Koloběžky a elektrokoloběžky nesmíme používat opilí

Koloběžky a elektrokoloběžky nesmíme používat opilí
ilustrační foto PČR

Koloběžky a elektrokoloběžky nesmíme používat opilí

S blížícím se létem je možné spatřit v silničním provozu větší počet koloběžek a elektrokoloběžek. Využívají je v hojném počtu nejen dospělí, ale také děti a mládež. Policisté připomínají základní pravidla pro jízdu na těchto dopravních prostředcích. Mimo jiné fakt, že na koloběžce lze jezdit na silnicích nebo cyklostezkách. Naopak na chodníku a k přejíždění přechodu pro chodce ji k jízdě užít nelze. Tam ji můžeme pouze vést. Výjimku mají pouze děti do 10 let. Dítě do 18 let může jet na koloběžce jen s cyklistickou přilbou. Děti mladší 10 let musí jet po silnici pouze pod dohledem osoby starší 15 let.

V zákoně o silničním provozu (č. 361/2000 Sb.) je v § 57 v odstavci 2 uvedeno, že jízdním kolem se z hlediska provozu na pozemních komunikacích rozumí i koloběžka. Uživatel koloběžky je cyklistou se všemi právy a povinnostmi a musí mít koloběžku vybavenou povinnou výbavou. Tím se rozumí zejména:

- volné konce řídítek musí být zaslepené, nejlépe gumovými rukojeťmi,

- na rukojeti nesmí být ostré hrany, jelikož hrozí vážné poranění při nárazu na řídítka,

- účinné na sobě nezávislé přední a zadní brzdy,

- ochrana páčky brzdy proti poranění – musí mít oblý konec,

- přední odrazka bílé barvy, může být kombinovaná s bílou svítilnou nebo blikačkou,

- zadní odrazka červené barvy, může být kombinovaná se zadní červenou svítilnou, odrazovým materiálem obdobných vlastností, nebo zadní blikačka červené barvy.

„Pokud uživatel chce, aby byla jeho elektrokoloběžka způsobilá k provozu na pozemních komunikacích bez registrace a bez nutnosti držení řidičského oprávnění, musí mít maximální rychlost do 25 km/h a výkon elektropohonu nesmí překročit 250 W nebo maximálně 1000 W, u dodatečně namontovaného motoru. V případě, že elektrokoloběžka tyto parametry převyšuje, posuzuje se jako motorové vozidlo. V takovém případě je nezbytné mít k jízdě platné řidičské oprávnění, ochrannou přilbu, povinnou výbavu a sjednané povinné ručení a navíc již podléhá schválení technické způsobilosti a registraci,“ říká policejní preventista Ladislav Jílek. Jako řidič nesmí jezdec na koloběžce či elektrokoloběžce před jízdou ani během jízdy požít alkohol nebo jiné návykové látky.

„Policisté Olomouckého kraje se průběžně zaměřují při silničních kontrolách na uživatele koloběžek a elektrokoloběžek. Zejména na jízdu pod vlivem alkoholu, ale také na způsob jízdy, protože ne vždy dodržují pravidla silničního provozu. V některých případech jsou tito uživatelé také účastníky dopravních nehod, ať už zaviněných nebo nezaviněných,“ doplnil Jílek. (ber)

Poslat nový komentář