„Podnikatelka“ z Prostějovska připravila zákazníky, zaměstnance a společnosti o 4,2 milionu

„Podnikatelka“ z Prostějovska připravila zákazníky, zaměstnance a společnosti o 4,2 milionu
ilustrační foto ber

Od dubna loňského roku se oddělení hospodářské kriminality v Prostějově zabývalo složitým případem oznámeným Finančním úřadem pro Olomoucký kraj a v prosinci jej policie po dlouhodobém rozpracování, desítkách výslechů, zajišťování nezbytných důkazů a opatřovaní potřebných dokumentů uzavřela. Podezřelé 45leté ženě, coby jednatelce společnosti a fyzické osobě, bylo sděleno obvinění ze spáchání sedmi trestných činů a právnické osobě, za kterou tato podezřelá osoba jednala, bylo sděleno obvinění pro dalších pět trestných činů majetkového a hospodářského charakteru a za které dle trestního zákoníku hrozí až osmiletý trest odnětí svobody.

Státní orgán podal ve výše uvedené době trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby, kterého se měla dopustit jednatelka společnosti zabývající se prodejem stavebního materiálu v jedné z obcí na Prostějovsku. „Trestní oznámení přibývala a do začátku letošního roku jsme přijali dalších šest trestních oznámení od různých subjektů.

Prověřováním vyšlo najevo, že trestné činnosti se dopouštěla již od roku 2017, nejvíce však od roku 2019 a to různými způsoby,“ uvedla policejní mluvčí Miluše Zajícová.

V několika případech si prostřednictvím autodopravy objednala odvoz materiálu zákazníkovi, ale fakturu poté neuhradila anebo zaplatila jen její část. V rámci činnosti stavebnin si pronajala i dodávku, ale dodané faktury se dnem splatnosti nehradila. Stejně tak dopadla i propagace stavebnin formou vyvěšení inzerce na reklamních vývěskách v Prostějově. Ani v tomto případě se poškozený vynaložených finančních prostředků na reklamu nedočkal. Škodu přes 8 000 Kč způsobila i pražské společnosti, od které si nechala dodat plyn v láhvích. Dalším firmám nezaplatila za dodání různého stavebního nářadí, dřeva a stavebního materiálu. Některé faktury uhradila částečně a jiné, kterých bylo podstatně víc, neuhradila vůbec.

Mezi oběti jejího nestandardního podnikání se zařadili i zájemci, kteří si u ní objednali stavební materiál a čekali na jeho dodání. Například manželskému páru slíbila po zaplacení 223 400 Kč dodat materiál na stavbu nové střechy. Nestalo se tak a navíc přestala s nimi komunikovat a nebylo možné se s ní spojit. Stejně dopadli i další čtyři zákazníci, kteří zaplatili a čekali na dodání materiálu a jednomu z nich přislíbila i provedení montážních prací.

Škodu přes jeden milion korun způsobila brněnské firmě, se kterou měla uzavřenou kupní smlouvu o odběru materiálu a bez vědomí bývalého společníka, který za plnění smluvních podmínek ručil a kterému také neuhradila zbývající část kupní ceny za převod obchodního podílu společnosti na její osobu, navýšila fakturační limit pro odběr zboží, které odebrala a nezaplatila. Jednala tak i přesto, že věděla, že nemá a nebude mít dostatek finančních prostředků na úhradu faktur za odebraný materiál a zboží. Od jiného smluvního partnera také odebrala zboží, které prodala, ale peníze použila pro vlastní potřebu související s jejím podnikáním a faktury neproplatila.

Obviněná uzavřela i několik úvěrových smluv, které se zavázala splácet, ale s ohledem na finanční potíže toho nebyla schopná a poskytovatelům to záměrně zamlčela, aby získala potřebné finanční prostředky.

Dál jako odpovědná zástupkyně, jednatelka a účetní společnosti neplatila svému zaměstnanci srážky do jeho insolvence, ačkoliv mu je srážela ze mzdy a připravila ho tak o necelých 173 000 Kč.

Takto získané finance použila na zajištění chodu provozovny.

Ani účetnictví nebylo její silnou stránkou, protože řádně nevedla účetní knihy a další dokumenty, které jsou potřebné ke kontrole stavu hospodaření a majetku, ani podklady pro daňové přiznání nebyly v pořádku a při prověřování z naší strany se zjistilo, že neoprávněně navíc zaúčtovala hodnoty přes 1 200 000 Kč.

Celková škoda, kterou obviněná žena za uvedenou dobu napáchala, byla vyčíslena na necelé 4 200 000 Kč.

„Po sdělení obvinění a skončení vyšetřování jsme státnímu zástupci Okresního státního zastupitelství v Prostějově předložili spisový materiál s návrhem na podání obžaloby obviněné jednatelky a obviněné právnické osoby, který státní zástupce akceptoval a v polovině prosince podal Okresnímu soudu návrh na schválení dohody o vině a trestu, kterou s obviněnými (fyzickou i právnickou osobou) uzavřel,“ doplnila Zajícová. (red)

Poslat nový komentář