklady majitele.

Strážníci nález převzali a následně v místě bydliště zkontaktovali dvaadvacetiletého majitele, kterému nalezenou peněženku předali. „Nálezkyni patří poděkování, protože ne každý by se ve stejné situaci zachoval, tak jako ona," doplnila komisařka Tereza Greplová. (red)

Knihovna hledá knihovníka či knihovnici. Je to práce pro vás?

ilustrační foto MK

Městská knihovna Prostějov vyhlásila výběrové řízení na pozici knihovník/knihovnice v oddělení pro dospělé čtenáře. Jde o zástup za MD.

Podmínkou je minimálně středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou vzdělání v oboru knihovnictví nebo praxe v knihovně či knihkupectví výhodou a  orientaci v oblasti knihovnictví a literatury. Předpokládaný nástup je září, říjen 2023 – dle dohody.

Strukturovaný životopis a motivační dopis (elektronicky oba ve formátu PDF) doručte nejpozději do 23. července 2023 osobně nebo prostřednictvím pošty na adresu: Městská knihovna, Skálovo nám. 6, 796 01 Prostějov, nebo zašlete elektronicky na adresu sluzby@knihovnapv.cz.