Pozor! Kde nepůjde proud?

Pozor! Kde nepůjde proud?
ilustrační foto

Informujeme tímto o odstávkách dodávek elektrické energie. 

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude dne 20. 8.2018 od 7:30 do 15:30 hodin přerušena dodávka elektrické energie v oblasti: Vrahovice - Čechůvky od č. 56 a 25 po konec obce směr Kralice na Hané.

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude dne 22. 8. 2018 od 7:30 do 11:00 hodin přerušena dodávka elektrické energie v oblasti: Brněnská č. 9-23, Wolkerova 18 - 28a (mimo č. 22 a velkoodběr č. 20), ul. Tylova - od ul. Wolkerova oboustranně po ul. Libušinka vč. myčky aut, dále kotelna, č. 2 - 16, 18 - 28, 43 - 55, Libušinka celá vč. areálu MŠ, Tetín č. 3.

Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Společnost žádá odběratele el. energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.

Upozornění: V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím. Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností E.ON Česká republika, s.r.o.

Pro případné další informace volejte E.ON Poruchovou linku 800 22 55 77 nebo navštivte www.eon.cz, kde v části věnované distribuci najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny, nebo použijte přímo adresu http://portal.eon.cz/cs/otg/.

Poslat nový komentář