Kdy proběhne jarní úklid a velikonoční svoz odpadu?

Kdy proběhne jarní úklid a velikonoční svoz odpadu?
ilustrační foto

Jarní úklid proběhne v Prostějově stejně jako loni v měsíci dubnu. Bude zahájen v úterý dne 2. dubna 2013. Počínaje tímto dnem budou po městě rozmisťovány velkoobjemové vany v termínech níže uvedeného seznamu. Stejně jako každý rok se bude odpad třídit na velkoobjemový (jedná se o odpad z domácností, který je rozměrný a není možno ho umístit do popelnic např. staré koberce, linolea, starý nábytek, vyřazené oblečení, textil a obuv) a biologický (odpad ze zahrad), který se bude odkládat do speciálních pytlů. Kontejnery – vany budou na místě vždy v určený den od 15 hodin do naplnění, nejdéle však do 18 hodin. Naplňování každé vany odpadem bude sledováno a třídění odpadu kontrolováno pověřeným pracovníkem svozové firmy .A.S.A.TS Prostějov, s.r.o., jelikož jsou určeny pouze pro velkoobjemový a zahradní odpad. Do těchto van není možné odkládat odpad nebezpečný (barvy, ředidla, akumulátorové baterie, pneumatiky) a žádný průmyslový nebo živnostenský odpad. Dále není povoleno dávat do van větší množství inertního odpadu (rumisko, hlína).

Termíny jarního úklidu:2. dubna: sídl. Hloučela – C.Boudy -    sídl. Hloučela – Ant.Slavíčka-    sídl. Hloučela – V.Špály-    sídl. Hloučela – J.Zrzavého

3. dubna: sídl. Svobody – u staré benziny-    sídl. Svobody  – na okruhu-    Šmeralova – proti teplárně-    Šmeralova – dál k rybníku

4. dubna: Waitova – Dr. Horáka-    Mozartova-    Okružní ul. za hostincem U posledního haléře-    B. Němcové

5. dubna: Česká-Máchova-    Riegrova-    Drozdovice – u trafiky-    Vícovská – V.Škracha

8. dubna: Fanderlíkova – u FTL-    Fanderlíkova - školka-    Kpt. O. Jaroše-    Za veledromem naproti č.8

9. dubna: Šárka – Spitznerova -    Dolní – parkoviště u věžáků č. 26-    Jezdecká – Puškinova-    Husovo nám. – u školy

10. dubna: Arbesovo nám.-    sídl. E. Beneše – za obchodem-    sídl. E. Beneše – Květná –Sportovní-    V. Nezvala

11. dubna: Trávnická – střed-    Švabinského-    Svatoplukova – střed-    Joštovo nám.

12. dubna: Dobrovského - Tylova-    Libušínka-    Dobrovského – parkoviště za obchodem-    Vodní – Mlýnská

15. dubna: Nerudova – domov důchodců-    Kostelecká 11-15-    nám. Spojenců-    Bezručovo nám.

16. dubna: Pod Kosířem – Palečkova-    Pod Kosířem - Atletická-    Rejskova-    Volfova - Příční

17. dubna: Žižkovo nám.-    Husserleho nám.-    nám. T.G.Masaryka (Prior)-    Havlíčkova 43

18. dubna: Žešov – hospoda-    Žešov – u obchodu-    Žešov – dětské hřiště-    Žešov - hřiště

19. dubna: Domamyslice – u samoobsluhy-    Domamyslice – ul. 5.května-    Domamyslice – u kapličky

22. dubna: Čechovice – u pošty-    Čechovice – Luční-    Čechovice – u kapličky-    Čechovická u ZD

23. dubna: Krasice – Západní-    Krasice – Moravská za obchodem-    Krasice – Na Brachlavě-    Kosířská – Na Vyhlídce

24. dubna: Vrahovice – Trpinky-    Vrahovice – K.Světlé-    Vrahovice – Čechůvky točna-    Vrahovice – M.Alše-P.Jilemnického

25. dubna: Vrahovice – u sídl. Svornosti-    Vrahovice – Jano Köhlera-    Vrahovice – J.Suka-    Drážní domy za spol. .A.S.A.TS

Informace o odvozu velkoobjemových van můžete získat u společnosti .A.S.A.TS  Prostějov, s.r.o. na tel. 582 302 757 nebo 737 242 185 p. Kostlán a Magistrátu města Prostějova - Oboru správy a údržby majetku města  na tel. 582 329 559 pí. Kovaříková.

Mobilní sběr odpaduStatutární město Prostějov, prostřednictvím společnosti .A.S.A.TS Prostějov, s.r.o. zároveň zajistí dne 13. 4. 2013 v níže uvedených okrajových částech města mobilní sběr odpadu:

Časový harmonogram pro předání odpadů:

Stanoviště (obec)                                    Čas předání odpadu a elektrozařízení1.   Vrahovice M. Pujmanové u mostu    10:45 - 10:552.   Vrahovice ul. J. Suka                         11:00 - 11:103.   Vrahovice ul. M. Alše                         11:15 - 11:254.   Vrahovice ul. K. Světlé                      11:30 - 11:405.   Čechůvky točna                                11:45 - 11:556.   Domamyslice u samoobsluhy         12:15 - 12:307.   Čechovice u pošty                           12:35 - 12:508.   Žešov u pomníku                              13:15 - 13:30

a / nebezpečný odpad – jedná se o odpad jedovatý, výbušný nebo jinak nebezpečný např. oleje, tuky, barvy, fotochemikálie, léky, agrochemický odpad včetně obalů.b /  pneumatiky – jedná se o pneumatiky z osobních vozidel.  c / objemný odpad – jedná se o odpad z domácností, který je rozměrný a není možno ho umístit do popelnic. Jsou to např. staré koberce, linolea, starý nábytek, vyřazené oblečení apod.d / vyřazená elektrozařízení – jedná se o elektrozařízení používané v domácnostech. Jsou to např. ledničky, televize, rádia, počítače, DVD přehrávače, mikrovlnné trouby, rychlovarné konvice, baterie, zářivky, výbojky apod.

Popel a běžný domovní odpad se likviduje při pravidelných týdenních svozech komunálního odpadu. Město proto žádá občany, aby tyto druhy odpadů na mobilní sběry nepřinášeli. 

Mimo výše uvedený termín je možné odpad odvést na: a.) sběrný dvůr u Svaté Anny (tel. 582 334 711) Provozní doba na sběrném dvoře:úterý – sobota -  9.00-13.30 a 14.00-17.00 hod , pondělí a neděle – zavřenob.) sběrný dvůr ul. Průmyslová (tel. 725 824 716) Provozní doba na sběrném dvoře:čtvrtek – pondělí -  9.00-13.00 a 13.30-17.00 hod , úterý a středa – zavřeno.

Svoz odpadu během VelikonocKromě toho dojde k drobnému časovému posunu u svozu odpadu během Velikonoc. Svoz nebude prováděn v pondělí 1. dubna, ale až od úterý, a pokračovat bude do soboty 6. dubna.(red)

Poslat nový komentář