Na radnici začnou fungovat bezplatné poradny pro dlužníky a spotřebitele

Na radnici začnou fungovat bezplatné poradny pro dlužníky a spotřebitele
ilustrační foto

Rada města Prostějova na své poslední schůzi schválila uzavření rámcových smluv o spolupráci, kterými bude občanům umožněna bezplatná finanční poradna obecně prospěšnou společností Poradna při finanční tísni a bezplatná spotřebitelská poradna České obchodní inspekce.

Obě poradny budou mít sídlo na Odboru sociálních věcí Magistrátu města Prostějova ve Školní ulici 4. Poradna pro klienty, kteří nemohou platit své dluhy a hrozí jim exekuce, bude k dispozici ve druhém patře budovy, v kanceláři č. 328, a to vždy jednou za čtrnáct dní v rozsahu dvou hodin (nejbližší termíny jsou 24. 4. a 22. 5. vždy od 14.00 do 16.00 hodin). Spotřebitelská poradna České obchodní inspekce se Prostějovanům otvírá každé první pondělí v měsíci od 13.00 do 16.00 hodin ve třetím patře budovy, v kanceláři č. 435.

"Záměrem vedení města je nabídka bezplatné služby spoluobčanům, kteří se ne vždy svojí vinou dostali do platební neschopnosti a mají snahu tuto svízelnou situaci řešit. Poradna při finanční tísni je osvědčenou organizací, její poradenská centra fungují v osmi městech České republiky a spolupracuje s řadou bank a dalších institucí," vysvětlila Alena Rašková, náměstkyně primátora.Prostějovská kancelář České obchodní inspekce zaměřená na ochranu práv spotřebitele je vnímána veřejností velice kladně, protože kromě poradenské činnosti je možné podávat na tomto kontaktním místě i podněty, kterými se ČOI následně zabývá. "Lidé nemusí dojíždět do sídla krajského inspektorátu v Olomouci. Navíc je službou nadstandardní, neboť ze strany ČOI je poskytována v rámci Olomouckého kraje pouze v Prostějově, Přerově a Šumperku," doplnila Alena Rašková.Nabídku obou poradenských center a také schválený zákaz podomního a pochůzkového prodeje bude město prezentovat prostřednictvím informační kampaně v Radničních listech, které jsou distribuovány do každé prostějovské domácnosti.(red)

Poslat nový komentář