odbor dopravy

Odbor dopravy spouští univerzální poplatkovou pokladnu

ilustrační foto

Určená je pro výběry poplatků a plateb a současně zabezpečuje i spojení poplatkového automatu se stávajícím vyvolávacím systémem.

Poplatková pokladna, která je umístěna v budově odboru dopravy v Demelově ulici, zastává činnost tiskárny pořadových lístků vyvolávacího systému, kdy je lístek vydán až po uhrazení poplatku. Jednoduchá a intuitivní obsluha pokladny prostřednictvím dotykového displeje umožňuje klientům rychle a jednoduše zvolit požadovanou funkci/druh poplatku, přímo uhradit příslušnou částku a bez zbytečných prodlev pokračovat v činnosti.

Univerzální poplatková pokladna pro odbor dopravy začne fungovat v únoru

ilustrační foto MMP

Rada města Prostějova schválila rozpočtové opatření ve výši 927 tisíc korun na pořízení univerzální poplatkové pokladny. Ta bude umístěna v budově odboru dopravy v Demelově ulici a do zkušebního provozu by měla být uvedena během února letošního roku.

„Obsluha této pokladny bude jednoduchá a intuitivní, a to prostřednictvím dotykového displeje. Klientům umožní rychle a jednoduše zvolit požadovanou funkci, například přihlášení vozidla, vydání řidičského průkazu, podání žádosti o zvláštní užívání komunikace apod. Dále uživatel zvolí druh poplatku a přímo uhradí příslušnou částku,“ vysvětluje náměstkyně primátora Alena Rašková s tím, že samoobslužná pokladna bude přijímat jak hotovostní platby, tak platby bezhotovostní, uskutečněné prostřednictvím klasických i bezkontaktních bankovních platebních karet.

Odbor dopravy zavede univerzální poplatkovou pokladnu

ilustrační foto Magistrát města Prostějova

Univerzální poplatková pokladna bude určená pro výběry poplatků a plateb. Tato pokladna současně zabezpečí i spojení poplatkového automatu se stávajícím vyvolávacím systémem. Zastane mimo jiné i činnost tiskárny pořadových lístků vyvolávacího systému, kdy je lístek vydán až po uhrazení poplatku.

„Půjde o jednoduchou a intuitivní obsluhu pokladny prostřednictvím dotykového displeje. Klienti tak rychle a jednoduše zvolí požadovanou činnost podle jednotlivých oddělení – například při přihlášení vozidla, vydání řidičského průkazu, podání žádosti o zvláštní užívání komunikace. Samoobslužná pokladna bude přijímat hotovostní i bezhotovostní platby, které budou uskutečněné prostřednictvím klasických i bezkontaktních bankovních platebních karet,“ popsala novinku náměstkyně Rašková.

Magistrát hledá vedoucího oddělení řidičů na Odbor dopravy

ilustrační foto Magistrát města Prostějova

Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou vedoucí oddělení řidičů na Odboru dopravy Magistrátu města Prostějova.

Podmínkou je, mimo jiné, vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu, zaměření studijního oboru na veřejnou správu nebo právo výhodou.

Pozor. Oddělení řidičů Odboru dopravy mění provoz!

foto Magistrát města Prostějova

Odbor dopravy, oddělení řidičů Magistrátu města Prostějova mění od 24. listopadu 2021 provoz.

„Vyřizuje pouze objednané klienty přes objednávkový systém na www.prostejov.eu,“ vzkazuje magistrát s tím, že o změnách bude informovat. (red)

Magistrát hledá referenta Odboru dopravy

Ilustrační foto ber

Pověřený tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice na dobu neurčitou referentka registru vozidel-technik Odboru dopravy Magistrátu města Prostějovu.

Požadavkem je, mimo jiné, vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou, výhodou pak praxe ve veřejné správě a zkouška odborné způsobilosti při správním rozhodování o registračních úkonech v oblasti provozu silničních vozidel.

Termín pro podání přihlášky je do 12. 7. 2021, předpokládaný nástup srpen 2021, příp. dle možností vybraného uchazeče. Bližší informace o pracovním místě podá Jitka Zatloukalová, na telefonním čísle 582 329 822 nebo Zdeňka Bendová, personalistka, na telefonu 582 329 162.

Město hledá vedoucího oddělení vozidel odboru dopravy

ilustrační foto Magistrát města Prostějova

Pověřený tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice na dobu neurčitou vedoucí oddělení vozidel Odboru dopravy Magistrátu města Prostějova.

Podmínkou je vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu, výhodou, mimo jiné, zaměření studia na oblast dopravy nebo veřejné správy a praxe ve veřejné správě.

Termín pro podání přihlášky je do 7.5.2021, předpokládaný nástup červen, příp. dle možností vybraného uchazeče.  Bližší informace o pracovním místě podá Jan Vejmělek, na telefonním čísle 602 36 37 27 nebo Zdeňka Bendová, personalistka, na telefonu 582 329 162. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. (red)

Šéfem Odboru dopravy bude Jan Vejmělek

ilustrační foto odbor dopravy

Dlouholetý šéf Odboru dopravy Magistrátu města Prostějova Miroslav Nakládal odchází k poslednímu dubnu do starobního důchodu. Nahradí jej vítěz výběrového řízení, Jan Vejmělek.

Jan Vejmělek pracuje na Odboru dopravy rovněž řadu let, v současné době jako vedoucí oddělení vozidel a technik. Odbor převezme k 1. květnu 2021. (ber)

Pozor! Registr řidičů je uzavřen!

ilustrační foto

S účinností od středy 14. 4. 2021 je z technických důvodů uzavřen registr řidičů Odboru dopravy Magistrátu města Prostějova, a to pro veškeré činnosti.

Výjimkou je výdej hotových řidičských průkazů. Informace o výdeji těchto dokladů na tel.: 582329817.

Otevření registru řidičů se předpokládá od 22.4.2021. Žadatelé o úkony registru řidičů mohou využít okolních úřadů, které vedou registr řidičů.

„Za způsobené komplikace se omlouváme,“ vzkazuje magistrát. (red)

Odbor dopravy hlídá termokamera

ilustrační foto MMP

Odbor dopravy prostějovského magistrátu spustil ostrý provoz termokamery pro měření teploty příchozích klientů. Jde o opatření, kterým se bude eliminovat případné rozšiřování nákazy COVID-19. Naměřené hodnoty nebudou nijak evidovány či ukládány, nebude ani docházet ke zpracování osobních údajů. Termokamera bude sloužit po dobu nouzového stavu, či za zhoršení situace s COVID-19.

„Proč právě tento odbor?