Návrat výtvarníka Jano Köhlera

Návrat výtvarníka Jano Köhlera

Ve výstavních sálech DUHY kulturního klubu u hradeb v Prostějově se zabydlely obrazy, grafika, skicy a nákresy akademického malíře Jano Köhlera. Výstava k sedmdesátému výročí úmrtí měla v pondělí 17. října vernisáž a jak konstatoval kurátor Josef Dolívka, je to jedna z nejcennějších expozicí v tomto roce.
V Duze je soustředěn pouhý zlomek toho, co Jano Köhlera proslavilo. Jeho práce spočívala především v monumentální výtvarné práci jako jsou sgrafita a výzdoba portálů veřejných budov, sakrálních staveb i soukromých domů. Za svou čtyřicetiletou samostatnou výtvarnou kariéru vyzdobil bezmála 70 sakrálních a 55 světských staveb. Jeho dílo je ale daleko širší, čítá celkem dvaapůl tisíce prací mezi nimiž jsou portréty, oleje, ilustrace, grafika, kresba, návrhy liturgických předmětů a užité umění.
„První velkou zákázku získal díky přátelům na pernštejnském zámku v Prostějově. Haná se od tohoto okamžiku stala pro brněnského rodáka, jenž byl po otci Němec a po matce bodrý chasník ze Slovácka, důležitým centrem tvorby. Seznámil se zde s vůdcem a hlavním organizátorem katolické moderny Karlem Dostálem-Lutinovem, jenž umělce podporoval a informoval o jeho pracech ve svém časopisu Nový Život. Zde také Köhler publikoval své ilustrace,“ přiblížila působění v Prostějově studentka Silvie Malíková, která při vernisáži přiblížila návštěvníkům život a práci Jano Köhlera.
Kromě prostějovského zámku Köhler vyzdobil sgrafity Hanačku a jeho práce jsou i v kostele Povýšení sv. Kříže. Pracoval i na výzdobě fasád rodinných domů v Prostějově. Zde vytvořil i litografii Cyrila a Metoděje, která se o jednadvacet let později dostala na československé známky. Stopy jeho tvorby najdeme v Olomouci na arcibiskupském paláci a kapli sv. Sarkandra, v Kroměříži, na Svatém Hostýně a na mnoha dalších místech Moravy. Pro své náboženské cítění, byl velkým znalcem biblických příběhů, svatých a patronů České země, byl minulým režimem opomíjen.
„Děkujeme všem, kdo nám pomohli tuto výstavu uskutečnit. Je to jen střípek tvorby našeho strýce Jano Köhlera, který pochází většinou ze soukromých sbírek. Výstavou se do Prostějova vrátil po sto deseti letech a svůj návrat si určitě zaslouží,“ shodli se synovec Jiří a jeho žena Jana Köhlerovi, kteří žijí na Prostějovsku. Výstava bude v Duze přístupná až do 8. prosince.
(jap)

Poslat nový komentář