Zmizí odpad v centru města "pod zem"?

Zmizí odpad v centru města "pod zem"?
ilustrační foto internet

 

Rada města schválila vypracování projektové dokumentace na zřízení podzemních kontejnerových stanovišť na tříděný odpad v centru Prostějova. Město chce mít připravený projekt, který je nutnou podmínkou při žádosti o dotaci.

„Předpokládáme, že v rámci Operačního programu Životní prostředí bude možné podávat žádosti o dotaci v prioritní ose tři - Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika. Zde by bylo možné žádat o dotaci i na zřízení podzemních kontejnerových stanovišť na tříděný odpad,“ informoval o záměrech města radní Jaroslav Šlambor. „V současné době však není k takové akci zpracovaná projektová dokumentace. Aby bylo možné podat žádost o dotaci a následně realizovat vybudování podzemních kontejnerových stanovišť na tříděný odpad v centru města, musíme zadat zpracování projektové dokumentace v předstihu před vyhlášením dotační výzvy,“ doplnil Zdeněk Fišer, náměstek primátora. Rada města na zpracování projektové dokumentace vyčlenila rozpočtovým opatřením částku 50 tisíc korun. Vytipované lokality pro umístění podzemních kontejnerových stanovišť: Náměstí E. Husserla - umístění v okrajové části parkoviště na nám. E. Husserla podél komunikace do ulice Netušilova Žižkovo náměstí - ulice Hradební (v blízkosti průchodu z Žižkova náměstí), Komenského ulice (před vstupem do objektu Moděvy) Školní ulice - v zeleném pásu mezi komunikací a cyklostezkou u přechodu z ulice Kramářská. (red)

Poslat nový komentář