Přírodní park Kladecko: Přes Průchodnici na Zkamenělý zámek

Přírodní park Kladecko: Přes Průchodnici na Zkamenělý zámek
Průchodnice
Další fotky: 
Přírodní park Kladecko: Přes Průchodnici na Zkamenělý zámek
Přírodní park Kladecko: Přes Průchodnici na Zkamenělý zámek
Přírodní park Kladecko: Přes Průchodnici na Zkamenělý zámek

Na rozhraní Konické vrchoviny a Bouzovské vrchoviny se rozkládá přírodní park Kladecko, zahrnující kopcovitou krajinu v nadmořské výšce téměř 600 metrů, s mnoha lesními komplexy, střídajícími se se zemědělsky využívanou půdou. Krajina je navíc poseta mnoha ostrůvky devonského vápence, které jí tak dodávají zvláštního rázu.

 

Mezi nejvýraznější patří vrch Průchodnice, který byl vyhlášen přírodní rezervací s jedinečnou ukázkou dřívějšího vzhledu krajiny. Průchodnice je tvořena trojitou skalní branou se zbytkem jeskynních chodeb v rozrušeném úzkém hřbetu z devonských vápenců, ve kterém byly zaznamenány nálezy zbytků čtvrtohorních zvířat, keramických střepů a stop ohnišť přechodného pobytu lovců ze závěru starší doby kamenné (10 000 let př.n.l). V okolních lučních a lesních porostech se nacházejí vzácné a chráněné druhy rostlin a živočichů.

        

Nejznámějším ostrůvkem devonských vápenců v této přírodní lokalitě, patřící již k Bouzovské vrchovině, je bezesporu vrch Špránek, ležící na jih nad obcí Javoříčko, která bývá nazývána Moravskými Lidicemi, pro shodný osud s touto obcí. Tato byla 5. 5. 1945 za údajnou pomoc partyzánům oddíly SS obklíčena, muži od 15 do 80 let zastřeleni, ves vypálena a rozbořena. Nad společným hrobem obětí je vybudován památník, v blízkosti zničené obce bylo postaveno nové Javoříčko.

 

Ve vápencovém vrchu Špránek nad obcí byl roku 1938 objeven podzemní systém komplexu chodeb, dómů a propastí, na jejichž vývoji se podílel potok Špraněk.V současné době je známo přes 3,5 km chodeb, z nichž 788 metrů je zpřístupněno pro veřejnost. Jeskyně mají překrásnou krápníkovou výzdobu, mezi níž patří i přes 2 metry vysoká záclona.

Krasovou činností potoka Špraněk byla vytvořena i vysoká vápencová skála s velkou skalní branou, zvaná Zkamenělý Zámek, která se nachází asi kilometr jihozápadně od vchodu Javoříčských jeskyní. Na této skále stával gotický strážní hrádek Bránky, postavený pravděpodobně počátkem 12.stol, který zanikl zřejmě kolem roku1300, kdy jeho úlohu převzal nedaleký hrad Bouzov.

K poznání této kouzelné a zajímavé krajiny se lze vydat po červené turistické značce, která spojuje všechny uvedené přírodní zajímavosti. Lze na ni vyrazit buď od železničního nádraží v Konici, odkud je to přes Březsko, Průchodnici a Vojtěchov do Javoříčka asi 13 kilometrů, anebo z parkoviště u památníku v Javoříčku. Sem je možné se dopravit autobusovým spojením Konice-Luká-Javoříčko nebo Litovel-Luká-Javoříčko, pokud je vám bližší vlakové spojení do Litovle.

Od památníku v Javoříčku stoupá červená značka společně s modrou nejprve ke vchodu do jeskyní, po jejichž prohlídce je možno pokračovat lesní cestou přes vrch Špránku, kolem turistické chaty Jeskyňka, až na vyhlídku na vrcholu Zkamenělého Zámku.        

Odtud sestoupíme skalní branou do údolí potoka Špraněk a proti toku pokračujeme již pouze po červené značce do ústí doliny, kde obcházíme vlevo svahem areál dětské ozdravovny. Po napojení se na cestu procházíme obcí Vojtěchov, kde je možnost příjemného posezení ve stylovém hostinci U posledního mohykána, v jehož areálu bývají pořádány i country a folkové přehlídky.

  

Červená značka pokračuje silnicí údolím potoka Špraněk ještě asi 2 km, aby pak u silniční křižovatky přešla rovně na cestu vedoucí okrajem lesa, jež po 300 metrech zatáčí doprava a loukami kolem oploceného areálu vodního zdroje vystoupá nahoru k Průchodnici, ukryté v ostrůvku bukového lesa. Z Javoříčka je to sem asi 6 km, a pokud bychom chtěli pokračovat zvlněnou krajinou Konické vrchoviny dál až na nádraží ČD v Konici, vydáme se z lesa od Průchodnice  na silnici, k rozcestníku Na srdéčku. Vedle autobusové zastávky se tu nachází menší pomník padlým sovětským vojákům, kteří zde byli v závěru války omylem bombardováni vlastním letectvem. Červená značka pak kousek odtud vchází opět do lesa a pokračuje k obci Březsko a dál do Konice.

       

Pro návrat z Průchodnice zpět do Javoříčka použijeme stejnou trasu až ke křižovatce značených cest nad dětskou ozdravovnou v ústí údolí potoka Špraněk, od níž se vydáme vpravo do svahu po nově vyznačené žluté naučné stezce. Ta nás po půldruhém kilometru zavede kolem rozcestníku Pod skalou až k Javoříčským jeskyním.

Pokud budete trávit v této krásné a zajímavé lokalitě více dní, pak rozhodně stojí za prohlídku nedaleký hrad Bouzov, založený kolem roku 1300, jenž patří k našim nejnavštěvovanějším a byla v něm natočena řada filmů a pohádek.

 

Doporučená mapa : Edice KČT č.51  HANÁ (Prostějovsko,Konicko a Litovelsko) 1 : 50 000

 

Javoříčské jeskyně 

tel. 585 345 451     http://www.jeskynecr.cz/cz/jeskyne/javoricske-jeskyne/

e-mail:   javoricko.cave@cmail.cz

Doba prohlídky  40 – 70 minut (podle délky okruhu)

 

Státní hrad Bouzov

tel. 585 346 201     E-mail:  hrad@hrad-bouzov.cz

http://www.hrad-bouzov.cz

 

Turistická chata Jeskyňka

tel. 585 345 241,       mobil: 606 716 552        e-mail: info@chatajeskynka.cz

celoroční provoz,2-4 lůžkové pokoje,kapacita 36 lůžek

cena  280 Kč/osobu a den

 

Hostinec U posledního mohykána, Vojtěchov

tel.420777626,mobil:+420608808 891

 

Dětská ozdravovna se speleologií Vojtěchov

http://www.detskaspeleoterapie.cz/

Tel./fax 582 383 153, 582 383 652

nabízí turistické ubytování ve 4-lůžkových chatkách (60,-Kč/os den), sociální zařízení + možnost stravování v hlavní budově

 

© Text a foto Josef Franc

Poslat nový komentář