Muzeum kočárů žije neustálým ruchem

Muzeum kočárů žije neustálým ruchem

Muzeum kočárů v Čechách pod Kosířem, které bylo slavnostně otevřeno přede dvěma lety, potvrdilo svým umístěním v anketě 7 divů Olomouckého kraje, že je ojedinělou a ceněnou raritou v rámci České republiky. A nejen to, je největší expozicí historických kočárů a luceren ve střední Evropě. Šesté místo v krajské anketě majitele a duchovního otce Muzea kočárů v Čechách pod Kosířem Václava Obra nesmírně překvapilo a ještě víc potěšilo. Podobně jako návštěva prezidentského páru Klausových v loňském roce. Vnímá to jako ocenění všeho, co za sedmnáct let, kdy se restaurování kočárů věnuje, dokázal. Ve své skromnosti to ale vnímá nejen jako ocenění své, ale celého týmu řemeslníků, kteří mu v jeho díle nezištně pomáhají. Poslání muzea vidí v myšlence, která je vepsaná i do portálu – víra, naděje, láska. Muzeum má vyjádřit lidské ctnosti, řemeslný um a silnou víru.
Václav Obr začínal jen se svými sny a nadšením v malé dílně v areálu Plumlovského zámku. Ta mu ale byla za pár let malá, počet zrestaurovaných kočárů narůstal a neúnavný milovník historie a řemesla se začal poohlížet po vhodném místě, kam by své „děti“ uložil. Restaurování kočárů mu bylo zpočátku koníčkem, pak z toho byl doslova kůň, po pár dalších letech se stalo povoláním a dnes svou práci vnímá jako poslání.
„Bylo mi líto, že u nás není místo, kde by takové historické skvosty soustředili. Musel jsem taky řešit dílnu a když jsem nenašel vhodné místo v Plumlově, tak jsem začal objíždět obce a města v regionu a hledat pomoc na obecních úřadech. Měl jsem do začátku v kapse třičtvrtě milionu, což bylo pohříchu málo. Všichni mě považovali za snílka nebo blázna,“ vzpomíná dnes s nostalgií na víc než čtyřleté období hledání Václav Obr. Měl však tolik vůle a energie, že mu bylo jedno, jak dlouho potrvá, než své myšlenky zrealizuje. V roce 2005 mu nabídl vhodný pozemek starosta Čech pod Kosířem Zdeněk Mader. Odjížděl šťastný a se slzami v očích z jednání zastupitelstva a zastavil na návsi u sochy Ježíše s děkovnou modlitbou.
V roce 2006 začaly práce, dokud nedošly finance. Naštěstí se našlo dost těch, kteří mu věřili a chtěli pomoci, mezi prvními dárci byli zahradníci Marciánovi z Kostelce na Hané a řada dalších, velkou pomoc pak našel v tehdejším krajském hejtmanovi Ivanu Kosatíkovi i v tom současném Martinu Tesaříkovi. „Vážil jsem si každé pomoci, finanční i materiální, díky tomu jsem mohl muzeum dokončit a otevřít. V současné době je v hlavním sále muzea vystaveno celkem 54 kočárů a saní, 6 kočárů je zapůjčeno do barokní konírny v Děčíně a 10 kočárů je v depozitáři. Všechny jsou majetkem Muzea historických kočárů, jen čtyři jsou zapůjčené,“ uvedl Václav Obr.
Dnes už stojí nová přístavba muzea, které bude sloužit jako depozitář. Toto slovo však nevyjadřuje doslova účel, kterému bude už zanedlouho sloužit. Stane se také místem pro společenské účely, pro setkávání řemeslníků. Hlavně je budova postavena kvůli unikátnímu smutečnímu Brožíkově kočáru, který je tak velký, že do současného muzea nevejde v plné své kráse.

Muzeum kočárů není však jen stálou expozicí
Václav Obr se však nezabývá jen restaurováním kočárů a zvelebováním muzea. Jeho aktivity jsou obdivuhodné i v prezentaci řemesel a v účasti na neuvěřitelném množství akcí pro veřejnost. Tou největší je bezesporu Josefkol, kočáry Václava Obra se zúčastňují pravidelně Hanáckých slavností v Prostějově a jsou prezentovány i na mnoha dalších místech v Čechách i v zahraničí. Filmaři si je vybírají i do historických velkofilmů. Vloni se v Čechách pod Kosířem zastavili huláni při své cestě na Slavkovské pole a Muzeum kočárů se podílelo na rekonstrukci velké bitvy z období kolonizace Ameriky v zámeckém parku. I letos je připraven na termín 26. a 27. listopadu víkend plný vojenského ruchu. Tentokrát to bude bitva z období napoleonských válek doplněná scénickou hudbou a světelnými efekty. Na závěr se vydá průvod kočárů a účastníků přes Kostelec na Hané k Romži, kde je pomníček padlým vojákům z napoleonské potyčky v roce 1805.
A celoroční program muzea vyvrcholí opět o adventním čase uspořádáním koncertů, které se vloni staly velice oblíbenými a veřejnost je vnímala jako velký svátek. I letos se proto rozsvítí svíce v lucernách kočárů stovkami světýlek o adventních večerech 2., 10. a 17. prosince a pak o tříkrálovém koncertu 7. ledna 2012.
„Letos bude pro návštěvníky adventních koncertů vyčleněn větší prostor, připravíme až dvě stovky míst. Umožní nám to přesunutí některých kočárů do depozitáře. Adventní koncerty budou opět v duchu příběhů kočárů a bude znít opět duchovní hudba. A nebude chybět ani překvapení, tím letošním bude unikátní nález, víc nechci prozradit. Pořádání koncertů je také veřejným poděkováním všem lidem, kteří mi pomáhají,“ prozradil něco málo z připravovaných programů Václav Obr a zve srdečně všechny, kdo mají rádi historii, milovníky hudby i ty, kteří chtějí v adventním čase jen tak spočinout a rozjímat.
(jap)

Poslat nový komentář