Prostějovský fotbal si v sobotu zvolí nového šéfa

Prostějovský fotbal si v sobotu zvolí nového šéfa
ilustrační foto

Nové vedení si o víkendu zvolí delegáti Okresního fotbalového svazu v Prostějově. Kromě předsedy se bude volit i nový výkonný výbor a revizní komise.

O místo předsedy se v sobotu v H-clubu bude ucházet stávající předseda OFS Vladimír Trunda, který podruhé obhajuje svůj mandát.  Proti němu se postaví stávající člen výkonného výboru Milan Elfmark a předseda FC Ptení Roman Minx. Stávající předseda chce své vize představit až na zasedání valné hromady, Milan Elfmark požaduje zlepšení komunikace s kluby a chce k fotbalu přivést více dětí, podobné zaměření má i program Romana Minx, který chce zvýšit členskou základnu v klubech, dále bude v případě zvolení usilovat o reorganizaci okresních soutěží a pozornost bude klást i na propojení škol a fotbalových klubů. Podle zákulisních informací by však hlavním konkurentem stávajícího předsedy měl být starosta Olšan Elfmark, který dlouhá léta pracoval na rozkvětu fotbalu ve své obci. Trundovi naopak menší kluby vyčítají obhajobu vysokých členských příspěvků. Čeká se proto velmi vyrovnaný souboj, který by mohly rozhodnout i hlasy pro Minxe.

O znovuzvolení do výkonného výboru budou, kromě předsedy, usilovat znovu čtyři jeho stávající členové: předseda Sportovně-technické komise Ladislav Dvořáček, garant komise rozhodčích Miroslav Juránek, předseda komise mládeže Jaroslav Liška a místopředseda František Mikulka. Milan Elfmark zatím kandiduje pouze na předsedu a poslední člen a František Jura z 1.SK Prostějov se již o funkci nebude ucházet. Místo něho okresní gigant vysílá do boje klubového sekretáře Ladislava Dudíka, zbylými kandidáty jsou pak Jan Kubalák, Roman Minx, Josef Sklenář a Radoslav Švéda. Nové členy bude mít zřejmě revizní komisi, kde trojici Jiří Kresta, Ivan Polák, František Znojil, pravděpodobně nahradí trio nominovaných Roman Jedlička, Miroslav Navrátil a Radoslav Švéda.

Volba předsedy, členů výkonného výboru i revizní komisi by měla probíhat tajně. Návrhy na jednotlivé pozice podávaly jednotlivé kluby, hlasovat se bude v maximálně dvou kolech. Valná hromada bude usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny delegátů (každý klub mohl vyslat jednoho delegáta). Voleb se pak musí zúčastnit minimálně polovina všech přítomných delegátů, přičemž zvolen je ten kandidát, který získá nadpoloviční počet hlasů. Pokud se tak nestane, uskuteční se kolo druhé, do kterého postupují dva nejlepší kandidáti, při volbě do výkonného výboru a revizní komise pak dvojnásobek dosud neobsazených pozic.

(zkl)

Poslat nový komentář