odpad

Sedačka dosloužila. Poradil si po svém

foto Magistrát města Prostějova

I nakládání s odpadem má svá pravidla. Zbavit se sedačky nepovoleným způsobem chtěl ve středu šestatřicetiletý muž. Vysloužilý nábytek vynesl ke kontejnerům na sklo a kovové odpady.

Vyslané hlídce prostějovských strážníků se podařilo původce založení skládky vypátrat. Muž nezapíral a uvedl, že před několika minutami opravdu ze svého bytu odnesl pohovku a položil k nádobám na tříděný odpad. Bylo mu vysvětleno, kde se v Prostějově nacházejí sběrné dvory, kam může objemné věci odvézt. Za přítomnosti hlídky místo uklidil a sedačku odnesl zpět domů. „Protiprávní jednání strážníci oznámili příslušnému správnímu orgánu, kde může být uložena pokuta do výše 50 000 Kč,“ doplnil strážník Petr Zapletal. (red)

Úsporná zářivka do koše nepatří!

ilustrační foto

Řada z nás musela v poslední době doma řešit, co s úspornou zářivkou, která po letech přestala svítit. Vysloužilé lineární či úsporné zářivky a výbojky totiž nepatří do popelnice na směsný odpad, kde z nich při rozbití mohou unikat nebezpečné látky.

Klasické wolframové žárovky se přestaly prodávat, a tak postupně všichni začínáme používat kompaktní a lineární zářivky či LED žárovky. Má to ale jeden háček, pokud taková úsporka dosvítí, nesmí skončit v běžném koši a nepatří ani do tříděného skla. Důvodem je jedovatá rtuť, kterou zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) v malém množství obsahují. Při špatném či neodborném zacházení a ve vyšších koncentracích může rtuť ohrozit lidské zdraví a životní prostředí. Nejjednodušší je vzít starou zářivku a odevzdat ji v obchodě při nákupu té nové.

Olej do kanalizace nepatří! Kam s ním - poradí chytrá aplikace

ilustrační foto nasepraha.cz

Projekty třídímolej.cz a KAMsNIM.cz spojuje společný cíl - správné nakládání s jedlými oleji a jejich recyklace. Velké množství obyvatel je bohužel stále vylévá do dřezů či toalet a plýtvají tak nejen cennou surovinou, ale zatěžují také kanalizační soustavu. V Prostějově jsou sběrná místa již několik let.

Cílem iniciativy třídímolej.cz je naučit občany, proč je správné třídit jedlé oleje a tuky. Také lidem radí, jak na to. A důležitým krokem v tomto edukačním procesu je rozmístěný sběrných nádob co nejblíže lidem. Chceme odstranit bariéry, které mohou lidé mít při třídění oleje. A také zbourat mýty, např. „Nefrituji, tak nemám žádný olej“. Olej se najde v každé domácnost a je chyba vylévat ho do odpadu nebo na kompost.

Pořád dokola. K popelnicím vyhodíme i postel

Foto čtenář

Nedělní ráno v Joštově náměstí v Prostějově nabídlo možnost poležet si. Ke kontejnerům, patřícím okolním domům, někdo složil nejen postel, ale i rozbité skříně, stůl, židle.

"Evidentně se někdo stěhoval a nepotřebné věci prostě rozbil a naházel k popelnicím. Navíc se kolem válely i zbytky jídla, veky atd.  Krásný pohled po ránu," napsala k fotkám čtenářka Anna.

Sběrný dvůr je vzdušnou čarou půl kilometru. Po některé evidentně příliš daleko. (ber)

Svoz odpadu je posunut!

Ilustrační foto ber

Ve čtvrtek, na Štědrý den se v Prostějově svoz odpadu nebude provádět, termíny svozu budou posunuty o 1 den.

Pravidelný termín svozu bude ze čtvrtka 24. prosince přesunut na pátek 25. prosince a stejně tak pátek 25.prosince bude přesunut na sobotu 26. prosince. Totéž platí i pro svoz bioodpadu. (red)

Kamery odhalily, kdo dává odpad mimo kontejnery

ilustrační foto Městská policie

Během dvou dnů 7. a 8. listopadu byly městským kamerovým dohlížecím systémem zachyceny dvě osoby, odkládající odpad vedle kontejneru v okrajové části města. Po zhlédnutí záznamu a využití místní znalosti okrskových strážníků se podařilo podezřelé osoby identifikovat.

