práce

Magistrát hledá zaměstnance!

ilustrační foto

Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou vedoucí oddělení veřejných zakázek Odboru dotací a veřejných zakázek Magistrátu města Prostějova.

Požadavkem je, mimo jiné, vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu, výhodou obor vzdělání zaměřený na právo, ekonomii nebo obor vztahující se k problematice veřejných zakázek, znalost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění; zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění; zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, praxe v řídící činnosti a ve veřejné správě, orientace v zadávání veřejných zakázek spolufinancovaných z fondů EU a umění jednat s lidmi (dobré komunikační schopnosti).

Magistrát hledá zaměstnance

ilustrační foto ber

Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na pozici referent či referentky správních činností na Odboru občanských záležitostí Magistrátu města Postějova.  Práce je na dobu určitou, jako zástup na MD a RD.

Zájemce musí mít střední vzdělání s maturitní zkouškou. Výhodou je praxe ve veřejné správě a orientace v právních předpisech vztahujících se k výkonu agendy přestupkového oddělení. Termín pro podání přihlášky je do 17. května 2023, předpokládaný nástup červen 2023, případně dle možností vybraného uchazeče.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. (red)

Magistrát hledá památkáře!

ilustrační foto ber

Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou PAMÁTKÁŘ/KA Odboru územního plánování a památkové péče Magistrátu města Prostějova.

Požadavkem je, mimo jiné, magisterské vysokoškolské vzdělání v oboru památkové péče, dějin umění, historie nebo pozemního stavitelství nebo v oboru blízce příbuzném, výhodou schopnost čtení a interpretace stavebních výkresů a orientace v příslušných právních předpisech (zvláště zákony č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a zákon č. 500/2004 Sb., správní řád) a základní znalost památkového fondu Prostějova.

Termín pro podání přihlášky je do 11. 5. 2023, předpokládaný nástup od 1. 6.2023, příp. dle možností vybraného uchazeče.

Magistrát hledá referenta či referentku Odboru dopravy

Foto Magistrát města Prostějova

Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou referent či referentku oddělení dopravy a komunikací  Odboru dopravy Magistrátu města Prostějova.

Podmínkou je, mimo jiné, vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu anebo vyšší odborné vzdělání, výhodou pak vzdělání v oblasti dopravy, stavebnictví nebo veřejné správy, praxe ve veřejné správě, orientace v projektové dokumentaci dopravních staveb, znalost následujících právních předpisů a jejich prováděcích předpisů: - zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění - zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění - zákon č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění - zákon č.

Prostějovský magistrát spustil kariérní web!

Foto web města

Od pondělí 27. března je k dispozici zájemcům o práci a také návštěvníkům webových stránek města Prostějova nový kariérní web Magistrátu města Prostějova.

„Na stránkách naleznou uživatelé obecné informace pro potenciální uchazeče o zaměstnání, konkrétní nabídky práce, možnost stáží, dále se například dovědí, co přesně je čeká po nástupu do práce, co si představit pod pojmem adaptační proces, jaká je na magistrátu pracovní doba a řadu dalších důležitých informací včetně vzdělávání a odměňování zaměstnanců,“ shrnuje tajemník magistrátu Libor Vojtek.

Magistrát hledá dva úředníky. Na oddělení sociálně právní ochrany dětí

ilustrační foto ber

Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení 2 pracovních míst na dobu neurčitou REFERENT/KA SOCIÁLNÍCH VĚCÍ NA ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Odboru sociálních věcí Magistrátu města Prostějova.

Podmínkou pro uchazeče je, mimo jiné, vysokoškolské vzdělání v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci dle § 49 a) zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a v souladu s ustanovením dle § 110 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, výhodou znalost agendy sociálně-právní ochrany dětí a náhradní rodinné péče.

Termín pro podání přihlášek je do 31. března 2023, včetně.  Předpokládaný nástup: 1. pracovní místo – nástup možný od 01. května 2023, 2. pracovní místo – nástup možný od 1. června 2023.

Město hledá technický dozor

ilustrační foto radnice

Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou technický dozor na oddělení realizace Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova.

Požadavkem je, mimo jiné, vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání stavebního směru. Výhodou pak orientace v projektové dokumentaci staveb, autorizace v oboru pozemní stavby nebo dopravní stavby, zkušenosti v oblasti přípravy a povolování investičních staveb a zkušenosti v oblasti technického dozoru investora.

Jde o plný pracovní úvazek na dobu neurčitou. Termín pro podání přihlášky je do 13.2.2023, předpokládaný nástup březen/duben, příp. dle možností vybraného uchazeče.

Město hledá vedoucího oddělení dotací a projektového řízení 

ilustrační foto radnice

Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice na dobu neurčitou vedoucí oddělení  dotací a projektového řízení Odboru dotací a veřejných zakázek Magistrátu města Prostějova. Jde o plný pracovní úvazek na dobu neurčitou.

Termín pro podání přihlášky je do 10. 2. 2023, předpokládaný nástup březen 2023, případně dle možností vybraného uchazeče. Bližší informace o pracovním místě podá Lenka Rašková, vedoucí Odboru dotací a veřejných zakázek MMPv, tel. č. 582 329 123 nebo Zdeňka Bendová, personalistka MMPv, tel. 582 329 162. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. (red)

Magistrát hledá referenta Odboru dopravy

ilustrační foto MMP

Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou referent/ka oddělení dopravy a komunikací Odboru dopravy Magistrátu města Prostějova.

Podmínkou je vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu anebo vyšší odborné vzdělání, výhodou pak, mimo jiné, vzdělání v oblasti dopravy, stavebnictví nebo veřejné správy, praxe ve veřejné správě a orientace v projektové dokumentaci dopravních staveb.

Termín pro podání přihlášky je do 7. 2. 2023, předpokládaný nástup březen 2023, příp. dle možností vybraného uchazeče.

Bližší informace o pracovním místě podá Jan Vejmělek, tel. č. 582 329 800 nebo Zdeňka Bendová, personalistka, tel. 582 329 162.

Magistrát hledá zaměstnance na odbor dopravy

ilustrační foto MMP

Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou na pozici Vedoucí oddělení dopravy a komunikací  Odboru dopravy Magistrátu města Prostějova.

Termín pro podání přihlášky je do 22. 12. 2022. Předpokládaný nástup leden/ únor 2023, případně dle možností vybraného uchazeče.