Policisté ocenili své pracovníky

Policisté ocenili své pracovníky
Foto ber
Další fotky: 
Policisté ocenili své pracovníky
Policisté ocenili své pracovníky
Policisté ocenili své pracovníky
Policisté ocenili své pracovníky

 

V pátek 10. ledna 2014 proběhlo v prostorách Obřadní síně Magistrátu města Prostějova slavnostní vyhlášení nejlepších policistů a občanských zaměstnanců územního odboru Prostějov za rok 2013.

Medaile policejního prezidenta „Za věrnost III. stupně“ byla udělena Marku Antelovi, Radimu Ježkovi a Jiřímu Štvrteckému, „ Čestná medaile“ policejního prezidenta Leoši Klučkovi a Leovi Haluzovi. Dále byly uděleny medaile ředitele Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje za dlouhodobé a iniciativní plnění úkolů nad rámec služebních povinností. U oceňovaných z řad mimo resort policie byly medaile uděleny za dlouholetou spolupráci s Policií ČR, zejména v oblasti dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu. Medailemi byli vyznamenáni Miroslav Otruba, Tomáš Pudil, Pavel Hlaváč a Albín Mati.

Nejlepšími policisty roku 2013 v rámci obvodního oddělení Prostějov 1 se stali Aleš Chytil a Mojmír Maleček a Prostějov 2 František Nesvadbík. Z Konice pak Roman Ševčík, z Němčic Radomír Bábek. A z Plumlova Zdeněk Neubauer.

Nejlepším policistou Oddělení obecné kriminality SKPV se stal Richard Růžička, Oddělení hospodářské kriminality Martin Skokánek, Oddělení kriminalistické techniky Petr Weisgärber, Dopravního inspektorátu Hana Jánová.

Nejlepším velitelem územního odboru Prostějov se stal Vítězslav Matyáš a nejlepší občanskou pracovnicí Dana Hrazdirová.

Dík a ocenění v podobě pamětního odznaku obdrželi Jozef Novák z HZS, Jan Nagy, ředitel Městské policie Prostějov, a Alena Nezhybová a Pavel Šubčík z Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje. (red)

Poslat nový komentář