Prozkoumejte možné dědictví. Nemovitosti s neúplně zapsaným vlastníkem propadnou státu

Prozkoumejte možné dědictví. Nemovitosti s neúplně zapsaným vlastníkem propadnou státu
Ilustrační foto ber

Prozkoumejte možné dědictví. Nemovitosti s neúplně zapsaným vlastníkem propadnou státu

Nemovitosti, jejichž vlastníci nejsou v katastru nemovitostí dostatečně identifikováni, propadnou k 1. lednu 2024 státu. Několik stovek jich Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových eviduje i na Prostějovsku. Nejvíce  jde o pole, lesy, manipulační plochy, louky, ale i o dom,  o které se majitelé, potažmo dědicové, nepřihlásili. Nejvíce neznámých vlastníků   eviduje úřad v Drahanech (135),  Malém Hradisku (109),  Ptení (164). Absolutním rekordmanem je Otinoves, kde je to 3420 vlastníků. 

Vlastník nemovitosti je správně identifikován jménem, příjmením, adresou bydliště a rodným číslem nebo datem narození, pokud rodné číslo nemá. Nejčastěji je u nedostatečně identifikovaných vlastníků uvedeno jen jméno a příjmení, ostatní údaje zcela nebo zčásti chybějí. Někdy není zapsána kompletní adresa, je uvedena například pouze obec. Může jít – a často jde – o osoby, které už nežijí, zahynuly například v průběhu druhé světové války. Částečně se jedná o lidi, kteří zemřeli bez dědiců. V některých případech však dědicové existují, ale nemovitosti nebyly z nějakého důvodu do dědického řízení zahrnuty a jsou stále vedeny na původního majitele.Údaj o nedostatečně identifikovaném vlastníkovi je uveden v katastru nemovitostí a v seznamu, který vede Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Seznam je dostupný na stránkách úřadu. Některé obce seznam zpřístupnily i na svých webových stránkách.Někdy se jedná i o velmi hodnotné nemovitosti, například domy, které jejich vlastníci obývají a o chybějícím údaji v katastru nemovitostí nevědí. Nedostatečně identifikovaní navíc nemusí být všichni vlastníci, ale třeba jen někteří ze spoluvlastníků.V seznamu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se dá vyhledávat podle katastrálního území i podle jména vlastníka.Většina zápisů tohoto druhu pramení ze situace před rokem 1989, kdy se katastr nemovitostí neudržoval řádně a v určitém období dokonce nebyl veden vůbec. Pokud se nepřihlásí vlastník nemovitosti nejpozději do 31. 12. 2023, uběhne lhůta daná novým občanským zákoníkem, a tento majetek přejde na stát.

ÚZSVM ve spolupráci s Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním dvakrát ročně zveřejňuje seznam těchto nedostatečně identifikovaných vlastníků, zároveň zde najdete také odpovědi na nejčastější dotazy týkající se dohledávání nemovitostí s nejasnými vlastníky. Potřebné informace obsahuje také brožura Nedostatečně identifikovaní vlastníci, v níž se dozvíte, jak si sami můžete ověřit, zda vám nebo vašim předkům nepatří nějaká nemovitost, o níž jste neměli doposud tušení.   (ber)

Poslat nový komentář