magistát

Mlýnský náhon není popelnice, zlobí se magistrát

Foto Magistrát města Prostějova

Odpad do vody nepatří. Proto prostějovský magistrát žádá občany, aby nevhazovali do Mlýnského náhonu odpadky, listí, trávu a větve.

„Vše, co se dostane do náhonu se nachytá na česla, následně se zvedne hladina náhonu a může se stát, že se objeví voda ve sklepích domů poblíž toku,“ uvedla mluvčí radnice Jana Gáborová. Město každoročně vynakládá na čištění náhonu cca 400 tis. Kč. (red)

Magistrát hledá referenta/tku na Finanční odbor

ilustrační foto ber

Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou REFERENT/KA FISKÁLNÍ POLITIKY, ROZPOČTU A FINANCOVÁNÍ na Finančním odboru Magistrátu města Prostějova.

Podmínkou je vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ekonomického směru, výhodou je teoretická i praktická znalost problematiky majetkové evidence, teoretická i praktická znalost vedení účetnictví a znalost zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

 Termín pro podání přihlášky je do 18. dubna 2024 včetně, předpokládaný nástup květen 2024, příp. dle možností vybraného uchazeče.

Odstraňte vraky, žádá město vlastníky dlouhodobě odstavených aut

Foto Magistrát města Prostějova

K odstranění důvodu, pro který nesmí být vozidlo provozováno na pozemních komunikacích, tj. k provedení pravidelné technické prohlídky (STK)/ odstranění technické nezpůsobilosti silničního vozidla, nebo k odstranění vozidla z pozemní komunikace a jeho odstavení mimo komunikaci, mají majitelé aut dva měsíce. Nyní město vyzývá hned čtyři.

Prvním vozem je Škoda Octavia, šedé barvy, RZ: 6J4 5152, odstavená v ulici

Kapitána Nálepky, druhým bílá DACIA LOGAN, RZ 3M7 2968, odstavená v Žeranovské ulici. Třetím v pořadí šedá Mazda, RZ: 1B6 7352, parkující v Lužické ulici a poslední modrá Škoda Octavia, RZ: 3M4 9249, zabírající místo v Brandlově ulici.  

Město vykoupí pozemky potřebné pro regeneraci sídliště Moravská

ilustrační foto ber

Zastupitelé schválili výkup pozemků v hodnotě 1,5 milionu korun. Důvodem výkupu je potřeba pozemků pro regeneraci sídliště.

Už několik let město připravuje Projekt regenerace sídliště Moravská. Součástí řešeného území jsou kromě pozemků ve vlastnictví Statutárního města Prostějova i pozemky ve vlastnictví společnosti GALA a.s., Prostějov. Jedná se o území u komunikace ulice Moravská ve vnitrobloku sídliště. Pozemky jsou dle projektu součástí plochy, která se nachází na severní straně ulice, podél přírodního profilu nezatrubněné části mlýnského náhonu.