Město Prostějov má opět nejvyšší hodnocení v ratingu

Město Prostějov má opět nejvyšší hodnocení v ratingu
Foto MMP

Hodnocení za rok 2015 – město získalo rating na úrovni A1 (mezinárodní rating) a Aa1.cz (národní rating).

Hodnocení vychází z nulové zadluženosti a očekávaného bezdlužného financování investic města v nadcházejících dvou letech. Agentura rovněž zohledňuje uvážené řízení rozpočtu města vedoucí k přebytkovému hospodaření v posledních čtyřech letech a posílení jeho finančních rezerv.

„Ani plánované investiční projekty by neměly mít negativní dopad na finanční sílu města vzhledem k tomu, že budou buď finančně podpořeny z dotačních titulů, nebo rozloženy do více let,“ ohodnotil stav šéf ratingové agentury Moody´s pro střední Evropu Petr Vinš.

V roce 2015 skončilo hospodaření města s přebytkem ve výši 34 mil. Kč (4 % běžných příjmů) a Prostějov tak udržel přebytkové hospodaření, které dosahuje od roku 2012. Provozní hospodaření města se vyznačuje solidními přebytky na úrovni 23 % běžných příjmů v posledních čtyřech letech. V roce 2015 se provozní marže (hrubý provozní přebytek/běžné příjmy) mírně snížila na 21,5 % oproti 25,8 % vykázaných v předchozím roce, stále se však drží na velmi solidní úrovni. V následujících letech by město mělo udržet své provozní přebytky nad úrovní 20 % běžných příjmů zejména díky růstu národní ekonomiky.

„Kapitálové výdaje jsme směřovali zejména na obnovu majetku. Kromě rekonstrukcí městských komunikací se jednalo i o masivní modernizaci školských zařízení ať již ve formě snižování energetické náročnosti budov, tak i investice do vnitřního a vnějšího vybavení. V letošním roce počítáme s dalším zateplováním budov, regenerací sídlišť, rekonstrukcí komunikací a technické infrastruktury. Dále hodláme zatraktivnit město dalšími investicemi do sportovních zařízení a vybudováním nových parků s cílem zlepšit ovzduší ve městě,“ vyzvedla primátorka Alena Rašková s tím, že převážná část finančně náročnějších investičních projektů bude realizována za podpory dotačních titulů státu nebo EU, čímž město udrží svoji vysokou míru samofinancování. Jak doplnila, v následujících letech město ani městské společnosti neplánují využití úvěrů ani půjček.

Vysoká kapacita Prostějova financovat své kapitálové výdaje z vlastních zdrojů rozpočtu vedla k výraznému posílení volných finančních prostředků. Na konci roku 2015 se jednalo o cca 40 % běžných příjmů (nárůst z 28 % v roce 2012).

Za silné stránky považuje hodnotící agentura solidní provozní přebytky hlavním zdrojem financování investic. Kapitálové výdaje neohrožují finanční stabilitu města. Přebytkové hospodaření posílilo hotovostní rezervy a nulovou zadluženost města a jeho organizací.

Slabými stránkami je pokles obyvatel negativně ovlivňuje příjmovou stránku rozpočtu.

Ratingy českých měst se pohybují od stupně A1 do Baa1, přičemž na stupni A1 jsou v současné době hodnoceny tři subjekty, včetně statutárního města Prostějova. Postavení města odráží jeho nulovou zadluženost a hrubý provozní výsledek (HPV) na úrovni mediánu českých subjektů s ratingem na úrovni A1. Na úrovni A2 je v současné době hodnoceno šest měst, které se od sebe liší hodnocením na národní úrovni. (red)

Komentáře

Když vidím ty dvě kreatury na fotografii, tak se mi chce brečet, a takový měl Prostějov potenciál..... :-(

Poslat nový komentář