magistrát

Magistrát hledá technika Stavebního úřadu

ilustrační foto radnice

Tajemnice Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou referent-technik pro výkon agendy stavebního úřadu na oddělení územního a stavebního řízení pro Prostějov Magistrátu města Prostějova.

Podmínkou je a) vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru, nebo b) vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví c) případně střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví. Výhodou znalost agendy stavebního úřadu a zkouška odborné způsobilosti při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění.

Další volné pracovní místo! Město hledá referenta/referentku sociálních věcí!

ilustrační foto

Tajemnice Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici referent/ka sociálních věcí na oddělení sociálně-právní ochrany dětí Odboru sociálních věcí Magistrátu města Prostějova. Jde o plný pracovní úvazek na dobu neurčitou.

Termín pro podání přihlášky je do 10.8.2020, předpokládaný nástup září 2020, příp. dle možností vybraného uchazeče.

Bližší informace o pracovním místě naleznete na úřední desce města a podá je Marcela Vejmělková, vedoucí odboru sociálních věcí, tel. č. 582 329 550 nebo Zdeňka Bendová, personalistka MMPv, tel. 582 329 162.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. (red)

Magistrát hledá dalšího zaměstnance! Referenta strategického rozvoje a koordinace

ilustrační foto

Tajemnice Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu určitou referent/ka strategického rozvoje a koordinace na Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova.

Požadavkem je vysokoškolské vzdělání v oborech architektura, urbanismus, stavebnictví nebo zahradní architektura, zkušenost s projektováním v programu typu CAD, schopnost samostatné a tvůrčí práce. Výhodou zkušenosti v oblasti regionálního rozvoje či strategického plánování, zkušenosti v oblasti přípravy a plánování stavebních investic, znalost města Prostějova.

Město promine nájemné v souvislosti s epidemií COVID-19

ilustrační foto peníze

Radní vychází vstříc žadatelům o kompenzaci nájemného v souvislosti s epidemií COVID-19 (mimo program peněžité pomoci a program „COVID – nájemné“), a to formou prominutí nájemného za období tří měsíců, maximálně však ve výši 15 tisíc korun v každém jednotlivém případě.

„Již dříve jsme rozhodli poskytnout peněžitou pomoc (ve výši do 15 tisíc korun) určenou provozovatelům živností pro zmírnění dopadů krizového opatření v souvislosti s epidemií COVID-19, v důsledku kterých museli dočasně přerušit provozování živností a splnili určité podmínky.

Magistrát hledá dalšího pracovníka! Referenta na odbor sociálních věcí

ilustrační foto

Tajemnice Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou referent/ka sociálních věcí na oddělení sociálně-právní ochrany dětí Odboru sociálních věcí Magistrátu města Prostějova.

Podmínkou je vysokoškolské vzdělání v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci, výhodou znalost agendy sociálně-právní ochrany dětí a náhradní rodinné péče, výhodou je zkouška odborné způsobilosti pro správní činnost na úseku sociálně-právní ochrany dětí.

Termín pro podání přihlášky je do 10.8.2020, předpokládaný nástup září 2020, příp. dle možností vybraného uchazeče.

Bližší informace o pracovním místě podá Marcela Vejmělková, vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí, tel. 582 329 550 nebo Zdeňka Bendová, personalistka MMPv, tel. 582 329 162.

Nouzový stav skončil již 18. 5. 2020, vyměňte si neplatné doklady!

ilustrační foto MV ČR

Magistrát města Prostějova eviduje za celý správní obvod velké množství neplatných občanských průkazů. Ty je třeba co nejdříve vyměnit, protože již pominula možnost prokazování totožnosti doklady, u nichž skončila doba platnosti po 1. březnu 2020.

Obdobná situace je i u řidičských průkazů. Možnost prokazovat se takovými doklady platila pouze po dobu nouzového stavu.

Občanské průkazy občané mohou vyřídit v úředních dnech: pondělí a středa od 8.00 do 12.00 a 13.00 do 17. 00, čtvrtek od 8.00 do 12.00 a 13.00 do 16. 00, pátek od 8.00 do 11.00 v budově Magistrátu města Prostějova, Školní 4.

Není třeba vždy jezdit na úřad v místě trvalého bydliště. Pro podání žádosti o občanský průkaz můžou občané využít jakýkoli úřad s rozšířenou působností.

Zajímá nás Váš názor, vzkazuje radnice

Ilustrační foto ber

Po celé měsíce červenec, srpen a září probíhá městský průzkum spokojenosti a očekávání občanů jako klientů magistrátu, a to se zaměřením na ty oblasti, které se přímo dotýkají jeho činnosti. Zpětnou vazbu považuje vedení magistrátu za důležitý nástroj řízení kvality.

Smyslem tohoto šetření bude zjistit, jak občané jako klienti magistrátu vnímají jeho dostupnost, transparentnost, poskytované služby. Občané díky tomu dostanou prostor pro vyjádření svých názorů, připomínek i podnětů. 

Dotazník mohou dotazník vyplnit i elektronicky na stránkách města (hodnocení jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší) na https://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/zajima-nas-vas-nazor-2.html.

Magistrát hledá referenta evidence poplatků

Foto ber

Tajemnice Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa referent evidence poplatků Finančního odboru Magistrátu města Prostějova na dobu neurčitou.

 

Podmínkou je, mimo jiné, vyšší odborné vzdělání v oblasti ekonomie nebo veřejné správy, výhodou znalost zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění a zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád v platném znění

Termín pro podání přihlášky je do 8. července 2020, předpokládaný nástup září 2020, příp. dle možností vybraného uchazeče.

Město hledá referenta Finančního odboru

ilustrační foto radnice

Tajemnice Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou referent evidence poplatků Finančního odboru Magistrátu města Prostějova.

Podmínkou je vyšší odborné vzdělání v oblasti ekonomie nebo veřejné správy, znalost zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění a zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád v platném znění; a praxe ve veřejné správě výhodou.

Magistrát města Prostějova rozšiřuje služby tzv. pojízdného úřadu

ilustrační foto Magistrát města Prostějova

Ve vybraných agendách mohou klienti, kteří se ze závažných důvodů nemohou dostavit osobně na úřad (ani využít vzdálený elektronický přístup pro své podání), požádat, aby úředníci přijeli za nimi, a přijali jejich podání, či jinak byli nápomocni k vyřešení jejich životní situace. Tato služba je zavedena již od roku 2010.

 

Kteří klienti mohou službu využít? Jedná se o tyto skupiny obyvatel:

a) občané nad 80 let věku, kteří nepobírají příspěvek na mobilitu,

b) občané, jenž jsou umístěni v domově pro seniory, domě s pečovatelskou službou, nemocnici,

c) občané trvale upoutáni na lůžko,

d) občané v tíživé životní situaci,

přitom pro poskytnutí služby stačí splnění pouze jedné z uvedených podmínek.

V jakých agendách lze žádat službu pojízdného úřadu?