Město převede nádoby na bioodpad. Stávajícím uživatelům a zadarmo

Město převede nádoby na bioodpad. Stávajícím uživatelům a zadarmo
ilustrační foto MMP

V roce 2013 byl v Prostějově realizován projekt „Rozšíření systému pro separaci bioodpadů ve městě Prostějov“, jehož součástí bylo pořízeno 400 kusů nádob na bioodpad pro rozšíření svozu bioodpadu z domácností (rodinných domů a zahrad). Na realizaci tohoto projektu byla poskytnuta podpora (dotace) ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.

Nádoby na bioodpad byly následně bezúplatně zapůjčeny občanům města Prostějova formou smluv o výpůjčce. V roce 2016 bylo nakoupeno dalších 250 kusů nádob na bioodpad, tentokrát již bez dotační podpory, tedy z prostředků města Prostějova,“ uvedl 1. náměstek primátora Jiří Pospíšil.

Jednou z podmínek poskytnuté dotace byla udržitelnost projektu po dobu nejméně pěti roků, kdy příjemce podpory byl povinen zabezpečit, že předmět podpory nebude převeden na jinou osobu.

„Součástí původního projektu byl i záměr města Prostějova, že po ukončení udržitelnosti projektu budou nádoby na bioodpad bezúplatně převedeny jejich uživatelům a budou vyřazeny z evidence majetku města,“ doplnil náměstek primátora Jiří Pospíšil.

Radní na svém jednání proto schválili bezúplatný převod 400 kusů nádob na bioodpad pořízených v roce 2013 a 250 kusů nádob pořízených v roce 2016 jejich stávajícím uživatelům. (red)

Poslat nový komentář