Pamětní deska Marcelle Dostálové byla odhalena

Pamětní deska Marcelle Dostálové byla odhalena
Foto MMP, foto Marcella Dostálová
Další fotky: 
Pamětní deska Marcelle Dostálové byla odhalena

Na budově základní školy na Skálově náměstí byla ve čtvrtek 5. 5. 2022 slavnostně odhalena pamětní deska spisovatelky, držitelky Ceny města a řady dalších ocenění za autorskou tvorbu Marcelly Dostálové. Slavnostního aktu se účastnili vedle rodinných příslušníků také zástupci města Prostějova.

PhDr. Marcella Dostálová – spisovatelka, členka Obce spisovatelů

Narodila se 27. 11. 1934 v Chebu. V roce 1939 se její rodina musela odstěhovat z Chebu do Prostějova, aby se vyhnula nebezpečí ze strany německých nacistů. Její otec František Motl se narodil v Prostějově. Byl mechanikem a provozoval v Prostějově mechanickou dílnu a na hlavním náměstí obchod se šicími stroji a jízdními koly. Její matka Helena Motlová pracovala jako prodavačka v jejich obchodě. Marcella Motlová začala chodit do školy v Prostějově a v roce 1953 maturovala na Gymnáziu Jiřího Wolkera. Protože pocházela z buržoazní rodiny, nemohla studovat na vysoké škole. Pracovala po maturitě jako dělnice a pracovní síla v Kovozávodech v Prostějově.

Obor učitelství českého a ruského jazyka vystudovala na Filozofické fakultě Palackého Univerzity v Olomouci dálkově. Na této fakultě složila později doktorát z filozofie.

V roce 1993 založila při regionálním středisku ROSA v Prostějově Klub tvůrčího psaní Violka. Stala se jeho vedoucí a editorkou vydávaných almanachů a sborníků až do své smrti. Členové Klubu bez rozdílu věku nebo pohlaví se snažili psát své prvotiny. Pravidelně se scházeli, aby se vzájemně informovali o své literární činnosti.

Je autorkou řady básnických sbírek, její prvotinou byla básnická sbírka Studánko, má lásko, která vyšla v roce 1995.

Hlavní náplní tvorby Marcelly Dostálové byla próza a to hlavně pro děti. Napsala celkem šest knih pohádek nebo pohádkových příběhů.

Marcella Dostálová spolupracovala také s Českým rozhlasem Olomouc, kde byly odvysílány její pohádky. Některé její příběhy z knih se dočkaly rozhlasové úpravy. Spisovatelka spolupracovala i s televizí NOE. Některé pohádky byly zpracovány pro ukázky v televizi a odvysílán byl také téměř hodinový rozhovor s autorkou pohádek. V roce 2007 obdržela Cenu města Prostějova za svou literární činnost a práci s dětmi.

Marcella Dostálová zemřela v roce 2019, její práce je však stále živá. (dle podkladu Ing. Vladimír Dostála)

Poslat nový komentář