"V prvním případě na místo přijela čtyřiatřicetiletá žena, která z vozidla vyložila pytel s odpadem. Druhý den se naprosto stejného jednání dopustil osmatřicetiletý muž. Rovněž byl ze záznamu poznán okrskářem. Tím, že odložili odpad, mimo místa k tomu určená jsou obě osoby důvodně podezřelé z přestupku dle zákona o odpadech. Za jejich protiprávní jednání jim u správního orgánu hrozí pokuta do výše 50.000 Kč," doplnila strážník Tereza Greplová. (red)

Za uložení odpadu mimo kontejnery hrozí vysoká pokuta

Foto Městská policie Prostějov

S ohledem na přetrvávající nekázeň občanů, kteří stále odkládají odpad ke kontejnerům, budou u těchto míst nainstalovány výstražné cedule s textem – PROSTOR MONITOROVÁN KAMERAMI MĚSTSKÉ POLICIE. NEODKLÁDEJTE ODPAD VEDLE KONTEJNERŮ.

Jelikož mají obecní a městské policie zákonem daný úkol provádět dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích a dohlížet na dodržování obecně závazných vyhlášek obcí a jejich nařízení, věnuje se problematice odkládání odpadu mimo místa k tomu určená, Městská policie Prostějov pečlivě. Využívá k tomu i městský kamerový systém, kterým jsou některá místa s kontejnery monitorována. S ohledem na přetrvávající nekázeň občanů, kteří stále odkládají odpad ke kontejnerům, budou u těchto míst nainstalovány výstražné cedule s textem – PROSTOR MONITOROVÁN KAMERAMI MĚSTSKÉ POLICIE.

Množství odpadu v Prostějově roste. I tříděného

Ilustrační foto ber

Odbor správy a údržby majetku města Prostějova pravidelně měsíčně vyhodnocuje množství a náklady na likvidaci jednotlivých složek komunálního odpadu svezeného od občanů a uloženého na sběrných dvorech.

„Od začátku roku 2020 v porovnání s rokem 2019 jsme zaznamenali nárůst množství jak směsného odpadu, tak i všech složek tříděného odpadu – plast, papír, sklo, bioodpad. Možnou příčinou jsou parně opatření v souvislostí s pandemií COVID – 19, kdy obyvatelé nakupovali více balených potravin a domácnosti produkovaly více odpadů. Dále zaznamenáváme nárůst také v případě svezeného bioodpadu. Zde se jedná o období bohaté na srážky, což vede k rychlejšímu růstu trávy a nutné její časté likvidaci a odvozu,“ okomentoval situaci 1. náměstek primátora Jiří Pospíšil.

Mistři ve třídění odpadů. Je mezi nimi i Prostějov

Foto http://www.jaksetociodpady.cz/

Obce, jejichž občané nejlépe třídí komunální odpad, získávají každoročně prestižní ocenění „O keramickou popelnici". Tato soutěž je součástí krajské informační kampaně zaměřené na podporu sběru separovaného odpadu ve městech a obcích.

Ocenění obcím předali v pátek 11. září 2020 na zámku v Plumlově na slavnostním ceremoniálu zástupci Olomouckého kraje a Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s.

Založili skládku. Údajně z nevědomosti

ilustrační foto Městská policie

Pomocí městského dohlížecího kamerového systému bylo 14. srpna po půl deváté večer v okrajové části města strážníky zjištěno, jak dvojice muž a žena umisťují starou lednici ke kontejnerům na tříděný odpad a následně z místa odcházejí.

Strážníkům se na místě podařilo zjistit, komu lednice patří. Majitelka uvedla, že vzhledem k jejímu špatnému zdravotnímu stavu se jí nabídli sousedé, kteří slíbili zlikvidování lednice. Netušila však, jakým způsobem s nepotřebnou lednicí naloží. Hlídka kontaktovala sousedy a ti se k celé záležitosti přiznali a netušili, že se dopouštějí protiprávního jednání. Chtěli jen pomoci starší paní. Oba dotyční přislíbili odklizení lednice do sběrného dvora. „Celý případ bude oznámen příslušnému správnímu orgánu k projednání přestupku, jelikož umístily odpad mimo vyhrazená místa.