Magistrát hledá právníka

Magistrát hledá právníka
Ilustrační foto ber

Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou právník/právnička právního oddělení Odboru vnitřní správy Magistrátu města Prostějova.

Požadavkem je, mimo jiné, vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu Právo a právní věda, obor Právo. Výhodou pak znalost zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění; zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v planém znění; zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění; zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Termín pro podání přihlášky je do 17. 2. 2023, předpokládaný nástup březen/duben 2023, příp. dle možností vybraného uchazeče.

Bližší informace o pracovním místě podá Lenka Tisoňová, vedoucí odboru vnitřní správy Magistrátu města Prostějova, na telefonním čísle 582 329 180 nebo Zdeňka Bendová, personalistka Magistrátu města Prostějova, na telefonu 582 329 162.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. (red)

Poslat nový komentář