odpad

Díky, že třídíte elektrodpad, vzkazuje město občanům

Foto Elektrowin

Díky třídění elektroodpadu se Statutární město Prostějov může v roce 2021 pochlubit sběrem starého elektra určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 175,92 tun. Na každého obyvatele tak připadá 4,06 kilogramů vysloužilých spotřebičů.

„Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy, a recyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu. Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin," říká první náměstek primátora Jiří Pospíšil.

Plechovky od nápojů a konzervy od potravin házejte do žlutých kontejnerů

ilustrační foto Magistrát města Prostějova

V poslední době se množí dotazy občanů Prostějova, kam mohou odložit kovový odpad, například plechovky od nápojů či konzervy od potravin. Každému se nechce s drobným kovovým odpadem z domácnosti do sběrných surovin nebo na sběrné dvory. Proto jsou ve městě žluté kontejnery.

Již v roce 2019 bylo na sídlištích města rozmístěno 10 kusů šedých kontejnerů na kovy. Později bylo se svozovou společností FCC Prostějov, s.r.o. dojednáno, že budou schopni kovy vytřídit i z jiného druhu odpadu, například z plastů. Na žluté kontejnery v ulicích města byla doplněna samolepka „KOVY“ a v polovině roku 2020 se zavedl sběr kovů společně s plasty.

Sedačka dosloužila. Poradil si po svém

foto Magistrát města Prostějova

I nakládání s odpadem má svá pravidla. Zbavit se sedačky nepovoleným způsobem chtěl ve středu šestatřicetiletý muž. Vysloužilý nábytek vynesl ke kontejnerům na sklo a kovové odpady.

Vyslané hlídce prostějovských strážníků se podařilo původce založení skládky vypátrat. Muž nezapíral a uvedl, že před několika minutami opravdu ze svého bytu odnesl pohovku a položil k nádobám na tříděný odpad. Bylo mu vysvětleno, kde se v Prostějově nacházejí sběrné dvory, kam může objemné věci odvézt. Za přítomnosti hlídky místo uklidil a sedačku odnesl zpět domů. „Protiprávní jednání strážníci oznámili příslušnému správnímu orgánu, kde může být uložena pokuta do výše 50 000 Kč,“ doplnil strážník Petr Zapletal. (red)

Úsporná zářivka do koše nepatří!

ilustrační foto

Řada z nás musela v poslední době doma řešit, co s úspornou zářivkou, která po letech přestala svítit. Vysloužilé lineární či úsporné zářivky a výbojky totiž nepatří do popelnice na směsný odpad, kde z nich při rozbití mohou unikat nebezpečné látky.

Klasické wolframové žárovky se přestaly prodávat, a tak postupně všichni začínáme používat kompaktní a lineární zářivky či LED žárovky. Má to ale jeden háček, pokud taková úsporka dosvítí, nesmí skončit v běžném koši a nepatří ani do tříděného skla. Důvodem je jedovatá rtuť, kterou zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) v malém množství obsahují. Při špatném či neodborném zacházení a ve vyšších koncentracích může rtuť ohrozit lidské zdraví a životní prostředí. Nejjednodušší je vzít starou zářivku a odevzdat ji v obchodě při nákupu té nové.

Olej do kanalizace nepatří! Kam s ním - poradí chytrá aplikace

ilustrační foto nasepraha.cz

Projekty třídímolej.cz a KAMsNIM.cz spojuje společný cíl - správné nakládání s jedlými oleji a jejich recyklace. Velké množství obyvatel je bohužel stále vylévá do dřezů či toalet a plýtvají tak nejen cennou surovinou, ale zatěžují také kanalizační soustavu. V Prostějově jsou sběrná místa již několik let.

Cílem iniciativy třídímolej.cz je naučit občany, proč je správné třídit jedlé oleje a tuky. Také lidem radí, jak na to. A důležitým krokem v tomto edukačním procesu je rozmístěný sběrných nádob co nejblíže lidem. Chceme odstranit bariéry, které mohou lidé mít při třídění oleje. A také zbourat mýty, např. „Nefrituji, tak nemám žádný olej“. Olej se najde v každé domácnost a je chyba vylévat ho do odpadu nebo na kompost.

Pořád dokola. K popelnicím vyhodíme i postel

Foto čtenář

Nedělní ráno v Joštově náměstí v Prostějově nabídlo možnost poležet si. Ke kontejnerům, patřícím okolním domům, někdo složil nejen postel, ale i rozbité skříně, stůl, židle.

"Evidentně se někdo stěhoval a nepotřebné věci prostě rozbil a naházel k popelnicím. Navíc se kolem válely i zbytky jídla, veky atd.  Krásný pohled po ránu," napsala k fotkám čtenářka Anna.

Sběrný dvůr je vzdušnou čarou půl kilometru. Po některé evidentně příliš daleko. (ber)

Svoz odpadu je posunut!

Ilustrační foto ber

Ve čtvrtek, na Štědrý den se v Prostějově svoz odpadu nebude provádět, termíny svozu budou posunuty o 1 den.

Pravidelný termín svozu bude ze čtvrtka 24. prosince přesunut na pátek 25. prosince a stejně tak pátek 25.prosince bude přesunut na sobotu 26. prosince. Totéž platí i pro svoz bioodpadu. (red)

Kamery odhalily, kdo dává odpad mimo kontejnery

ilustrační foto Městská policie

Během dvou dnů 7. a 8. listopadu byly městským kamerovým dohlížecím systémem zachyceny dvě osoby, odkládající odpad vedle kontejneru v okrajové části města. Po zhlédnutí záznamu a využití místní znalosti okrskových strážníků se podařilo podezřelé osoby identifikovat.

"V prvním případě na místo přijela čtyřiatřicetiletá žena, která z vozidla vyložila pytel s odpadem. Druhý den se naprosto stejného jednání dopustil osmatřicetiletý muž. Rovněž byl ze záznamu poznán okrskářem. Tím, že odložili odpad, mimo místa k tomu určená jsou obě osoby důvodně podezřelé z přestupku dle zákona o odpadech. Za jejich protiprávní jednání jim u správního orgánu hrozí pokuta do výše 50.000 Kč," doplnila strážník Tereza Greplová. (red)

Za uložení odpadu mimo kontejnery hrozí vysoká pokuta

Foto Městská policie Prostějov

S ohledem na přetrvávající nekázeň občanů, kteří stále odkládají odpad ke kontejnerům, budou u těchto míst nainstalovány výstražné cedule s textem – PROSTOR MONITOROVÁN KAMERAMI MĚSTSKÉ POLICIE. NEODKLÁDEJTE ODPAD VEDLE KONTEJNERŮ.

Jelikož mají obecní a městské policie zákonem daný úkol provádět dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích a dohlížet na dodržování obecně závazných vyhlášek obcí a jejich nařízení, věnuje se problematice odkládání odpadu mimo místa k tomu určená, Městská policie Prostějov pečlivě. Využívá k tomu i městský kamerový systém, kterým jsou některá místa s kontejnery monitorována. S ohledem na přetrvávající nekázeň občanů, kteří stále odkládají odpad ke kontejnerům, budou u těchto míst nainstalovány výstražné cedule s textem – PROSTOR MONITOROVÁN KAMERAMI MĚSTSKÉ POLICIE.

Množství odpadu v Prostějově roste. I tříděného

Ilustrační foto ber

Odbor správy a údržby majetku města Prostějova pravidelně měsíčně vyhodnocuje množství a náklady na likvidaci jednotlivých složek komunálního odpadu svezeného od občanů a uloženého na sběrných dvorech.

„Od začátku roku 2020 v porovnání s rokem 2019 jsme zaznamenali nárůst množství jak směsného odpadu, tak i všech složek tříděného odpadu – plast, papír, sklo, bioodpad. Možnou příčinou jsou parně opatření v souvislostí s pandemií COVID – 19, kdy obyvatelé nakupovali více balených potravin a domácnosti produkovaly více odpadů. Dále zaznamenáváme nárůst také v případě svezeného bioodpadu. Zde se jedná o období bohaté na srážky, což vede k rychlejšímu růstu trávy a nutné její časté likvidaci a odvozu,“ okomentoval situaci 1. náměstek primátora Jiří Pospíšil.