práce

Magistrát hledá zaměstnance na odbor dopravy

ilustrační foto MMP

Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou na pozici Vedoucí oddělení dopravy a komunikací  Odboru dopravy Magistrátu města Prostějova.

Termín pro podání přihlášky je do 22. 12. 2022. Předpokládaný nástup leden/ únor 2023, případně dle možností vybraného uchazeče.

Město hledá vedoucího Odboru dotací a veřejných zakázek!

ilustrační foto ber

Tajemnice Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice na dobu neurčitou vedoucí Odboru dotací a veřejných zakázek Magistrátu města Prostějova.

Podmínkou pro uchazeče je vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu a praxe v řídící pozici min. 2 roky, znalost zákona o zadávání veřejných zakázek, zákona o obcích, zákona o úřednících, zákoníku práce a občanského zákoníku a znalost problematiky zpracování žádostí o dotace z veřejných rozpočtů, strukturálních fondů EU a dalších mimorozpočtových zdrojů.

Výhodou je zaměření studijního programu na Právo a právní věda, obor právo nebo oboru veřejné ekonomiky a správy praxe min. 1 rok ve veřejné správě.

Magistrát hledá vedoucí(ho) oddělení dotací a projektového řízení

ilustrační foto ber

Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou vedoucí oddělení dotací a projektového řízení Odboru dotací a veřejných zakázek Magistrátu města Prostějova.

Vznik pracovního poměru je podmíněn splněním předpokladů, kdy fyzická osoba je státním občanem České republiky, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk.

Správa silnic Olomouckého kraje hledá nové vedení!

ilustrační foto olkraj.cz

Správu silnic Olomouckého kraje po mnoha letech práce na vlastní žádost opouští její dosavadní ředitel Petr Foltýnek. Hejtmanství teď vypsalo výběrové řízení, aby našlo jeho nástupce. Zájemci se mohou hlásit do konce listopadu.

„Půjde o práci na dobu neurčitou. U uchazečů předpokládáme znalost problematiky silničního hospodářství a údržby pozemních komunikací,“ uvedl Michal Zácha, náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro oblast dopravy. Všechny podmínky výběrového řízení, i příslušné náležitosti, jsou uveřejněny na krajské úřední desce.

Magistrát hledá referenta Odboru dopravy

Foto Magistrát města Prostějova

Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou referent či referentka oddělení dopravy a komunikací Odboru dopravy Magistrátu města Prostějova.

Podmínkou je vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu anebo vyšší odborné vzdělání, výhodou pak, mimo jiné, vzdělání v oblasti dopravy, stavebnictví nebo veřejné správy, praxe ve veřejné správě a orientace v projektové dokumentaci dopravních staveb.

Termín pro podání přihlášky je do 23. listopadu 2022, předpokládaný nástup leden 2023, případně dle možností vybraného uchazeče.

Bližší informace o pracovním místě podá Jan Vejmělek, na telefonním čísle 582 329 800 nebo Zdeňka Bendová, personalistka, na telefonu 582 329 162.

Město hledá referenta na Odbor územního plánování a památkové péče

ilustrační foto

Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou referenta či referentku pořizování územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace Odboru územního plánování a památkové péče Magistrátu města Prostějova.

Úředníkem se  může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt a dosáhla věku 18 let. Požadavky jsou vysokoškolské vzdělání uznané pro autorizaci v oboru územní plánování nebo vysokoškolské vzdělání příbuzného oboru, uznaného pro autorizaci v oboru územního plánování nebo vysokoškolské vzdělání se stavebním zaměřením; případně vysokoškolské vzdělání příbuzného oboru s výukou územního plánování, výhodou  znalost stavebního zákona č.

Magistrát hledá správce informačních technologií

ilustrační foto radnice

Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou správce informačních technologií na Odboru informačních technologií Magistrátu města Prostějova.

Vznik pracovního poměru je podmíněn splněním předpokladů, kdy fyzická osoba, mimo jiné, je státním občanem České republiky, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům.

Magistrát hledá památkáře!

ilustrační foto radnice

Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou vedoucí oddělení památkové péče Odboru územního plánování a památkové péče Magistrátu města Prostějova.

Podmínkou účasti ve VŘ je, mimo jiné, vysokoškolské vzdělání v oboru památkové péče, dějin umění, historie nebo v oboru blízce příbuzném.

Výhodou je praxe ve vedoucí pozici, znalost památkového fondu a historie Prostějova, praxe ve veřejné správě, schopnost čtení a interpretace stavebních výkresů, orientace v právních předpisech: - zákon č. 500/2004 Sb., správní řád - zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a odborné znalosti týkající se restaurování, stavebních úprav, apod.

Magistrát hledá referenta! Na přestupkové oddělení

ilustrační foto

Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou referent/ka přestupkového oddělení na Odboru občanských záležitostí Magistrátu města Prostějova.

Podmínkou je, mimo jiné, vysokoškolské vzdělání. Výhodou pak vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu právo, zkouška odborné způsobilosti v přestupkové agendě, praxe ve veřejné správě. Uchazeč musí mít schopnost efektivně komunikovat s veřejností, korektní vystupování a odolnost vůči stresu.  

Magistrát hledá pokladní

ilustrační foto

Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou referent/ka evidence poplatků - pokladní Finančního odboru Magistrátu města Prostějova.

Požadavkem je, mimo jiné, minimálně vyšší odborné vzdělání v oblasti ekonomie nebo veřejné správy a znalost zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění a zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění. Výhodou pak praxe ve veřejné správě a zkušenosti v zajišťování pokladních služeb.

Jde o plný pracovní úvazek na dobu neurčitou. Termín pro podání přihlášky je do 31.10.2022, předpokládaný nástup prosinec 2022, příp. dle možností vybraného uchazeče.