pracovní místo

Magistrát hledá referenta či referentku Odboru dopravy

Foto MMPV

Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou referent či referentku oddělení dopravy a komunikací Odboru dopravy Magistrátu města Prostějova.

Podmínkou je, mimo jiné, vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu anebo vyšší odborné vzdělání, výhodou pak vzdělání v oblasti dopravy, stavebnictví nebo veřejné správy, praxe ve veřejné správě, orientace v projektové dokumentaci dopravních staveb, znalost následujících právních předpisů a jejich prováděcích předpisů: - zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění - zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění - zákon č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění - zákon č.

Magistrát hledá právníka

Ilustrační foto ber

Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou právník/právnička právního oddělení Odboru vnitřní správy Magistrátu města Prostějova.

Požadavkem je, mimo jiné, vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu Právo a právní věda, obor Právo. Výhodou pak znalost zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění; zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v planém znění; zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění; zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Termín pro podání přihlášky je do 17. 2. 2023, předpokládaný nástup březen/duben 2023, příp. dle možností vybraného uchazeče.

Magistrát hledá referenta nebo referentku ORI

Ilustrační foto ber

Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu určitou pro referenta nebo referentku technické přípravy Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova.

Požadavkem je, mimo jiné, vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání stavebního nebo technického směru, výhodou autorizace v oboru pozemní stavby nebo dopravní stavby a zkušenosti v oblasti přípravy a povolování investičních staveb.

Magistrát hledá referenta Odboru dopravy

Foto Magistrát města Prostějova

Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou referent či referentka oddělení dopravy a komunikací Odboru dopravy Magistrátu města Prostějova.

Podmínkou je vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu anebo vyšší odborné vzdělání, výhodou pak, mimo jiné, vzdělání v oblasti dopravy, stavebnictví nebo veřejné správy, praxe ve veřejné správě a orientace v projektové dokumentaci dopravních staveb.

Termín pro podání přihlášky je do 23. listopadu 2022, předpokládaný nástup leden 2023, případně dle možností vybraného uchazeče.

Bližší informace o pracovním místě podá Jan Vejmělek, na telefonním čísle 582 329 800 nebo Zdeňka Bendová, personalistka, na telefonu 582 329 162.

Město hledá referenta na Odbor územního plánování a památkové péče

ilustrační foto

Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou referenta či referentku pořizování územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace Odboru územního plánování a památkové péče Magistrátu města Prostějova.

Úředníkem se  může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt a dosáhla věku 18 let. Požadavky jsou vysokoškolské vzdělání uznané pro autorizaci v oboru územní plánování nebo vysokoškolské vzdělání příbuzného oboru, uznaného pro autorizaci v oboru územního plánování nebo vysokoškolské vzdělání se stavebním zaměřením; případně vysokoškolské vzdělání příbuzného oboru s výukou územního plánování, výhodou  znalost stavebního zákona č.

Magistrát hledá referenta Stavebního úřadu

Ilustrační foto pixabay.com

Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu určitou referent-technik Stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova na oddělení územního a stavebního řízení pro přičleněné obce Magistrátu města Prostějova.

Požadavkem je: a) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví nebo b) vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví nebo c) vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru. Výhodou je znalost agendy stavebního úřadu, orientace ve stavebních výkresech, zkouška odborné způsobilosti při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění, morální předpoklady pro výkon práce ve ve

Magistrát hledá vedoucího Odboru vnitřní správy

Ilustrační foto ber

Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice na dobu neurčitou vedoucí Odboru vnitřní správy Magistrátu města Prostějova.

Podmínkou je, mimo jiné, vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu a znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků a o změně, zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Výhodou je pak zaměření studijního oboru na právo nebo veřejnou správu, praxe v řídící pozici min. 2 roky, praxe min. 2 rok ve veřejné správě, praxe a znalost personální práce.

Magistrát hledá pracovníka na živnostenský úřad

Ilustrační foto ber

Pověřený tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou referent či referentka registrace na odboru Obecní živnostenský úřad Magistrátu města Prostějova.

Požadavkem je, mimo jiné, střední vzdělání s maturitní zkouškou, výhodou pak obor veřejná správa a vyšší odborné vzdělání, znalost živnostenského zákona a správního řádu a praxe ve veřejné správě.

Termín pro podání přihlášky je do 13.9.2021, předpokládaný nástup ihned, příp. dle dohody. Bližší informace o pracovním místě podá Antonie Orálková, vedoucí Odboru obecní živnostenský úřad MMPv, tel. č. 582 329 500 nebo Zdeňka Bendová, personalistka MMPv, tel. 582 329 162. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. (red)

Magistrát hledá referenta Stavebního úřadu

ilustrační foto Magistrát města Prostějova

Pověřený tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou referent-technik Stavebního úřadu pro výkon stavebního úřadu na oddělení územního a stavebního řízení pro přičleněné obce Magistrátu města Prostějova.

Požadavkem je: a) vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru, nebo b) vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví.

Magistrát hledá technika Stavebního úřadu

Ilustrační foto ber

Pověřený tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou referent-technik pro výkon agendy stavebního úřadu na oddělení územního a stavebního řízení pro Prostějov Magistrátu města Prostějova.

Podmínkou je a) vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru, nebo b) vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví c) případně střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví. Výhodou znalost agendy stavebního úřadu a zkouška odborné způsobilosti při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění.