Rada města Prostějova bude jednat v úterý

Rada města Prostějova bude jednat v úterý
ilustrační foto

Již devětasedmdesátá schůze Rady města Prostějova se bude konat v úterý 25. 7. 2017. Radní čeká opět projednání řady důležitých bodů.

Musí posoudit mimo jiné změnu Směrnice č. 2/2016 o postupu při zadávání veřejných zakázek statutárním městem Prostějovem – zajištění záruky za jakost, úhradu vícenákladů v MHD – objížďka Plumlovská, inventarizaci majetku a závazků statutárního města Prostějova k 31. 12.2017, Prostějovské hanácké slavnosti 2017 – schválení výše poplatků za přenechání prostoru k umístění mobilních stánků na nám. T. G. Masaryka, realizaci akce prevence kriminality ve městě Prostějově - Program Revolution Train – protidrogový vlak, dotace pro oblast sportu, zrušení Územního plánu zóny části centra města Prostějova, ukončení pořizování regulačního plánu pořizovaného dle podnětu společnosti MANTHELLAN, a.s. ze dne 7. 2. 2014, návrh na změnu Územního plánu Prostějov, návrh Pernštýnského náměstí včetně řešení vodních prvků, dobudování přestupního terminálu Janáčkova v Prostějově – návrh dalšího postupu, stanovisko k dopisu obyvatel domu Šárka 9 – 11 (petice), bezúplatné nabytí osmi kusů dřevěných prodejních stánků, vyhlášení záměru prodeje bytového domu na ulici Kravařova 3 v Prostějově,  yhlášení záměru prodeje zámku ve Ptení a souvisejících pozemků. (red)

 

Poslat nový komentář